Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : HAPUR Block: DHAULANA
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Afzalpur Azampur 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Bajhaira-kalan 57 32 239 170 160 147 36 143 78 42 8 58
3 Bajhaira-Khurad 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Basatpur 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Beghepur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bhava 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 Bhowapur Jadhopur 0 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bhuria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chejarse 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
10 Dehpa kanduli 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dhaulana 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1
12 Dhera 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dhirpur-Rajakpur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dolat Dhekri 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Doma-Thikri 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Doohri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Galand 0 0 2 1 0 10 2 2 0 1 0 0
18 Hasanpur Lohda 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hawal 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Himmatnagar 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0
21 Hindhalpur 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Iklaihri 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jadhopur 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kakrana 0 0 13 16 0 1 0 0 0 0 0 1
25 Kamrudhin-nagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Kandola 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kapoorpur 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
28 karanpur Jat 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kareempur Bhaipur 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kherpur Kherabad 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Laakhan 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Lalpur 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Madapur 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Meerapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Nandpur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Nangla Gajju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Nangla Kashi 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Nangla Udayrampur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
39 NARAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Narayanpur Baska 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Nidhawali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Parpa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Partapur Meerapur 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Pepla Bandhpur 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Pilakuwa Dehat 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 4 4
46 Piplehra 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Sahpur Fagota 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
48 Samana 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
49 Sapnawat 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
50 Shikhupur Khichra 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Sholana 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0
52 Sikhera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Sivaya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Sukhdavpur 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Tisauli Khera 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 60 33 375 275 163 159 41 147 79 48 13 67
Excel View