Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 10-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : AZAMGARH Block: PALHANA
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ASAUSA(VIDYAPUR) 0 2 5 46 23 10 23 18 21 3 1 2
2 AVNI 54 1 122 54 74 11 6 1 28 62 10 20
3 BASAHI 15 3 44 45 33 17 54 59 21 22 14 5
4 BENUPUR 15 2 30 16 12 1 5 11 18 15 24 2
5 BHIKHAMPUR 0 2 102 3 25 23 14 1 1 1 15 2
6 BHITKASO 0 2 5 34 18 2 34 13 17 3 12 2
7 BHOJPUR 36 2 132 72 23 28 3 18 1 21 2 20
8 CHAKSAHBARIYA 9 6 119 18 22 22 22 28 17 20 19 3
9 CHILBILA 10 2 69 70 72 56 3 24 12 42 23 41
10 DHARNIPUR RANIPUR 18 11 44 103 31 2 1 20 49 85 100 4
11 HAIBATPUR DUBHAV 79 2 103 51 17 22 10 7 20 12 24 17
12 ISMILEPUR BHARATHIPUR 0 1 31 72 65 2 1 1 32 1 18 1
13 JAMUI 7 3 22 20 24 22 1 40 42 25 0 2
14 JIGNI 12 1 43 2 28 29 2 7 9 1 29 2
15 KABUTARA 20 2 61 26 51 2 18 17 7 20 6 2
16 KARSADA 0 1 56 104 57 62 1 24 16 10 6 1
17 KATAI 0 1 18 84 1 1 24 2 23 2 0 2
18 KHAJURA 0 1 131 117 42 1 1 8 94 112 48 21
19 KHAJURI 0 1 80 64 51 22 25 31 17 75 73 47
20 KHURSOKHAS 100 1 302 159 268 210 141 11 1 47 0 110
21 KOTAKHURD 0 1 31 33 22 0 23 2 13 5 0 2
22 LAHUVAKHURD 0 1 56 31 28 33 34 2 39 49 32 35
23 LAHUVANKALA 57 24 123 41 61 36 41 72 11 28 15 15
24 MAALPAAR 0 1 151 94 81 2 1 2 64 73 0 22
25 MAHADEVPARA 0 1 14 23 43 3 1 23 13 9 17 2
26 MAHOLI 0 1 32 59 1 28 1 16 37 51 44 22
27 MAHUHAREE 0 1 2 2 42 55 28 24 19 27 44 2
28 MIYAPUR WASDEVA 0 1 18 4 18 2 1 31 17 15 31 32
29 NARSINGHPUR 0 7 88 82 50 3 0 2 37 24 0 10
30 NIYAMATABAD 0 1 62 41 38 64 2 2 11 0 0 2
31 OGHANI 76 1 71 72 19 22 21 14 0 12 30 3
32 PAKARIKALA 0 1 121 248 194 64 19 110 2 76 0 21
33 PARSAULI 39 1 62 45 52 34 48 50 43 51 49 18
34 PAVANIKALA 0 1 63 78 16 47 1 1 5 45 0 2
35 PAVANIKHURAD 0 1 34 14 0 29 21 10 12 11 0 19
36 PITTHAURPUR 0 1 78 57 48 67 32 21 16 60 55 10
37 RAIPUR SALVAHAN 0 1 36 62 50 46 3 22 1 44 0 2
38 RAJHANAZMATPUR 0 1 58 43 1 43 5 3 20 1 0 21
39 RAMPUR 12 1 28 13 11 2 1 14 1 8 0 1
40 RASOOLPUR 0 1 63 73 53 68 11 31 24 24 17 16
41 SAIFPUR BAJANPUR 32 1 65 86 44 37 14 2 85 14 12 2
42 SARAI KHURASO 47 1 172 93 126 27 79 113 51 137 91 0
43 SIDHARI 27 1 70 31 4 3 2 15 1 15 0 2
44 SINGHPUR 24 6 103 108 32 50 3 47 56 137 44 20
45 SULTANPUR NAVAPURA 0 0 47 54 64 18 11 12 13 12 12 12
46 TADAKDIH 22 1 86 35 86 82 116 64 1 12 10 20
47 TAHIR PUR 0 0 44 41 58 1 2 2 1 0 0 0
48 VASUTIL 50 1 28 6 37 17 21 14 26 34 43 30
Total 761 107 3325 2729 2216 1428 931 1062 1065 1553 970 649
Excel View