Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-Jul-2018 11:30:42 PM 
Back   Home
R1.2.1 Account Information on MGNREGA Soft
State : HARYANA
S.No. Districts Bank Post Offices Total
Commercial RRB's Total(Commercial and RRB's) Cooperative and others Total
1 2 3 4 5=3+4 6 7=5+6 8 9=7+8
1 AMBALA 21521 5347 26868 802 27670 514 28184
2 BHIWANI 23441 45500 68941 8653 77594 6881 84475
3 CHARKI DADRI 8580 11394 19974 1128 21102 1008 22110
4 FARIDABAD 1709 1862 3571 21 3592 0 3592
5 FATEHABAD 41726 28749 70475 22507 92982 0 92982
6 Gurugram 2985 7254 10239 0 10239 0 10239
7 HISAR 80548 31861 112409 9964 122373 328 122701
8 JHAJJAR 26891 9866 36757 7690 44447 1277 45724
9 JIND 46718 2138 48856 17461 66317 0 66317
10 KAITHAL 31614 9682 41296 387 41683 1400 43083
11 KARNAL 72152 2262 74414 9922 84336 0 84336
12 KURUKSHETRA 33046 9052 42098 793 42891 2973 45864
13 MAHENDRAGARH 23212 14045 37257 1464 38721 26 38747
14 MEWAT 9039 12851 21890 15900 37790 4755 42545
15 PALWAL 9300 5533 14833 5619 20452 7 20459
16 PANCHKULA 10427 2566 12993 4 12997 1209 14206
17 PANIPAT 17287 2390 19677 9827 29504 3 29507
18 REWARI 5769 6663 12432 5766 18198 8 18206
19 ROHTAK 20014 9096 29110 2322 31432 7 31439
20 SIRSA 83081 34501 117582 5872 123454 1555 125009
21 SONIPAT 14939 3433 18372 66 18438 1546 19984
22 YAMUNANAGAR 36708 6242 42950 61 43011 0 43011
Grand Total 620707 262287 882994 126229 1009223 23497 1032720
Excel View