Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 10-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : AMETHI Block: AMETHI
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AGHAR 28 34 30 22 0 14 16 5 6 12 11 12
2 BAHAPUR 31 55 30 35 29 22 13 5 6 12 4 3
3 BARIYAPUR 1 12 45 28 26 37 22 19 11 19 46 37
4 BENIPUR 0 81 78 39 53 27 9 20 25 28 32 25
5 BHAGANPUR 0 47 75 50 36 28 0 0 17 5 4 3
6 BHUSHARI 0 62 65 27 20 0 0 0 13 21 7 0
7 CHATURBHUJPUR 6 43 57 42 9 41 15 19 23 8 14 34
8 DANDUPUR 0 51 40 0 0 15 3 0 1 1 0 0
9 DARKHA 0 19 23 15 5 11 5 26 34 20 11 10
10 DEHRA 23 83 89 59 28 40 31 20 13 21 38 25
11 DERH PASAR 33 75 45 56 33 23 8 4 9 22 1 4
12 GANGOLI 8 59 51 32 21 14 24 17 18 15 19 25
13 GARERI 0 8 6 3 0 17 7 5 4 2 25 13
14 GHAGHUGHAR 0 28 37 11 6 20 18 0 24 27 26 4
15 HATHKILA 0 65 94 12 7 9 10 17 10 11 8 15
16 HIMMATGARH 65 79 88 74 24 26 27 62 41 22 38 29
17 JANGAL RAMNAGAR 5 90 69 37 24 13 7 16 11 33 19 14
18 KAKWA 2 24 99 32 11 13 7 2 12 5 15 14
19 KATRA MAHRANI 33 84 99 50 15 21 8 2 16 32 50 28
20 KATRA PHOOL KUNWAR 0 18 52 17 12 12 2 0 19 0 17 12
21 KHERAUNA 0 42 56 37 18 9 22 12 3 5 7 6
22 KOHRA 0 73 27 14 16 0 25 26 23 15 14 16
23 KORARI GIRDHAR SHAH 13 29 9 16 32 49 5 4 12 29 15 8
24 KUSHITALI 37 59 57 27 1 9 10 15 15 19 14 17
25 LOHRATA 46 98 126 38 0 4 7 6 8 13 8 15
26 LONIYAPUR 0 42 43 39 23 12 23 32 8 26 26 15
27 MAHMADPUR 0 32 79 34 14 16 6 12 3 18 15 24
28 MAHMOODPUR 19 49 50 32 12 11 8 2 9 12 19 8
29 MAHRAJPUR 21 44 41 20 17 40 26 19 12 24 6 8
30 MAHSO 5 49 47 67 19 25 40 24 21 16 16 20
31 MOCHWA 0 111 163 28 55 32 6 21 16 41 18 19
32 NAINHA BARTALI 0 42 61 40 31 20 17 17 14 17 17 14
33 NARAINI 37 209 154 69 42 49 40 68 41 78 80 46
34 NUWAWAN 12 47 68 47 46 26 56 44 28 30 44 25
35 PARSAWAN 0 23 70 53 15 7 6 6 12 10 32 23
36 PURABGAON 0 49 93 59 24 28 34 38 8 18 15 2
37 RAIDEPUR 0 55 43 20 10 16 18 5 9 14 14 17
38 RAIPUR PHULWARI 24 59 43 45 14 20 4 20 25 33 34 19
39 RAJAPUR KOHRA 0 8 39 5 5 8 8 4 6 0 6 2
40 RAMDEPUR 8 61 108 50 15 18 16 21 36 21 28 23
41 RAMGARH 6 35 85 42 18 20 9 0 14 20 19 15
42 REBHA 0 5 37 3 6 6 11 1 2 8 5 5
43 SAIDPUR 0 21 10 1 5 0 0 6 4 0 0 0
44 SARAI KHEMA 7 18 60 53 18 34 26 9 11 21 24 33
45 SARAIYA DUBAN 0 66 50 52 18 13 24 44 4 10 18 19
46 SARWANPUR 2 0 3 10 6 10 7 0 6 6 6 7
47 TALA 11 67 34 22 14 21 19 12 16 30 20 24
48 TRILOKPUR 0 72 74 23 31 60 4 36 67 63 40 13
49 UMAPUR GANAPATTI 12 18 47 36 31 30 19 14 32 38 22 9
50 VIYASIYA 39 58 58 36 18 32 19 10 16 4 1 0
Total 534 2558 3007 1659 933 1028 747 767 794 955 968 759
Excel View