Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 15-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : BALLIA Block: Dubhar
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AAM GHAT 7 1 5 49 11 25 12 64 28 49 10 8
2 ADRA 3 1 3 5 0 5 4 20 18 1 4 0
3 AKHAR 6 2 9 39 21 37 25 41 11 79 58 20
4 AMRITPALI 4 1 3 1 1 5 0 3 17 20 20 20
5 BABHNAOLI 2 1 3 2 2 0 13 1 1 2 2 0
6 BABURAM TIWARI CHAPRA 2 0 0 1 2 2 0 4 4 2 3 2
7 BAGHOULI 3 1 5 6 9 2 10 25 1 16 5 0
8 BALIPUR 2 1 2 38 66 54 51 2 51 1 17 31
9 BANDHUCHAK 2 1 1 4 1 6 5 1 13 6 2 1
10 BASARIKPAH 3 1 7 12 7 0 5 4 26 29 21 37
11 BHARSAD 1 1 16 11 2 23 49 45 61 6 9 0
12 BHUELI 3 1 6 27 23 29 20 31 31 1 1 0
13 CHANDERPURA 31 30 21 29 5 6 4 5 7 1 8 7
14 CHHAPARA 48 46 26 50 53 39 26 29 50 59 19 37
15 CHHATA 7 1 9 18 21 19 4 70 66 63 1 1
16 DIULI 38 1 32 47 16 27 6 2 19 13 0 1
17 DOPAHI 3 1 6 7 2 6 8 29 67 69 100 68
18 DUBHAR 2 1 15 27 8 20 14 21 17 49 0 1
19 DUMARI 4 1 3 18 4 8 2 5 5 4 0 1
20 GAZIYAPUR 20 15 9 9 7 14 17 21 26 28 1 0
21 GHAGHRAULI 3 2 6 2 13 34 10 7 60 12 0 1
22 GHODHARA 7 1 12 6 5 12 16 37 37 24 17 1
23 HARI PUR 6 1 9 2 1 1 1 2 1 17 0 1
24 JAMUA 0 3 0 3 9 4 3 2 1 1 0 0
25 JANADI 6 1 14 39 24 23 16 16 25 37 24 16
26 KACHHUA 0 1 0 8 6 18 16 16 15 0 1 0
27 KUNWAR JASANV 23 1 0 1 2 0 1 1 6 1 6 0
28 MADHOPUR 0 3 0 4 8 9 1 18 2 0 2 0
29 MAJHAULI 3 1 1 4 2 3 3 1 13 37 23 0
30 MANIYARI JASAV 5 1 5 21 7 8 2 2 1 10 6 0
31 MOHAN CHHAPRA 3 1 2 44 8 8 17 19 29 46 39 28
32 NAGWA 7 1 4 39 12 20 18 21 23 27 34 0
33 OJHA KACHHUA 0 2 0 9 9 7 3 43 35 88 81 31
34 OJHVALIYA 3 1 6 31 13 13 30 41 8 17 3 16
35 PATKHAULI 16 13 5 1 1 13 0 24 29 30 14 20
36 PHULVARIYA 3 1 3 6 2 1 13 5 17 14 14 30
37 PIPRA 3 2 3 37 38 27 12 27 25 23 0 5
38 RAGHUNATH PUR 4 1 7 8 17 12 17 31 32 24 17 28
39 RAMPUR TITIHI 34 25 27 12 28 2 23 17 22 44 18 31
40 RUSATAMPUR 8 1 10 9 3 10 64 69 57 43 23 12
41 SAHODARA 2 1 8 7 4 10 11 6 5 40 0 30
42 SAHRASPALI 2 1 13 8 33 13 5 41 29 54 19 35
43 SALEMPUR 2 1 9 3 3 0 0 5 29 88 88 81
44 SARANK 25 17 0 27 25 28 0 66 1 36 53 15
45 SARAYAN 10 1 12 7 13 0 11 104 71 116 111 110
46 SAVRU BANDH 2 15 8 16 20 48 15 82 97 110 44 65
47 SEETAL DAWANI 2 6 14 17 15 16 11 44 14 4 0 1
48 SEMARI 4 1 3 11 10 13 6 16 1 1 0 23
49 SHER 23 2 37 39 26 26 38 55 36 95 84 33
50 SHIVPUR DIYAR SOMALI 1 2 0 1 0 0 18 12 17 17 0 0
51 SHIVPURDIYAR NAW BASTI 1 1 13 3 11 8 2 15 8 10 0 3
52 SHVIPUR DEAR NAMABARE 0 2 40 51 14 20 24 17 28 53 27 11
53 SONPUR KALA 9 10 44 50 25 25 37 62 45 42 32 4
54 SUREMANPUR 12 12 3 2 6 14 17 19 17 17 19 3
55 TAGHRAULI 0 2 8 1 8 7 12 41 26 17 2 5
56 TIWARI BARHATA 23 10 11 7 6 10 6 27 25 2 0 0
57 UDAYPURA 0 0 8 3 3 13 12 15 32 31 2 1
58 UDHODAWANI 3 2 0 8 7 6 4 51 48 47 3 1
59 VISHUNPURA 5 5 1 6 5 17 28 45 29 32 0 3
Total 451 262 527 953 703 826 798 1545 1515 1805 1087 879
Excel View