Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 09-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : BULANDSHAHR Block: UNCHAGAON
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AmarGarh 0 1 4 0 0 0 4 5 6 3 2 0
2 Amarpur 0 0 24 40 0 13 0 8 8 9 8 11
3 Arangabad Taharpr 0 0 1 9 0 0 0 0 0 12 0 1
4 BasiBangar 0 43 18 10 10 7 5 9 6 22 12 7
5 Bhadaura 0 0 34 18 25 14 5 5 0 5 0 0
6 Bhagwant Pur 0 10 39 4 25 0 0 0 0 12 0 0
7 Bharkau 0 15 14 52 0 20 0 31 0 13 27 21
8 Bhaupur 0 0 23 0 0 0 0 0 0 4 4 3
9 Chandiyana 0 0 28 28 0 4 6 0 3 3 5 0
10 Chasi Rasoolpur 0 12 19 20 0 0 1 0 3 6 4 1
11 Chathera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Daulatpur Kalan 0 78 51 29 3 36 3 11 14 20 0 4
13 Dhalna 0 0 28 11 19 0 0 6 7 6 1 0
14 Dulkhara 0 35 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Farida Bangar 0 20 0 21 10 3 5 0 5 4 3 0
16 Gesupur 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ghugaravali 0 0 49 11 1 4 4 4 10 0 16 0
18 Girora 0 0 56 14 99 49 0 21 26 0 0 3
19 Jaria Alampur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
20 Kachrot 0 1 60 135 5 0 46 7 65 101 97 51
21 Kalyanpur 0 12 42 48 0 32 32 9 0 12 28 23
22 Kamalpur 0 0 29 17 0 25 0 5 0 4 0 0
23 Kanona 0 47 57 10 44 28 18 28 0 0 0 0
24 Kapsai Mahmadpur 0 21 20 0 0 25 4 21 5 21 15 7
25 Kariyari 0 17 16 0 13 0 0 0 13 0 3 0
26 Khandoi 0 43 33 0 16 2 6 0 7 6 0 2
27 Larana 0 48 45 43 19 0 10 0 0 0 0 0
28 Mahua Khera 0 78 49 31 14 0 7 0 11 9 25 7
29 Mangalpur 0 37 42 1 29 0 0 24 50 25 23 4
30 Mavai 0 77 95 60 47 37 12 16 67 141 128 131
31 Mirjapur Nagli 0 41 23 23 0 32 0 0 0 3 3 0
32 Mohammadpur Barvala 0 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Nagaur 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nagla Alampur 0 1 51 35 22 30 0 0 0 0 0 0
35 Nagla Madaripur 0 46 48 9 0 0 0 0 0 3 9 7
36 Naredrapur 0 1 104 115 8 1 0 4 15 34 0 10
37 Narsaina 0 68 150 0 87 45 8 0 23 55 0 30
38 Nijampur Bangar 0 38 51 46 23 28 56 0 60 58 0 0
39 Nityanandpur Nagli 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Pali AnandGarhi 0 1 0 0 0 0 0 0 11 22 0 0
41 Payana Kalan 0 1 2 0 0 4 4 0 0 0 0 0
42 PayanaKhurd 0 53 53 63 49 0 27 62 49 71 43 67
43 Pilkhani 0 56 85 48 26 0 0 0 0 7 0 0
44 Raghunathpur 0 41 137 133 133 64 32 12 25 64 105 117
45 Rasoolpur 0 3 7 2 0 6 7 6 7 0 6 0
46 Rehmatpur Agana 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
47 Sabdalpur 0 24 47 9 0 3 0 0 3 4 0 0
48 Shafi Nagar 0 3 0 0 13 0 0 0 0 0 2 0
49 Shakarpur 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Sonjana rani 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Thana Gajrola 0 6 39 1 0 1 49 1 2 7 23 23
52 Thouna 0 93 94 178 28 48 21 29 17 133 51 57
53 Timarpur 0 1 8 0 10 0 0 0 0 0 0 0
54 Unchagaon 0 1 25 11 11 20 17 12 18 39 14 0
55 Yunispur 0 35 49 29 5 13 1 1 13 20 25 25
Total 0 1114 1947 1319 794 594 390 337 549 960 682 613
Excel View