Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: CH-09-001-014-001/217 Family Id: 217
Name of Head of Household: khilesh
: shekhlal
Category: OTH
Date of Registration: 5/31/2010
Address:
Villages:
Panchayat: बिरेतरा
Block: DHAMTARI
District: DHAMTARI(CHHATTISGARH)
: NO Family Id: 217
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 khilesh Male 25
2 yashoda Female 22 Punjab & Sind Bank


                  S.No Name of Applicant
1 1429079 khilesh 05/02/2011~~05/02/2011~~1 1
2 1423477 yashoda 05/02/2011~~09/02/2011~~5 5
3 1433088 11/02/2011~~13/02/2011~~3 3
4 1481106 khilesh 11/03/2011~~13/03/2011~~3 3
5 79373 29/04/2011~~01/05/2011~~3 3
6 79307 yashoda 29/04/2011~~04/05/2011~~6 6
7 97225 06/05/2011~~08/05/2011~~3 3
8 683695 30/12/2011~~01/01/2012~~3 3
9 957331 02/03/2012~~07/03/2012~~6 6
10 1131386 23/03/2012~~27/03/2012~~5 5
11 201649 11/05/2012~~13/05/2012~~3 3
12 602638 08/06/2012~~13/06/2012~~6 6
13 77649 13/04/2013~~17/04/2013~~5 5
14 112933 19/04/2013~~24/04/2013~~6 6
15 196021 03/05/2013~~08/05/2013~~6 6
16 264169 10/05/2013~~15/05/2013~~6 6
17 1061271 03/01/2014~~08/01/2014~~6 6
18 1666328 21/03/2014~~26/03/2014~~6 6
19 689009 06/06/2014~~11/06/2014~~6 6
20 824737 13/06/2014~~18/06/2014~~6 6
21 929029 06/07/2014~~11/07/2014~~6 6
22 992059 08/08/2014~~13/08/2014~~6 6
23 62617 08/05/2015~~13/05/2015~~6 6
24 814024 25/12/2015~~30/12/2015~~6 6
25 1371701 18/03/2016~~23/03/2016~~6 6
26 156538 29/04/2016~~04/05/2016~~6 6
27 270841 khilesh 14/05/2016~~19/05/2016~~6 6
28 270842 yashoda 14/05/2016~~19/05/2016~~6 6
29 363812 20/05/2016~~25/05/2016~~6 6
30 523535 03/06/2016~~08/06/2016~~6 6
31 791840 08/07/2016~~13/07/2016~~6 6
32 883380 khilesh 28/09/2016~~03/10/2016~~6 6
33 883381 yashoda 28/09/2016~~03/10/2016~~6 6
34 903582 27/01/2018~~01/02/2018~~6 6
35 951414 khilesh 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6
36 951415 yashoda 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6
37 1142511 10/03/2018~~15/03/2018~~6 6
38 140364 22/04/2018~~27/04/2018~~6 6
39 200934 03/05/2018~~08/05/2018~~6 6
40 507824 01/06/2018~~06/06/2018~~6 6
41 1005532 15/02/2019~~20/02/2019~~6 6
42 44979 09/04/2019~~14/04/2019~~6 6
43 85010 16/04/2019~~21/04/2019~~6 6
44 328544 07/06/2019~~12/06/2019~~6 6
45 427588 khilesh 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6
46 427589 yashoda 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6
47 520139 26/06/2019~~01/07/2019~~6 6
48 542013 02/07/2019~~07/07/2019~~6 6
49 815291 02/01/2020~~07/01/2020~~6 6
50 992982 03/02/2020~~08/02/2020~~6 6
51 1132271 26/02/2020~~02/03/2020~~6 6


S.No Name of Applicant Work Name
1 1429079 khilesh 05/02/2011~~05/02/2011~~1 1 Water Harvesting Work Biretara 7.36
2 1423477 yashoda 05/02/2011~~09/02/2011~~5 5 Water Harvesting Work Biretara 7.36
3 1433088 11/02/2011~~13/02/2011~~3 3 Water Harvesting Work Biretara 7.36
4 1481106 khilesh 11/03/2011~~13/03/2011~~3 3 Water Harvesting Work Biretara 7.36
5 79373 29/04/2011~~01/05/2011~~3 3 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2
6 79307 yashoda 29/04/2011~~04/05/2011~~6 6 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2
7 97225 06/05/2011~~08/05/2011~~3 3 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2
8 683695 30/12/2011~~01/01/2012~~3 3 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2
9 957331 02/03/2012~~07/03/2012~~6 6 पानी निकासी नाली खुदाई कार्य 850 मी बिरेतरा-1766/9
10 1131386 23/03/2012~~27/03/2012~~5 5 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2
11 201649 11/05/2012~~13/05/2012~~3 3 पानी निकासी नाली खुदाई सफाई कार्य एवं समतलीकरण कार
12 602638 08/06/2012~~13/06/2012~~6 6 Satbahini Talab Gaharikaran Bhag 2 Biretra 9.63/48
13 77649 13/04/2013~~17/04/2013~~5 5 Raja Talab Gaharikaran 8610/9.99
14 112933 19/04/2013~~24/04/2013~~6 6 Raja Talab Gaharikaran 8610/9.99
15 196021 03/05/2013~~08/05/2013~~6 6 Raja Talab Gaharikaran 8610/9.99
