Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 09-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : BULANDSHAHR Block: SHIKARPUR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Aachru kalan 0 120 51 85 135 84 0 0 0 24 23 0
2 Achroo Khurd 0 5 17 18 0 0 31 0 0 1 1 1
3 Ajampur Dariyapur 0 1 5 8 0 0 0 1 3 2 10 1
4 Asawari 0 1 0 0 4 4 4 5 5 0 1 0
5 Aurangabad Chandok 0 2 33 44 53 50 25 21 65 0 2 0
6 Barasau 0 10 9 0 0 0 0 5 5 4 1 0
7 Baroda 0 6 2 3 4 0 0 0 3 3 3 0
8 Baroli 0 2 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
9 Bhainsroli Nasirpur 0 36 24 4 0 1 6 6 5 5 3 0
10 Bhataula Milak 0 14 0 26 9 8 2 5 5 1 8 9
11 Bohich Meerapur 0 6 3 9 8 16 5 1 7 6 8 0
12 Chakla 0 2 1 0 0 0 0 0 4 4 4 2
13 Chitson 0 4 0 27 0 0 0 15 15 2 0 7
14 Dargahpur Bansoti 0 13 2 20 0 4 0 0 0 15 9 0
15 Darveshpur 0 54 64 51 31 5 9 13 5 23 49 29
16 Dhalna 0 5 0 0 1 0 0 1 0 7 17 0
17 Dhatauri 0 26 30 7 0 18 4 4 0 0 1 0
18 Domla Hasangarh 0 3 160 67 0 5 0 5 0 2 1 0
19 Faijullapur Ajnara 0 2 7 0 0 4 4 1 0 0 0 2
20 Ghugharavali Banwaripur 0 15 25 0 24 2 5 5 0 1 15 0
21 Hajratpur 0 16 7 6 3 7 20 3 0 4 4 6
22 Halpura 0 1 0 4 3 1 1 2 0 4 0 1
23 Hatampur 0 23 46 9 9 1 0 0 0 0 19 17
24 Hirnaut 0 52 56 40 3 4 4 7 0 3 1 10
25 Hurthala 0 3 28 37 12 4 7 4 0 2 10 0
26 Jakhaita 0 51 116 48 62 0 7 5 0 2 1 0
27 Jalalpur Karira 0 2 41 0 0 2 2 4 1 2 2 0
28 JALALUDDINPUR 0 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
29 Janipur Kalan 0 3 6 0 0 0 9 8 7 7 8 1
30 Jatpura Mukeempur 0 9 19 40 38 30 31 0 0 7 2 0
31 Kailavan 0 1 0 6 3 0 3 4 4 1 0 0
32 Karira Milak 0 40 168 14 68 3 3 3 2 2 1 1
33 Khadwaya 0 0 35 8 0 1 0 0 6 6 4 5
34 Khailiya Kalyanpur 0 111 294 93 76 0 63 12 87 51 14 7
35 Khairpur Poothri 0 4 13 12 2 4 6 5 3 2 3 2
36 Khakhuda 0 103 151 6 18 19 21 12 8 48 31 6
37 Lohara 0 26 46 9 0 2 11 4 4 0 0 0
38 Mamau 0 49 0 85 99 4 4 0 0 1 1 0
39 Mauroni 0 2 2 0 0 3 3 0 3 3 0 0
40 Mehmood Pur 0 4 1 0 0 0 4 4 4 4 0 1
41 Mukera 0 6 23 15 8 7 3 0 5 6 0 0
42 Mustafabad Dadua 0 31 71 7 0 0 0 3 2 0 7 0
43 Nagla Lutf Alipur 0 46 54 7 24 8 6 0 1 1 2 1
44 Navada 0 19 15 44 5 3 0 0 12 2 0 0
45 Paharpur Haveli 0 38 9 26 3 5 4 6 1 1 0 0
46 Paroli 0 0 2 0 2 5 5 4 0 0 0 0
47 Poothri Khurd 0 1 0 0 0 0 1 0 2 3 3 2
48 Qutubpur 0 12 18 4 0 8 1 2 2 3 1 2
49 Rajpura 0 14 2 10 1 3 3 3 0 0 0 0
50 Ranau Rehma Alipur 0 5 13 1 15 6 6 0 4 3 0 3
51 Rangpur 0 2 9 17 8 1 0 0 7 4 13 8
52 Rasoolpur 0 2 19 5 18 4 5 4 0 0 0 0
53 Rasoolpur Nagla Beesar 0 33 40 0 21 0 9 1 4 2 1 2
54 Ribara 0 10 69 16 64 25 7 14 0 0 35 67
55 SahetpurBairi 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Salempur 0 1 0 4 8 3 3 3 8 4 4 2
57 Samanpur 0 6 2 3 2 3 0 2 0 0 6 22
58 Saraba 0 3 36 0 10 5 9 17 0 2 27 22
59 Sargaon 0 6 5 7 3 1 5 5 0 6 4 3
60 Shikarpur Dehat 0 36 90 89 53 0 20 22 0 2 1 1
61 Shivnagar Dhoosari 0 43 31 5 0 0 5 5 0 7 0 2
62 Soojapur Pootha 0 6 10 36 7 20 0 6 0 7 8 0
63 Surjavali 0 2 0 0 0 0 0 0 7 4 5 0
64 Surkhurru 0 2 8 0 0 4 0 12 7 10 3 0
65 Taiyabpur 0 1 0 0 6 8 4 4 0 4 4 0
66 Yaqoobpur Belot 0 45 0 17 25 6 0 0 0 0 1 0
Total 0 1203 1997 1099 955 411 390 278 313 320 382 245
Excel View