Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Oct-2017 09:34:35 AM 
Back   Home
R1.2.1 Account Information on MGNREGA Soft
State : HARYANA
S.No. Districts Bank Post Offices Total
Commercial RRB's Total(Commercial and RRB's) Cooperative and others Total
1 2 3 4 5=3+4 6 7=5+6 8 9=7+8
1 AMBALA 20035 5021 25056 790 25846 625 26471
2 BHIWANI 30512 54471 84983 9710 94693 8011 102704
3 FARIDABAD 1692 1811 3503 20 3523 0 3523
4 FATEHABAD 39117 27306 66423 23101 89524 0 89524
5 GURGAON 2789 7141 9930 0 9930 0 9930
6 HISAR 74173 28998 103171 9944 113115 355 113470
7 JHAJJAR 26255 9720 35975 7614 43589 1285 44874
8 JIND 37247 1674 38921 18424 57345 0 57345
9 KAITHAL 27985 8515 36500 377 36877 1524 38401
10 KARNAL 65972 1936 67908 10107 78015 0 78015
11 KURUKSHETRA 29880 8006 37886 753 38639 2775 41414
12 MAHENDRAGARH 21871 13325 35196 1487 36683 26 36709
13 MEWAT 7615 11091 18706 14668 33374 5029 38403
14 PALWAL 8096 5065 13161 5523 18684 7 18691
15 PANCHKULA 9880 2479 12359 4 12363 1217 13580
16 PANIPAT 15602 2000 17602 9821 27423 4 27427
17 REWARI 5073 6364 11437 5707 17144 8 17152
18 ROHTAK 18198 8435 26633 1429 28062 8 28070
19 SIRSA 79569 33110 112679 5645 118324 1615 119939
20 SONIPAT 12781 3000 15781 67 15848 1557 17405
21 YAMUNANAGAR 34933 5959 40892 49 40941 0 40941
Grand Total 569275 245427 814702 125240 939942 24046 963988
Excel View