Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 20-Mar-2018 11:19:12 AM 
Back   Home
R1.2.1 Account Information on MGNREGA Soft
State : HARYANA
S.No. Districts Bank Post Offices Total
Commercial RRB's Total(Commercial and RRB's) Cooperative and others Total
1 2 3 4 5=3+4 6 7=5+6 8 9=7+8
1 AMBALA 20603 5236 25839 806 26645 557 27202
2 BHIWANI 31549 56129 87678 9733 97411 7908 105319
3 FARIDABAD 1690 1817 3507 21 3528 0 3528
4 FATEHABAD 41086 28205 69291 23047 92338 0 92338
5 GURGAON 2875 7200 10075 0 10075 0 10075
6 HISAR 78550 30352 108902 9832 118734 329 119063
7 JHAJJAR 26829 9814 36643 7597 44240 1280 45520
8 JIND 42578 2011 44589 17737 62326 0 62326
9 KAITHAL 29960 9177 39137 381 39518 1469 40987
10 KARNAL 69510 2160 71670 9981 81651 0 81651
11 KURUKSHETRA 30661 8294 38955 752 39707 3025 42732
12 MAHENDRAGARH 22772 13780 36552 1475 38027 26 38053
13 MEWAT 8643 12240 20883 14919 35802 5270 41072
14 PALWAL 8927 5409 14336 5596 19932 7 19939
15 PANCHKULA 10240 2546 12786 4 12790 1217 14007
16 PANIPAT 16403 2216 18619 9863 28482 3 28485
17 REWARI 5707 6578 12285 5691 17976 8 17984
18 ROHTAK 19580 8891 28471 2315 30786 7 30793
19 SIRSA 81297 34064 115361 5775 121136 1597 122733
20 SONIPAT 13790 3147 16937 65 17002 1541 18543
21 YAMUNANAGAR 36175 6166 42341 60 42401 0 42401
Grand Total 599425 255432 854857 125650 980507 24244 1004751
Excel View