Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 13-Aug-2022 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : UTTAR PRADESH District : KAUSHAMBI Block: chail
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 BALIPUR TATA 7 13 26 6 0 0 0 16 14 83 22 12
2 chak badashahpur 2 70 62 29 15 11 5 19 33 16 21 6
3 CHALAULI 0 66 19 13 0 8 17 20 20 22 14 4
4 CHARWA 0 21 66 15 56 20 4 13 7 10 3 4
5 CHAURADEHE 130 122 174 99 20 111 52 63 30 71 40 23
6 CHILLA SHAHBAZI 50 92 59 13 12 17 13 18 18 23 31 13
7 daniyalpur 0 15 22 9 19 18 16 13 5 7 7 2
8 FARIDPUR SULEM 7 34 23 17 13 19 11 0 1 2 5 2
9 GIRIYA KHALSA 0 0 38 28 66 17 20 34 59 34 59 15
10 HARDUAA 14 16 28 29 22 9 2 28 18 1 29 0
11 JALALPURSHANA 0 71 1 59 7 2 10 11 4 25 46 51
12 kamalpur 0 60 23 1 0 0 31 25 11 0 8 0
13 KASEDA 8 110 54 11 26 29 28 9 8 21 10 5
14 KATHRA 26 139 154 47 109 17 30 29 10 23 10 12
15 MAHMUDPUR 0 43 28 4 22 3 6 0 2 0 1 0
16 MIRPUR 0 47 31 0 0 6 0 2 3 4 4 5
17 MOHAMMADPUR 14 59 6 37 16 26 1 14 6 78 37 7
18 MOHHAMDPUR TALUKA IBRAHIM PUR URF JHAPIA 0 14 36 28 22 0 0 0 0 1 0 0
19 NEEJAM PUR PURAINI 3 92 67 55 34 12 0 12 12 4 15 15
20 PHATEHPUR SAHABPUR 14 53 57 20 44 13 21 8 6 22 9 5
21 raiya dehmafi 0 50 34 0 14 11 0 4 4 0 2 2
22 RASHULA BAD URF KOILAHA 0 22 20 15 21 19 19 23 5 3 30 20
23 RATGAHA 90 180 125 44 35 17 37 14 5 6 7 4
24 SHANA NIVI 7 56 65 26 2 6 17 33 36 12 41 12
25 SHEKHPUR RASULPUR 12 43 74 3 45 13 31 15 6 41 35 61
26 SINGH PUR 9 105 97 73 34 38 25 26 39 18 18 23
27 SUDHVAR 45 85 50 0 0 17 9 33 3 8 21 11
28 UMARPUR NEEVA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
29 VILASPUR 34 70 51 49 45 59 41 14 6 60 21 12
Total 472 1748 1492 730 699 518 446 496 371 595 547 326
Excel View