Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 09-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : DEORIA Block: LAR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AJANA 13 5 60 7 14 13 19 20 24 0 0 20
2 BABHANAULI PANDEY 2 2 25 1 1 0 2 9 3 5 2 16
3 BABHNAULI 0 30 31 45 6 3 36 35 10 17 0 0
4 BADHAYA HARDO 7 6 83 100 10 21 5 45 45 22 0 6
5 BALUA GAURI 13 2 71 0 14 0 23 5 0 0 0 19
6 BANKTA AMETHIYA 2 2 56 17 0 0 7 7 13 0 0 0
7 BARDIHA PARSURAM 17 52 45 0 5 0 4 4 18 0 0 17
8 BAURDIH 6 2 59 26 4 0 0 5 44 53 0 0
9 BAWANPALI GOSAI 9 2 1 0 0 0 0 17 28 0 0 21
10 BHAISAHI 6 1 29 0 0 2 0 1 23 14 8 0
11 BHARAULI 4 2 37 0 0 25 0 1 6 6 3 0
12 BIRANI 6 2 8 0 0 0 0 4 5 11 0 4
13 CHANUKI 0 22 56 23 0 11 14 28 38 24 15 0
14 CHAUMUKHA 4 4 15 27 11 0 1 7 0 0 2 0
15 CHORDIHA 2 12 26 12 0 0 20 24 1 0 0 0
16 Churiya 1 17 30 8 0 0 21 1 0 0 0 0
17 DAINI 2 2 32 0 0 11 47 10 24 22 8 2
18 DHAMAULI 1 19 70 37 36 6 16 34 0 0 4 17
19 DHANDVAR 0 0 32 17 0 0 0 0 0 0 0 0
20 DHANGADA 1 24 28 0 1 0 44 12 8 10 0 10
21 DIXITAULI 3 0 31 1 24 10 0 19 0 1 0 0
22 DOGARI MISHRA 11 1 56 43 54 13 26 17 15 22 6 22
23 DUMARI 1 0 58 23 8 28 3 47 9 30 20 2
24 Gadava Khas 7 2 21 22 19 0 0 13 0 0 0 0
25 GAHODILA 1 11 19 9 19 9 1 22 19 0 7 4
26 HARAKHAULI 3 2 17 0 7 0 0 13 8 0 0 0
27 Hata 4 1 15 14 0 0 4 0 0 0 17 16
28 ITHURA MISHRA 0 0 26 18 7 0 0 6 0 0 0 4
29 JAMSADA 0 31 69 31 37 0 18 33 48 48 21 32
30 Karjahan 2 16 26 19 13 0 0 4 8 13 3 5
31 KARMUA 3 2 45 44 0 0 11 35 17 22 17 17
32 KATHAUDI 0 0 50 25 0 0 0 15 0 0 0 0
33 KAUSAD 3 1 22 17 0 0 0 25 29 0 21 1
34 KHARDAHA NEELKANTH 0 0 43 25 0 25 0 11 0 17 0 10
35 Kharvaniya 1 1 66 31 13 29 9 34 54 13 33 11
36 KHARWANIYA NAVIN 1 2 26 12 1 0 0 13 8 0 4 1
37 KHEMA DEI 1 2 29 69 59 1 40 0 0 0 5 0
38 KOHARA 0 15 34 9 9 1 1 1 25 1 2 3
39 KUNDAULI 1 7 28 17 0 14 2 12 2 0 0 0
40 Madhopur 1 22 22 16 8 9 0 1 3 0 0 0
41 MAHAICHPAR 0 2 56 51 9 7 5 1 1 8 2 2
42 MAHAL MANJHARIYA 8 8 39 3 20 1 3 10 3 0 0 0
43 MAHUJA 1 1 18 13 0 13 0 0 0 0 0 0
44 MAJHWALIYA 2 0 21 20 15 10 5 0 0 0 0 0 12
45 MATHA AMAWANA 2 0 49 18 21 17 0 20 18 11 0 14
46 MATHIL UPADHAYA 4 4 38 0 10 22 21 33 1 23 0 3
47 MATIYARA JAGDISH 9 9 7 0 58 62 0 63 31 0 0 11
48 MEHARAONA 8 1 59 49 29 2 13 38 24 0 21 10
49 NADAULI 10 0 54 72 25 12 48 29 20 11 6 1
50 NEMA 3 1 11 17 16 4 3 4 35 19 20 0
51 PADARI GAJRAJ 0 0 30 5 22 11 0 15 46 0 18 2
52 PARSI CHAKLAL 1 20 25 9 0 0 27 37 24 7 0 6
53 PATANA 1 1 11 0 0 0 1 1 0 0 0 0
54 PATNEJI 1 3 71 0 0 0 6 0 0 23 0 0
55 Pindi 1 40 22 14 12 0 6 7 0 6 6 7
56 RAKASA 1 0 32 24 0 0 0 14 12 23 0 0
57 RAM NAGAR 8 9 0 0 0 0 0 41 40 40 0 0
58 Ratanpura 1 1 64 31 33 2 34 15 39 24 17 23
59 RAWATPAR AMETHIYA 1 1 19 80 11 4 27 99 50 29 47 13
60 RAWATPAR PANDEY 0 0 76 11 0 0 10 0 18 0 0 0
61 RAWATPAR RAGHEN 1 11 67 56 59 15 43 28 24 27 17 21
62 ROPAN CHHAPARA 1 12 33 22 12 3 9 30 42 21 9 13
63 RUCHCHAPAR 1 1 77 40 13 13 79 23 20 51 32 8
64 SAHIYA GADH 1 6 47 56 0 50 0 0 0 0 0 0
65 SAHJOR 1 4 35 14 4 1 20 21 19 8 4 0
66 SAJAV 22 59 39 41 61 51 50 19 31 7 2 8
67 SARKARA 1 1 34 0 0 15 16 10 14 0 14 0
68 SATOTAR 0 12 11 20 25 21 8 28 18 27 0 12
69 SUTAWAR 1 1 0 22 0 0 9 0 0 0 0 0
70 TAKIA DHRHARA 1 11 42 37 25 1 0 41 25 0 0 12
71 Thakur Gauri 2 17 25 30 0 1 43 0 8 0 0 0
Total 231 581 2608 1515 855 564 855 1217 1098 716 413 438
Excel View