Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : KACHCHH Block: BHACHAU
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AADHOI 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AAMARADI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AAMBALIYANA 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AMARAPAR 0 430 423 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BAMANAKA 0 18 22 22 0 0 0 0 0 0 29 0
6 BANDHADI 0 34 50 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 BANIYARI 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BHARUDIYA 0 0 0 2 2 1 4 4 0 2 0 0
9 CHANDRODI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 CHHADVALA 0 32 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CHIRAI MOTI 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
12 CHIRAI NANI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 CHOBARI 0 0 0 2 2 2 0 0 4 4 2 5
14 CHOPADAVA 0 10 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DHARANA 0 190 160 0 13 3 0 0 7 6 151 37
16 DHOLAVIRA 0 191 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GADHADA 0 251 286 296 0 0 0 0 0 0 45 0
18 GANESHPAR 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 HALARA 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
20 JADASHA 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0
21 JANAN 0 162 180 0 22 0 0 0 0 0 27 0
22 JANGI 1 15 33 33 0 0 0 0 3 0 0 0
23 KABARAU 0 0 4 1 5 7 3 1 0 0 2 0
24 KADOL 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
25 KAKARAVA 0 118 136 155 0 79 102 0 19 0 0 0
26 KALYANPAR 0 0 216 4 0 2 2 0 0 0 0 0
27 KANKHOI 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0
28 KANTHAKOT 0 115 152 141 7 4 0 0 0 96 100 98
29 KATARIYA JUNA 0 0 75 56 9 0 5 0 0 0 0 0
30 KATARIYA NAVA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 KHAROI 0 0 6 6 0 3 0 2 0 0 0 0
32 KHODASAR 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 KRMARIYA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 KUMBHARIYA 0 0 18 1 0 4 4 4 0 0 4 0
35 LAKADIYA 0 37 31 28 0 0 0 0 0 0 22 0
36 LAKHAVAT 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
37 LAKHPAT 0 18 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0
38 LALIYANA 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 36 39
39 LUNNAVA 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MANFARA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 MANY 0 35 0 3 0 2 12 0 7 0 0 0
42 MEGHPAR 0 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0
43 MORGAR 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 NARA 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
45 NARNSARI 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
46 NER 3 65 90 4 0 0 0 0 0 0 42 39
47 RAMPAR 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
48 SAMAKHIYALI 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
49 SHIKARA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
50 SHIKARPUR 0 114 137 0 5 0 0 0 0 0 106 36
51 SHIVLAKHA 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 SUKHPAR 0 0 3 0 0 0 3 3 0 2 0 0
53 SURAJBARI 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
54 TORANIYA 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
55 VAMAKA 0 4 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0
56 VANDHIYA 0 0 48 53 0 8 2 0 0 0 0 4
57 VIJAPASAR 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 VIOGHADA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 VONDH 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 5 1854 2531 873 92 145 144 14 40 110 567 273
Excel View