16 264169 10/05/2013~~15/05/2013~~6 6 Raja Talab Gaharikaran 8610/9.99
17 1061271 03/01/2014~~08/01/2014~~6 6 Mishrit Vriksharopan 4 Year 9504/1.67
18 1666328 21/03/2014~~26/03/2014~~6 6 Sadak Kinare Vrikcharopan sthal Biretara se Rawang
19 689009 06/06/2014~~11/06/2014~~6 6 pani nikashi nali nirman work/20942
20 824737 13/06/2014~~18/06/2014~~6 6 pani nikashi nali nirman work/20942
21 929029 06/07/2014~~11/07/2014~~6 6 primary school me bhumi sudhar karya /10763
22 992059 08/08/2014~~13/08/2014~~6 6 Sadak Kinare Vriksharopan 2 Year Biretra Se Rawan
23 62617 08/05/2015~~13/05/2015~~6 6 ROD MURMIKARAN KARY,09-01-14-01-RC-14-00742
24 814024 25/12/2015~~30/12/2015~~6 6 ROD MURMIKARAN KARY,09-01-14-01-RC-14-00742
25 1371701 18/03/2016~~23/03/2016~~6 6 PANI NIKASHI NALI KHUDAI KARYA JOHAT GHAR SE ANGARA KHAR TAK 15-15474
26 156538 29/04/2016~~04/05/2016~~6 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535
27 270841 khilesh 14/05/2016~~19/05/2016~~6 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535
28 270842 yashoda 14/05/2016~~19/05/2016~~6 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535
29 363812 20/05/2016~~25/05/2016~~6 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535
30 523535 03/06/2016~~08/06/2016~~6 6 DHARSA SADAK NIRMAN KARYA MANDIRPAR 500 M 15-26536
31 791840 08/07/2016~~13/07/2016~~6 6 DHARSA SADAK NIRMAN KARYA MANDIRPAR 500 M 15-26536
32 883380 khilesh 28/09/2016~~03/10/2016~~6 6 KHILESH/SHEKHLAL SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-23684
33 883381 yashoda 28/09/2016~~03/10/2016~~6 6 KHILESH/SHEKHLAL SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-23684
34 903582 27/01/2018~~01/02/2018~~6 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA CHITERI BYARA SE SARVAJANIK SHAUCHALAY TAK 200 ME. BIRETARA 17-8003
35 951414 khilesh 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA TIKA RAM KHET SE KISHAN KHET TAK 250 MEE. BIRETARA 17-8004
36 951415 yashoda 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA TIKA RAM KHET SE KISHAN KHET TAK 250 MEE. BIRETARA 17-8004
37 1142511 14/03/2018~~19/03/2018~~6 6 SHAMSHAN GHAT KE PAS SAMUDAYIK DABARI NIRMAN KARYA BIRETARA 17-10971
38 140364 22/04/2018~~27/04/2018~~6 6 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA MUKESH DUKAN SE LEKAR ANGARA KHAR TAK 1500 ME BIRETARA 17-8063
39 200934 03/05/2018~~08/05/2018~~6 6 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA MUKESH DUKAN SE LEKAR ANGARA KHAR TAK 1500 ME BIRETARA 17-8063
40 507824 01/06/2018~~06/06/2018~~6 6 NALA SAFAI EVAM GAHARIKARAN KARYA 1000 ME. BIRETARA 18-248
41 1005532 15/02/2019~~20/02/2019~~6 6 PAKKI NALI NIRMAN KARYA BIRETARA 18-5680
42 44979 09/04/2019~~14/04/2019~~6 6 TALAB GAHARIKARAN KARYA SAH RETENING WALL/PACHARI NIRMAN BIRETARA 18-219
43 85010 16/04/2019~~21/04/2019~~6 6 TALAB GAHARIKARAN KARYA SAH RETENING WALL/PACHARI NIRMAN BIRETARA 18-219
44 328544 07/06/2019~~12/06/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M
45 427588 khilesh 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA MOTI KHET SE ANGARA BAT TAK 400M
46 427589 yashoda 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA MOTI KHET SE ANGARA BAT TAK 400M
47 520139 26/06/2019~~01/07/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M
48 542013 02/07/2019~~07/07/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M
49 815291 02/01/2020~~07/01/2020~~6 6 NAYA TALAB NIRMAN KARYA ANGARAKHAR BIRETARA
50 992982 03/02/2020~~08/02/2020~~6 6 NAYA TALAB NIRMAN KARYA ANGARAKHAR BIRETARA
51 1132271 26/02/2020~~02/03/2020~~6 6 School Khet Se Vriksharopan Karya Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 khilesh 05/02/2011 1 Water Harvesting Work Biretara 7.36 41682 122 122
2 yashoda 05/02/2011 5 Water Harvesting Work Biretara 7.36 41678 610 610
3 yashoda 11/02/2011 3 Water Harvesting Work Biretara 7.36 76403 366 366
