Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 10-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : BIJNOR Block: KIRATPUR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AAZMABAAD 4 3 52 61 47 80 74 52 69 15 1 2
2 ABULFAZALPUR KHAS 2 16 10 57 70 56 45 3 21 55 4 4
3 AKBARABAD 2 2 77 63 67 69 19 62 46 7 0 3
4 ALAMPUR GANGA 2 2 17 52 47 15 72 65 85 58 35 23
5 ALHEYARPUR 2 3 7 92 68 61 12 3 108 0 3 23
6 AMAN NAGAR 37 2 20 58 102 101 92 57 38 58 34 85
7 ANWERPUR CHATAR 11 2 68 34 35 31 67 40 18 20 2 2
8 ARJANIPUR 13 8 116 81 121 104 72 21 2 90 14 5
9 AURANGPUR HARDAY 4 2 64 9 106 73 11 7 27 2 0 2
10 AURANGZEBPUR MEHMOOD 5 4 162 60 48 127 94 100 88 0 3 14
11 BAHADARPUR SARFUDDIN HUSAIN 7 4 38 79 16 86 78 48 146 0 1 3
12 BASERHA 7 14 26 84 59 18 33 60 60 6 0 3
13 BEGAMPUR ROOPCHAND 14 3 65 117 111 50 72 3 56 0 1 20
14 BEGUMPUR SHADI 5 5 63 34 54 75 47 6 19 23 20 34
15 BHANERA 10 4 5 18 181 51 2 13 89 0 1 5
16 BHAREKA 22 12 79 2 119 14 3 4 43 50 66 100
17 BHOJPUR 12 4 52 127 64 79 21 13 42 36 7 1
18 BIRHAMJEETPUR CHANDA 2 56 4 70 53 115 103 156 128 64 23 4
19 BOORHPUR NAINSINGH 6 3 32 27 38 5 74 80 58 2 6 25
20 BUDGARA 5 4 118 96 119 110 105 1 22 0 1 0
21 BUDGARI 15 6 12 77 120 76 49 14 63 15 3 56
22 CHANDAT TURK 9 4 122 128 113 70 114 135 172 118 54 50
23 CHATARBHOJPUR KUSHAL 2 4 9 62 81 81 44 65 64 0 50 19
24 CHITAWAR 6 3 151 197 97 2 3 84 15 1 1 2
25 DOODHLI 18 4 45 51 46 42 30 43 45 0 5 5
26 FATEHPUR RAJARAM 9 8 76 79 64 88 18 5 94 3 7 1
27 GANORA 15 56 54 53 36 2 3 57 5 6 1 1
28 GHANORI KUNWAR 2 2 42 41 31 62 12 46 82 52 54 60
29 GHAZIPUR 65 4 95 61 79 2 88 85 108 0 25 30
30 GOPALPUR 2 4 161 49 114 3 178 21 19 0 0 19
31 GOVENDPUR 7 20 4 31 117 21 69 83 66 17 47 21
32 GUNIAPUR 9 5 57 119 27 2 39 4 111 123 1 7
33 ISALMPUR SAHU 7 4 67 49 67 64 37 65 71 0 6 65
34 ISLAAMPUR SHAHLI 5 4 3 42 15 10 59 37 50 11 0 3
35 ISLAMPUR SADAT 4 2 36 104 35 22 2 40 36 0 8 1
36 JATPURA 4 2 134 178 143 171 101 1 1 131 16 72
37 KALAPUR BUZURG 14 14 40 76 56 56 18 50 13 16 2 31
38 KASAUR 2 4 81 76 12 14 76 73 70 4 3 1
39 KHATAI 2 4 60 47 47 41 26 19 26 20 0 19
40 KITHODA MUFTI 3 2 54 42 88 16 68 84 69 0 62 1
41 KUMHERHA 18 10 93 121 54 33 128 21 136 61 1 62
42 LALPUR 2 4 51 18 28 27 22 7 9 4 4 0
43 MEMAN SADAT 34 4 33 15 13 18 42 75 56 0 4 1
44 MIRZAPUR 2 67 136 142 136 59 76 121 16 2 13 21
45 MOHAMMAD ASGHARPUR 4 2 78 42 2 98 14 77 22 7 0 1
46 MOHD. ALIPUR SUKHANANAD 4 7 103 28 55 16 137 11 5 0 1 3
47 MUBARAKPUR KHOSA(NANDPUR) 6 2 12 33 15 5 7 58 55 0 0 1
48 MUKEEMPUR PADARATH 4 3 86 87 91 24 29 25 75 0 5 0
49 NAKEPUR 10 10 62 166 85 44 18 6 225 161 5 144
50 NANGLA ISLAM 2 2 78 4 33 28 10 82 23 0 0 1
51 PAADLA 5 2 153 142 211 235 27 3 190 0 0 0
52 PAADLI 48 38 123 131 78 146 22 35 128 0 2 94
53 PURUSHOTTAMPUR 4 4 151 45 53 27 2 65 162 115 120 101
54 RAIPUR MAUZAMPUR 4 3 11 47 71 72 68 6 2 0 0 0
55 RAJARAMPUR PRATAP 2 3 6 42 22 8 2 23 6 0 0 0
56 RAMPUR BISHNA 2 5 94 43 165 24 2 61 31 0 0 8
57 SABHACHANDPUR KESHO 2 2 146 123 18 17 11 6 135 8 0 1
58 SABHACHANDPUR MOHAN 2 4 98 58 53 24 2 1 4 0 0 1
59 SADIPUR 11 4 6 48 25 7 6 136 9 0 4 0
60 SALEMPUR GADHELI 7 9 84 122 9 7 8 137 84 0 0 101
61 SARAI IMMA 16 16 12 3 50 25 22 37 37 0 0 24
62 SARAI JEEVAN 3 2 59 43 62 29 11 2 3 0 0 2
63 SARKADA KHEDI 7 5 116 169 113 18 6 4 2 0 0 122
64 SEEKRI 2 2 107 96 68 69 42 114 95 1 1 1
65 SEEKRI BARHAPUR 18 13 57 46 28 27 48 6 5 1 8 4
66 SHAH ALIPUR ABDUL SATTAR 44 2 23 130 103 60 23 18 48 73 86 82
67 SHAHABPURA 9 7 83 51 68 74 36 2 34 0 16 31
68 SHAHABPURA RATAN SINGH 11 2 51 108 149 45 16 67 70 0 0 71
69 SHAHJAHANPUR ROSHAN 2 2 94 37 24 58 45 7 2 0 10 1
70 SHAHPUR SUKHA 2 22 6 20 44 64 22 9 25 25 0 0
71 SULTANPUR SADAT 2 2 46 32 23 24 65 18 20 0 0 1
72 UMARPUR 8 2 19 118 35 171 0 101 77 0 4 12
73 UMRI 20 27 12 50 53 27 39 69 95 64 53 26
74 VIRDO NANGLI 3 72 129 113 167 131 107 2 113 12 2 54
Total 692 670 4796 5256 5117 3906 3245 3217 4344 1537 906 1793
Excel View