Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 09-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : DEORIA Block: BARHAJ
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AJAYPURA 7 41 60 1 1 89 79 91 78 42 3 0
2 AMMA PANDEY 12 11 34 30 3 56 74 69 39 27 75 61
3 BADELA 2 3 3 0 15 1 0 0 1 23 6 0 0
4 BADELA I 7 4 52 11 22 2 0 18 5 5 0 0
5 BADHYAHARDO 9 42 72 49 27 58 47 62 79 69 4 15
6 BADKA GAUN 14 9 131 45 13 21 0 46 118 19 23 16
7 BARADIKSHIT 6 5 38 39 29 8 0 0 59 0 1 0
8 BARAW 17 14 85 68 61 16 37 16 3 28 1 0
9 BELDAND 5 6 37 1 1 1 37 57 48 5 10 0
10 BHULAIPUR 5 32 37 25 29 15 37 29 49 30 0 0
11 BIJAULI BHAIYA 0 3 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0
12 DEIDEEHA 5 4 49 44 65 58 27 77 40 6 1 0
13 DEVPAR VEERSINGHPUR 6 7 60 64 28 25 6 40 52 19 25 14
14 DHAULA PANDIT 3 3 42 15 7 14 0 3 26 36 24 0
15 DUBOLIE 4 4 76 50 58 34 18 5 24 22 0 18
16 FULWARIA MAIYA 10 14 16 22 27 8 12 9 19 49 0 0
17 GANGACHAK 1 2 12 5 9 9 0 26 23 24 0 0
18 GAURA KATAILWA 9 15 62 55 25 29 17 68 95 0 28 0
19 HARNADIH /MAHUI BARSAT 13 37 40 26 17 30 5 65 58 52 14 0
20 HARNAHI 3 1 1 54 52 1 48 46 1 1 0 0
21 KAPARWAR 34 1 75 69 16 2 1 86 88 30 0 0
22 karayal shukla 2 0 41 24 25 0 0 0 21 52 0 0
23 KARAYAL UPADHYAY 7 8 109 120 112 89 54 55 1 0 0 0
24 KARJAHA 8 12 0 32 17 0 0 0 30 25 0 0
25 KHANDESAR 9 11 115 111 30 8 10 1 1 42 0 0
26 KHORA 2 2 73 58 3 32 4 26 0 0 0 0
27 KHORI 14 8 71 23 23 1 1 67 73 38 0 0
28 KHUDIYA BUJURG 0 3 66 49 33 0 0 20 34 0 0 0
29 KOTWA 0 2 32 44 58 30 30 20 30 1 11 0
30 LABKANI GANGA 0 6 35 23 14 3 0 34 31 0 0 0
31 LAVRACHI 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 LAXMIPUR 0 44 83 88 109 112 47 105 91 33 10 12
33 MAHENBABU 0 4 26 65 61 56 150 97 112 84 0 2
34 MIRJAPUR 0 3 38 25 2 9 1 2 88 0 0 0
35 MOHARA 0 9 37 17 39 18 0 44 70 0 0 0
36 MOHAV 46 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 NADUA 8 6 64 52 24 49 60 70 76 29 2 4
38 NADUA CHAPARA 6 5 103 43 35 21 11 38 33 24 0 8
39 NAIPUR 5 3 76 59 2 11 0 1 0 36 0 0
40 NAVAPAR 6 2 56 32 17 136 152 135 109 29 1 0
41 NETVAR 12 2 64 40 38 23 50 40 30 41 0 0
42 PACHAUHA 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PAINA 0 1 0 6 1 8 28 1 1 0 0 0
44 PARASIYA CHAUBE 0 4 32 15 8 8 0 37 38 35 3 2
45 PARASIYA TIWARI 0 1 29 25 32 26 0 0 13 18 12 14
46 PARSIYA DEWAR 0 39 146 150 65 41 18 58 93 45 16 43
47 PEPARAKOT 0 2 6 20 7 14 24 6 30 30 21 0
48 SAMOGAR 0 2 33 25 7 1 0 9 0 23 0 0
49 SASHRAW 0 1 53 92 1 47 37 49 39 32 0 21
50 SISAI GULAB RAI 0 4 31 45 32 0 0 0 39 0 0 0
51 UJRAMOHAV 57 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 VIKHAMPURA 0 2 75 84 32 17 13 28 51 48 0 20
53 VISHUNPUR DEVAR 25 52 55 106 50 19 18 51 47 13 0 2
54 VISHUNPURA 4 2 32 25 19 11 5 0 12 27 25 0
Total 390 519 2560 2191 1388 1266 1158 1809 2121 1175 310 252
Excel View