Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 16-Dec-2017 03:24:26 AM 
Back   Home
R1.2.1 Account Information on MGNREGA Soft
State : HARYANA
S.No. Districts Bank Post Offices Total
Commercial RRB's Total(Commercial and RRB's) Cooperative and others Total
1 2 3 4 5=3+4 6 7=5+6 8 9=7+8
1 AMBALA 20292 5153 25445 796 26241 563 26804
2 BHIWANI 30801 54869 85670 9706 95376 7974 103350
3 FARIDABAD 1685 1810 3495 21 3516 0 3516
4 FATEHABAD 39744 27539 67283 23126 90409 0 90409
5 GURGAON 2816 7156 9972 0 9972 0 9972
6 HISAR 75515 29299 104814 9965 114779 352 115131
7 JHAJJAR 26457 9751 36208 7611 43819 1284 45103
8 JIND 39930 1844 41774 18121 59895 0 59895
9 KAITHAL 28503 8773 37276 378 37654 1507 39161
10 KARNAL 67376 2014 69390 10107 79497 0 79497
11 KURUKSHETRA 30027 8020 38047 755 38802 2770 41572
12 MAHENDRAGARH 22165 13442 35607 1484 37091 26 37117
13 MEWAT 8143 11633 19776 14788 34564 5126 39690
14 PALWAL 8471 5208 13679 5547 19226 7 19233
15 PANCHKULA 10019 2509 12528 4 12532 1222 13754
16 PANIPAT 15990 2080 18070 9899 27969 3 27972
17 REWARI 5175 6417 11592 5714 17306 8 17314
18 ROHTAK 18346 8411 26757 1982 28739 8 28747
19 SIRSA 79732 33296 113028 5654 118682 1611 120293
20 SONIPAT 13200 2998 16198 64 16262 1561 17823
21 YAMUNANAGAR 35298 6040 41338 53 41391 0 41391
Grand Total 579685 248262 827947 125775 953722 24022 977744
Excel View