Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 09-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : GHAZIPUR Block: VIRNO
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AFJALPUR 13 7 31 38 0 10 16 3 3 0 6 1
2 ARAJI ODASAN 9 42 132 75 29 7 12 7 3 3 2 27
3 ARAKHPUR 0 94 120 58 61 23 12 3 7 22 31 22
4 ARASADPUR 0 13 35 9 3 3 3 13 1 2 3 1
5 BABURAIPUR 14 101 89 83 3 5 22 3 41 2 11 1
6 BADDHOPUR 1 232 274 105 89 39 3 3 23 5 23 2
7 BAGHOL 6 197 81 116 11 3 7 7 5 8 11 1
8 BAHLOLPUR 46 39 0 37 4 2 3 3 9 1 4 1
9 BALLIPUR 1 89 131 52 2 8 8 4 7 2 10 3
10 BANTRA 1 186 60 104 28 34 1 3 3 0 24 0
11 BHAIROPUR-2 0 92 91 9 24 2 3 4 1 0 3 11
12 BHARSAR 6 100 154 58 105 3 3 3 15 8 7 6
13 BHIKHANAPUR 0 42 90 32 2 5 3 3 0 1 13 11
14 BHOJAPUR 86 162 247 105 0 2 3 91 38 12 54 9
15 BOGANA 1 179 331 278 158 66 44 5 2 3 25 0
16 CHAKKAPIL 60 125 175 169 5 11 1 32 29 16 17 1
17 CHAKTAJUDDIN 0 19 14 11 0 0 15 6 0 3 4 2
18 CHAUBEPUR 12 134 166 72 15 36 6 44 43 60 62 83
19 CHOUTHI 51 66 106 62 33 14 22 22 5 7 2 12
20 DADIKHURD 26 29 37 47 36 5 18 3 12 0 7 4
21 DEVKATHIYA 2 68 122 19 14 13 32 3 3 2 22 1
22 DHANESHPUR 1 207 294 187 5 6 60 16 4 0 40 8
23 DIDOHAR 1 78 113 33 37 0 3 14 9 14 55 47
24 GAHALI BASARIKHPUR 1 113 185 28 1 6 4 6 44 0 12 4
25 GAJPATPUR 25 88 107 4 76 55 25 36 30 17 12 1
26 GOPALPUR-2 3 0 32 26 6 0 3 3 5 2 3 3
27 HARIHARPUR-2 0 80 19 5 3 42 3 0 0 2 9 0
28 JAGDISHPUR VIDYAPATI 0 14 29 35 8 3 3 4 4 2 5 1
29 JAIRAMPUR 3 51 62 10 4 1 22 16 20 4 9 0
30 JAYANTIDASHPUR 15 41 67 11 17 18 18 27 8 3 18 5
31 KAHOTRI 1 16 44 26 46 0 6 3 10 9 10 16
32 KELAHI 0 35 26 62 20 14 6 12 30 15 30 18
33 KHARGPUR 18 0 46 37 1 3 3 43 34 12 7 0
34 KODHARI 73 226 115 3 3 4 4 117 54 0 66 0
35 KOR 0 130 3 0 0 5 3 82 3 3 11 3
36 LAHURAPUR 0 184 210 10 2 3 8 56 29 5 71 1
37 MADHOPUR MISHROULI 0 27 49 43 26 0 3 13 9 3 1 0
38 MALETHI 26 195 264 95 6 3 33 39 51 29 38 0
39 MANPUR 0 0 21 20 0 3 3 3 0 1 7 1
40 MITTHAPARA 0 93 103 52 5 3 6 4 2 2 31 5
41 MUSTAFABAD-2 75 90 125 33 26 7 4 3 13 2 18 3
42 NAKHATPUR 8 332 289 150 10 0 44 4 58 191 180 42
43 NEVADA 27 124 316 68 36 37 7 127 159 34 92 54
44 PARMANANDPUR 0 97 44 44 1 3 13 36 6 4 20 9
45 PIPNAR 2 342 240 0 3 25 13 5 98 3 19 1
46 RAIPUR-2 3 152 128 70 21 3 5 3 27 5 0 0
47 SAADATPUR 4 142 170 44 102 40 49 74 8 3 89 53
48 SAHABUDDINPUR 1 120 187 98 26 3 2 4 13 13 4 0
49 SARAIBANDI 0 40 57 33 26 21 21 25 0 20 44 8
50 SARDARPUR 1 7 41 8 38 14 3 3 2 1 11 9
51 SHEKHPUR-2 1 133 154 89 21 12 15 26 22 12 5 15
52 TANTI 0 76 96 61 2 3 11 3 25 14 11 0
53 TARANPUR 1 106 118 24 39 37 7 30 0 5 25 3
54 TIYARA 8 121 65 41 55 1 6 19 6 13 13 5
55 VAIDAULI 32 54 90 18 30 1 3 3 3 3 23 2
56 VIRNO 4 118 159 144 14 2 5 4 13 27 23 13
Total 669 5648 6554 3151 1338 669 661 1128 1049 630 1353 529
Excel View