Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 14-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : HAPUR Block: SIMBHAWALI
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aarifpur-Madiya 1 1 2 5 1 3 3 4 10 0 0 2
2 Akbarpur - Buklana 0 1 8 3 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Asraa 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Atuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Aurangabad 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0
6 Bagauli 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bahrampur Badhli 1 1 15 1 0 1 0 0 0 0 7 6
8 Baksar 1 0 119 125 83 116 105 58 79 15 21 20
9 Bhagwanpur 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bharna 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bhowapur Mastannager 0 0 27 31 22 8 16 14 1 0 4 6
12 Birsingpur 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bovapur 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Chatnaura 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Dariyapur 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Datiyana 0 0 4 3 0 1 0 0 0 12 6 6
17 Dhanawali (Atta) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Dhanpura 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Faridpur-Gausai 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Faridpur-Simbhawali 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Fatahpur Matnaura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 GanduNangla 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GohraAlamgeerpur 8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Habishpur Bigash 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0 0 0
25 Harauda 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Harnaathpur Kota 0 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
27 Himmatpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Jakhaira Rahmatpur 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Jamalpur 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Kaniya Kalyanpur 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Khagoi Sahaspura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Khera-Dariyapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Khurana Jhangeerabad 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Madhapur - Mojjampur 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 11 0
35 Mo.Pur Azampur 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
36 Mo.Pur-khudaliya 0 0 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1
37 Mubarikpur Salamatpur 0 0 44 28 7 0 0 0 0 0 0 0
38 Mujaffra Bagadpur 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0
39 Mukteshwara 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Muradpur 106 0 112 98 96 0 75 0 50 0 0 3
41 Muradpur Nijamsar 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Nangla-Barh 0 0 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0
43 NawadaKalan 0 0 4 15 13 14 14 14 1 0 0 0
44 Nek Nampur - Fulri 98 0 222 297 171 29 202 171 148 94 91 97
45 Nyajpur-Khiya 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Peernagar 16 0 2 16 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Phuldehra 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Rajapur 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Rajhaida 4 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0
50 Rajhaitee - Bakarpur 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Rajpur-Madiya 0 0 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0
52 Ratupura 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0
53 Sainaa 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Salaarpur 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Salauni 0 0 3 2 3 1 1 1 0 0 0 0
56 Sarawani 2 2 7 8 4 1 0 4 14 0 0 7
57 Sarurpur 0 0 23 7 18 17 28 17 17 0 0 0
58 Sharifpur 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2
59 Shyampur Jatt 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Siganpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sikera-Muradabad 19 0 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Tigari 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Todarpur 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Veerampur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
65 Wait 8 1 3 7 4 0 0 0 8 0 0 10
Total 272 8 729 771 435 199 449 286 333 121 145 160
Excel View