4 khilesh 11/03/2011 3 Water Harvesting Work Biretara 7.36 76420 366 366
Sub Total FY 1011 12 1464 1464
5 khilesh 29/04/2011 3 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2 10204 366 0
6 yashoda 29/04/2011 6 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2 30349 717 0
7 yashoda 06/05/2011 3 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2 76434 366 0
8 yashoda 30/12/2011 3 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2 146981 366 0
9 yashoda 02/03/2012 6 पानी निकासी नाली खुदाई कार्य 850 मी बिरेतरा-1766/9 179224 732 0
10 yashoda 23/03/2012 5 धरसा सडक निर्माण मेन रोड से पौधा रोपण तक बिरेतरा 2 48776 610 0
Sub Total FY 1112 26 3157 0
11 yashoda 11/05/2012 3 पानी निकासी नाली खुदाई सफाई कार्य एवं समतलीकरण कार 226015 396 0
12 yashoda 08/06/2012 6 Satbahini Talab Gaharikaran Bhag 2 Biretra 9.63/48 279318 792 0
Sub Total FY 1213 9 1188 0
13 yashoda 19/04/2013 1 Raja Talab Gaharikaran 8610/9.99 3652 146 0
14 yashoda 10/05/2013 2 Raja Talab Gaharikaran 8610/9.99 7444 292 0
15 yashoda 03/01/2014 2 Mishrit Vriksharopan 4 Year 9504/1.67 31846 292 0
Sub Total FY 1314 5 730 0
16 yashoda 06/06/2014 6 pani nikashi nali nirman work/20942 17660 942 0
17 yashoda 13/06/2014 3 pani nikashi nali nirman work/20942 21090 471 0
18 yashoda 06/07/2014 6 primary school me bhumi sudhar karya /10763 23335 942 0
19 yashoda 08/08/2014 5 Sadak Kinare Vriksharopan 2 Year Biretra Se Rawan 25229 785 0
Sub Total FY 1415 20 3140 0
20 yashoda 25/12/2015 6 ROD MURMIKARAN KARY,09-01-14-01-RC-14-00742 20385 954 0
21 yashoda 18/03/2016 5 PANI NIKASHI NALI KHUDAI KARYA JOHAT GHAR SE ANGARA KHAR TAK 15-15474 36259 795 0
Sub Total FY 1516 11 1749 0
22 yashoda 14/05/2016 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535 9440 1002 0
23 yashoda 20/05/2016 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535 12816 1002 0
24 yashoda 03/06/2016 6 DHARSA SADAK NIRMAN KARYA MANDIRPAR 500 M 15-26536 18530 1002 0
25 khilesh 28/09/2016 6 KHILESH/SHEKHLAL SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-23684 34287 1002 0
26 yashoda 28/09/2016 6 KHILESH/SHEKHLAL SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-23684 34287 1002 0
Sub Total FY 1617 30 5010 0
27 yashoda 27/01/2018 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA CHITERI BYARA SE SARVAJANIK SHAUCHALAY TAK 200 ME. BIRETARA 17-8003 41316 1032 0
28 yashoda 03/02/2018 5 MITTI SADAK NIRMAN KARYA TIKA RAM KHET SE KISHAN KHET TAK 250 MEE. BIRETARA 17-8004 42843 860 0
29 yashoda 14/03/2018 3 SHAMSHAN GHAT KE PAS SAMUDAYIK DABARI NIRMAN KARYA BIRETARA 17-10971 50398 516 0
Sub Total FY 1718 14 2408 0
30 yashoda 22/04/2018 2 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA MUKESH DUKAN SE LEKAR ANGARA KHAR TAK 1500 ME BIRETARA 17-8063 4711 348 0
31 yashoda 03/05/2018 6 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA MUKESH DUKAN SE LEKAR ANGARA KHAR TAK 1500 ME BIRETARA 17-8063 6641 1044 0
32 yashoda 01/06/2018 3 NALA SAFAI EVAM GAHARIKARAN KARYA 1000 ME. BIRETARA 18-248 15875 522 0
33 yashoda 15/02/2019 1 PAKKI NALI NIRMAN KARYA BIRETARA 18-5680 41947 174 0
Sub Total FY 1819 12 2088 0
34 yashoda 09/04/2019 6 TALAB GAHARIKARAN KARYA SAH RETENING WALL/PACHARI NIRMAN BIRETARA 18-219 1783 1056 0
35 yashoda 16/04/2019 4 TALAB GAHARIKARAN KARYA SAH RETENING WALL/PACHARI NIRMAN BIRETARA 18-219 3397 704 0
36 yashoda 07/06/2019 4 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M 11329 704 0
37 yashoda 14/06/2019 2 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA MOTI KHET SE ANGARA BAT TAK 400M 14063 352 0
38 yashoda 02/07/2019 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M 18227 1056 0
39 yashoda 02/01/2020 6 NAYA TALAB NIRMAN KARYA ANGARAKHAR BIRETARA 29265 1056 0
40 yashoda 03/02/2020 6 NAYA TALAB NIRMAN KARYA ANGARAKHAR BIRETARA 34186 1056 0
Sub Total FY 1920 34 5984 0