Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-Aug-2022 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : SULTANPUR Block: MOTIGARPUR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AHDA 5 36 41 60 14 44 8 46 43 28 46 42
2 ALAPUR 36 26 60 39 68 87 38 137 86 68 60 50
3 BADHAUNA DEEH 12 27 40 84 86 71 29 85 59 41 38 24
4 BAGSARAI 8 13 75 33 30 63 20 32 34 17 17 37
5 BELWARI 6 10 23 50 43 30 12 32 47 25 24 22
6 BHADILA KHANIPUR 44 20 22 59 14 16 8 21 31 51 10 0
7 BHAIRAVPUR 11 17 28 37 7 13 17 27 35 47 27 33
8 DANDWA KALA 7 2 19 14 27 19 21 39 43 30 2 27
9 DEENGURPUR BANKEGAON 30 22 33 47 12 22 27 51 18 47 45 37
10 DHARSAULI 7 9 48 19 30 98 141 75 116 50 44 0
11 DHEMA 24 23 71 40 31 32 41 38 24 77 58 30
12 DIYRA 17 63 37 56 19 81 30 51 24 86 51 60
13 GAURA 18 22 26 40 17 27 13 25 28 3 1 1
14 GOPALPUR BADAGANV 15 19 33 36 11 58 36 59 43 20 16 33
15 GORSARA 12 9 65 32 35 27 26 43 53 18 41 22
16 HAMJABAD 43 30 34 16 31 49 50 81 76 81 43 68
17 HARSAYAN NAGAPUR 14 33 57 28 4 41 41 86 57 85 19 25
18 HASAPUR 49 52 63 94 36 47 55 79 155 48 90 19
19 KACHHA BHITAURA 25 21 36 68 50 118 124 103 96 35 39 5
20 KAITHWARA 13 23 43 13 22 58 33 29 25 30 6 3
21 KHAIRAHA 14 21 25 52 89 71 28 112 45 78 42 19
22 KHANUHAT 11 16 99 104 81 73 74 32 57 47 3 52
23 KHARAGPUR 6 13 9 23 8 42 0 86 45 36 39 39
24 KHARSARA 12 18 38 43 41 50 41 76 90 73 52 72
25 KHOJAPUR 8 15 21 56 21 16 19 35 49 16 20 19
26 LAMAVANKATA 16 27 104 82 34 13 15 34 52 27 49 26
27 MAHMOODPUR JANGAL 12 7 37 62 32 50 12 17 34 35 7 17
28 MAIDHAN 7 10 34 45 72 15 66 51 87 82 62 74
29 MAINE PARA 10 24 18 84 22 44 48 43 20 41 47 12
30 MAIRI RANJEET 29 16 71 7 28 16 24 50 86 61 40 44
31 MAIRI SANGRAM 15 24 26 25 3 5 2 2 3 32 60 36
32 MALIKPUR BAKHRA 26 13 32 12 27 12 63 59 49 20 48 0
33 MALWA 7 29 39 76 48 56 53 53 37 45 49 30
34 MOTIGARPUR PATHKAULI 2 25 52 61 32 51 43 27 15 22 17 12
35 MUDHA 12 27 63 22 23 22 35 27 42 52 19 20
36 NANEMAU 49 38 94 48 82 47 122 47 171 84 81 50
37 PADARATHPUR UPADHYAY 8 6 18 23 22 5 3 25 21 6 4 35
38 PAHARPUR SARAI BHIKHAM 20 9 37 62 25 36 79 51 85 58 72 60
39 PARAS PATTI 14 12 69 70 40 59 26 33 96 19 57 15
40 RAGHAVPUR 13 15 44 35 48 20 22 63 51 37 46 33
41 RAMPUR BIRTIYA 27 13 45 54 7 2 5 35 29 21 16 26
42 SHAHPUR LAPTA 22 9 24 87 31 12 20 38 62 0 15 2
43 SHEKHPUR 11 49 69 27 47 40 31 52 48 40 31 8
44 SHRIRAMPUR LAMAULI 33 5 65 27 56 11 16 79 88 99 74 29
45 SHUKUL DULAICHA 13 10 60 37 33 18 57 61 50 62 28 28
46 UGHARPURBHATPURA 11 22 61 21 45 25 28 57 30 53 61 24
Total 804 950 2108 2110 1584 1812 1702 2384 2535 2033 1716 1320
Excel View