Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-Jul-2018 11:42:31 PM 
Back   Home
CSO DETAIL REPORT


S No. CSO ID CSO Name CFT Count DATE OF REGISTRATION CSO Address Phone No. Contact Person Name Contact Person Number Email Status
1 RJ10016 Bhorukacharitabletrust 1 10/03/2015 1, prabhu dayal marg, jai 0141-3924700 Dr J Mitra 0141-3924700 bct@iihmr.org Approved
2 RJ10018 GRAMIN VIKAS TRUST 13 18/03/2015 290 NIRMAN NAGAR JAIPUR 9414027299 SHIMBHU 9784916721 shimbhu.singh@gvtindia.org Approved
3 RJ11 JAN CHETNA SANSTHAN 3 13/01/2015 1-C-40 RHB COLONY ABUROAD 02974223782 MS RICHA 9829234886 janchetnasansthan@gmail.com Approved
4 RJ16 SRIJAN 0 03/03/2015 SRIJAN Newai, Tonk 01438226101 Mohsin 9549606600 mohsinansari@srijanindia.org Approved
5 RJ2 UNNATI Organisation for Development Education 3 05/11/2014 Chopasani, Jodhpur 0291-3204618 Swapni Sha 9351020686 jodhpurunnati@unnati.org Approved
6 RJ4 Ambuja Cement Foundation Rabriyawas 1 06/11/2014 Jaitaran Pali 02939-288277 Bhuvnesh 9929590701 manoj.agarwal@ambujacement.com Approved
7 RJ5 RRIDMA 6 06/11/2014 G-18 BAIF BHAWAN,UDAIPUR 02942640133 R S SHARMA 8560005511 rridma@gmail.com Approved
8 RJ6 JAN SHIKSHA EVAM VIKAS SANGATHAN-PEDO 3 08/11/2014 Village MADA, Dungarpur 9414105129 Devilal V 9829790167 dvmada@gmail.com Approved
9 RJ7 Foundation for ecological security 3 12/11/2014 F-116, Subash Nagar,Bhil 01482264470 B K Sharma 9413316130 fes.bhilwara@gmail.com Approved
10 RJ8 PROGRESS 7 18/11/2014 H. NO. 8, RHB, BANSWARA 09414103745 AJAY PANDE 09414103745 progressbsw@gmail.com Approved

Download In Excel