Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 16-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : KASHGANJ Block: GANJ DUNDWARA
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AHMAD DEV NAGAR 8 7 62 97 14 90 28 0 64 9 0 41
2 AJEEJ PUR 11 0 106 49 95 126 0 83 38 91 0 23
3 AKBER NAGER PALIYA 0 0 71 149 58 61 17 81 14 26 0 16
4 ALEHPUR 0 6 76 230 0 113 226 2 18 67 0 55
5 ALIPUR DADAR 0 29 58 21 141 38 112 21 0 0 100 54
6 ASADGARH 21 26 56 9 62 60 46 46 50 44 36 12
7 BAGBAS 0 4 167 247 118 107 267 264 204 120 0 11
8 BAHOTA 0 0 75 53 73 64 27 77 16 2 2 9
9 BAHROJPUR 16 4 38 76 20 19 41 61 44 59 0 4
10 BANAIL 0 0 8 28 27 5 29 46 56 0 0 41
11 BANGAS NAGAR 0 26 23 8 0 12 0 46 40 15 0 74
12 BARAUNA 0 12 72 70 6 46 0 2 54 9 6 11
13 BHIKAM PUR 0 8 103 51 0 116 40 0 76 102 0 0
14 CHIRAULA 78 0 72 61 70 54 59 85 101 14 13 42
15 DEVKALI 26 0 115 101 79 43 8 54 97 30 99 51
16 DHANSINGH PUR 11 0 83 0 101 19 7 0 0 78 0 0
17 DHARMPUR 7 0 0 71 6 39 21 41 29 25 18 0
18 DHAWA 0 53 55 6 110 102 54 28 61 55 44 24
19 DIWAN NAGAR 0 0 69 74 105 74 50 64 0 2 46 2
20 GAJAURA 0 47 61 65 43 69 47 0 16 19 46 2
21 GANESH PUR 9 9 24 18 12 24 22 66 83 0 22 50
22 GANESHPUR BHATAN 29 5 64 79 103 66 36 27 103 67 0 2
23 GATHORA 0 5 65 41 7 0 34 4 25 0 0 3
24 GHABRA 31 0 38 37 39 51 58 38 45 63 22 28
25 HIMMATNAGAR BAJHERA 0 19 51 74 68 143 76 84 113 101 0 10
26 INDRAJASANPUR 0 6 83 64 54 11 53 38 64 0 23 4
27 KADAR GANJ KHAM 18 28 56 44 49 96 57 36 98 49 70 85
28 KADARGANJ PUKHTA 0 0 88 0 51 56 41 55 36 30 0 2
29 KHADUIYA 0 0 31 37 1 33 28 0 0 17 25 0
30 KHIJAR PUR 70 26 80 70 128 83 24 165 31 194 0 84
31 LABHER 0 0 0 0 83 0 49 0 51 5 0 0
32 MASTIPUR 116 20 107 106 134 168 58 125 150 81 122 25
33 MAYASUR 18 24 8 41 42 7 0 49 72 52 31 32
34 MIYAU 0 0 48 33 55 56 10 50 47 80 0 29
35 MYUNI 0 9 52 182 199 122 91 40 155 32 101 4
36 NAGALA DAMER 18 7 46 28 39 24 28 45 73 0 54 58
37 NAGAR KANCHANPUR 0 11 37 59 52 55 71 54 63 74 80 68
38 NAGLA BHAGNA 0 13 100 167 130 143 0 77 123 93 15 8
39 NARDOLI 2 10 34 5 2 72 72 156 106 62 5 57
40 NAULI FATUHABAD 92 9 37 75 58 50 0 68 36 61 30 37
41 NAWABGANJ NAGRIYA 0 0 49 69 54 38 0 0 1 1 12 5
42 NOORPUR 0 0 32 16 47 40 29 4 30 37 0 0
43 PACHPOKHRA 0 0 20 6 19 12 17 0 16 8 0 0
44 PEETAM NAGAR HADURA 0 0 133 156 114 37 0 101 90 47 14 39
45 PITHANPUR BHUJPURA 0 18 98 156 131 99 88 60 68 0 25 70
46 RAJEPUR KURRA 0 0 70 71 24 38 62 51 38 0 0 0
47 SALAWAT NAGAR 4 37 57 59 78 40 28 27 92 71 30 0
48 SANAURI KHAS 58 65 180 126 114 116 55 83 0 29 75 61
49 SANAURI SINHMAN 0 0 100 92 63 35 55 70 0 58 16 9
50 SHAMASPUR 0 3 98 52 74 107 87 87 55 64 35 16
51 SHAWAJPUR 0 6 108 72 0 18 79 85 100 85 1 0
52 SIKANDAR PUR VAISH 0 0 12 108 140 175 176 171 96 93 9 0
53 SUJAWALPUR 0 14 10 4 32 41 0 25 40 41 13 16
54 SUNGARHI 0 0 75 165 0 0 10 149 170 206 198 183
55 TARSI 0 0 69 42 48 0 0 0 1 15 0 0
56 ULAI KHERA 0 0 0 90 69 11 0 40 37 13 26 0
57 USMANPUR 0 7 35 24 33 73 0 0 58 24 33 34
Total 643 573 3565 3934 3474 3397 2573 3131 3344 2620 1497 1491
Excel View