Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 19-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : BALRAMPUR Block: UTRAULA
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ALLA NAGAR 8 8 26 20 11 7 10 61 67 55 45 23
2 AMYA DEWARIYA 11 12 7 12 14 4 1 35 50 31 40 14
3 BADAHARA-BHITAURA 8 19 36 35 22 4 3 29 27 34 22 39
4 BADALPUR CHAUKHADIYA 24 6 53 15 5 0 13 42 47 28 5 11
5 BADAYA PAKADI 37 29 4 19 4 0 5 22 22 21 20 13
6 BADHARA KOT 44 1 8 13 14 8 27 27 26 3 23 23
7 BAKSARIYA 49 35 29 23 18 22 48 54 72 41 46 10
8 BANKATAWA 2 1 33 40 18 31 10 20 40 29 30 20
9 BARAM 2 1 2 13 1 0 18 20 32 29 27 18
10 BASUPUR 11 1 4 45 14 36 23 40 51 2 26 7
11 BHABNI BUZURG 6 2 2 10 5 3 10 10 86 68 57 69
12 BHAIRAMPUR 36 33 22 51 25 3 18 46 54 50 25 21
13 BILARIYA 44 25 35 21 4 0 1 1 10 1 19 2
14 BIRDA BANIYABHARI 5 2 2 15 12 0 10 27 47 43 38 38
15 BRAYAL 6 1 33 31 14 4 1 18 41 49 27 29
16 CHEETI 15 5 15 24 17 17 9 13 18 13 9 10
17 DEVRIYA MAINAHA 15 1 17 33 19 15 11 27 37 19 33 28
18 DEWARIYA JANAGALI 13 1 19 30 1 4 6 41 127 84 51 65
19 GANWARIYA BUJURG 22 4 13 29 12 12 25 29 34 45 22 4
20 GARIB NAGAR 4 1 16 29 21 2 10 18 12 11 17 12
21 HARKISHNA 7 2 7 24 19 10 8 35 56 53 52 46
22 IMILIYA BANGHUSRA 2 3 44 19 7 0 2 25 54 55 32 24
23 JOGIVEER 45 4 6 14 9 4 8 36 43 4 2 0
24 JOGIYA KARAHIYA 2 2 2 14 2 14 18 25 15 30 22 25
25 KATRA 3 1 1 40 38 0 19 20 43 31 21 23
26 LALGANJ 11 1 1 32 13 25 27 26 23 4 2 0
27 MADHPUR 8 1 15 27 2 23 16 49 39 27 25 33
28 MAHILA 26 46 48 27 1 6 9 34 34 40 30 22
29 MAHILI 28 25 20 34 8 43 19 61 40 25 18 8
30 MAHMUDABAD GRINT 4 4 4 24 12 0 11 0 14 4 4 20
31 MAHUVA DHANI 35 4 24 20 4 3 12 30 57 60 35 43
32 MAJHAUA KURTHUA 1 1 26 21 14 14 13 35 46 53 34 15
33 MAJHAUVA KAND 21 6 18 13 0 0 6 24 29 34 32 35
34 MANAPAR BAHERIYA 41 4 18 19 1 9 8 11 52 66 60 42
35 MASIHABAD GRINT 4 24 90 51 43 11 31 43 59 36 31 25
36 MATIYARIYA KARMA 3 1 4 17 3 0 26 12 41 35 18 0
37 MD. NAGAR GIRNT 24 39 47 51 18 15 36 15 8 19 16 1
38 MILAULI BADHAJOT 26 7 32 40 16 1 18 31 56 7 26 2
39 MOHAN JOT 43 3 38 38 21 18 18 33 45 52 33 38
40 NAYA NAGAR VISUNPUR 68 47 80 57 29 6 36 47 48 36 28 41
41 PAHER 9 5 18 20 2 2 2 37 38 28 15 19
42 PALAPUR 6 3 42 50 1 16 28 43 40 39 6 10
43 PANAWAPUR 6 2 10 25 3 3 3 22 40 31 23 26
44 PENDARIYA 10 6 7 15 2 1 6 48 47 40 37 27
45 PHATEPUR 28 23 22 25 4 0 13 13 52 62 32 20
46 PIPRARAM 7 1 10 18 5 4 2 80 49 75 25 44
47 PURANIYA JAAT 23 17 54 23 2 0 32 56 66 70 35 31
48 RAINGAWA 11 1 22 14 1 1 17 36 35 37 45 41
49 RAMAWAPUR KALA 9 1 1 27 3 3 2 19 30 32 11 6
50 RAMPUR MURAR 17 1 23 21 18 25 18 29 24 26 22 18
51 REANDVALIYA 45 34 60 17 4 4 37 35 37 44 6 1
52 REHRAMAFI 36 36 55 34 2 8 22 37 51 36 17 1
53 RUSTAMNAGAR 17 22 2 13 0 0 21 22 28 22 17 22
54 SAKARARIYA 51 36 36 22 0 0 14 57 60 60 33 7
55 SAKRA ITAI ADAM 16 13 34 34 17 15 14 32 49 44 16 12
56 SEKHUIYA KASBA 9 2 5 28 33 31 18 65 59 46 21 27
57 SHER GANJ GRINT 3 44 60 57 45 48 70 63 70 62 60 43
58 SIKRA MAAFI 4 1 1 21 34 0 18 136 90 118 58 34
59 TEDHAWAYEMA 5 1 21 47 22 17 6 38 28 38 36 21
60 TEDUA TAKIYA 21 18 17 24 13 8 3 17 41 31 31 23
61 TILAKHI BADAYA 62 10 7 15 5 6 5 30 82 54 53 36
62 UPARAHULA 2 17 24 35 10 4 42 76 70 86 28 51
63 UTARAULA GARAMEEN 19 16 12 10 9 25 21 71 69 52 52 37
64 VARAM BHARI 3 3 2 31 16 19 10 42 50 40 37 37
65 ZAFARABAD 21 4 4 14 13 1 1 29 54 48 45 13
Total 1204 730 1450 1730 775 615 1025 2305 2961 2548 1864 1506
Excel View