Back

MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
Job card No.: CH-09-001-014-001/74-A Family Id: 74-A
Name of Head of Household: HAMESHWAR
: PAWAN RAM
Category: OTH
Date of Registration: 8/27/2014
Address:
Villages:
Panchayat: बिरेतरा
Block: DHAMTARI
District: DHAMTARI(CHHATTISGARH)
: NO Family Id: 74-A
:
S.No Name of Applicant Age Bank/Postoffice
1 HAMESHWAR Male 25 Punjab & Sind Bank
2 DEVKI Female 22
3 SHIVRATRI Female 24 Dena Bank


                  S.No Name of Applicant
1 148248 DEVKI 25/04/2016~~30/04/2016~~6 6
2 148247 HAMESHWAR 25/04/2016~~30/04/2016~~6 6
3 268867 14/05/2016~~19/05/2016~~6 6
4 358646 DEVKI 20/05/2016~~25/05/2016~~6 6
5 358645 HAMESHWAR 20/05/2016~~25/05/2016~~6 6
6 524053 DEVKI 03/06/2016~~08/06/2016~~6 6
7 524052 HAMESHWAR 03/06/2016~~08/06/2016~~6 6
8 870115 DEVKI 15/09/2016~~20/09/2016~~6 6
9 870110 HAMESHWAR 15/09/2016~~20/09/2016~~6 6
10 883442 28/09/2016~~03/10/2016~~6 6
11 860324 16/01/2018~~21/01/2018~~6 6
12 860325 SHIVRATRI 16/01/2018~~21/01/2018~~6 6
13 946152 HAMESHWAR 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6
14 946153 SHIVRATRI 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6
15 1142899 HAMESHWAR 10/03/2018~~16/03/2018~~7 6
16 1142900 SHIVRATRI 10/03/2018~~15/03/2018~~6 6
17 82282 HAMESHWAR 10/04/2018~~15/04/2018~~6 6
18 140110 SHIVRATRI 22/04/2018~~27/04/2018~~6 6
19 302343 HAMESHWAR 12/05/2018~~17/05/2018~~6 6
20 299394 SHIVRATRI 12/05/2018~~17/05/2018~~6 6
21 393165 HAMESHWAR 21/05/2018~~26/05/2018~~6 6
22 1112442 SHIVRATRI 08/03/2019~~13/03/2019~~6 6
23 1153845 22/03/2019~~27/03/2019~~6 6
24 84884 16/04/2019~~21/04/2019~~6 6
25 325417 HAMESHWAR 07/06/2019~~12/06/2019~~6 6
26 325418 SHIVRATRI 07/06/2019~~12/06/2019~~6 6
27 421326 HAMESHWAR 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6
28 421327 SHIVRATRI 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6
29 883228 17/01/2020~~22/01/2020~~6 6
30 1147837 HAMESHWAR 03/03/2020~~08/03/2020~~6 6
31 1147838 SHIVRATRI 03/03/2020~~08/03/2020~~6 6
32 68535 HAMESHWAR 22/04/2020~~27/04/2020~~6 6
33 68536 SHIVRATRI 22/04/2020~~27/04/2020~~6 6


S.No Name of Applicant Work Name
1 148248 DEVKI 25/04/2016~~30/04/2016~~6 6 PAKKI NALI NIRMAN KARYA DUJRAM GHAR SE GHASI RAM GHAR TAK 300 M 15-10732
2 148247 HAMESHWAR 25/04/2016~~30/04/2016~~6 6 PAKKI NALI NIRMAN KARYA DUJRAM GHAR SE GHASI RAM GHAR TAK 300 M 15-10732
3 268867 14/05/2016~~19/05/2016~~6 6 PAKKI NALI NIRMAN KARYA DUJRAM GHAR SE GHASI RAM GHAR TAK 300 M 15-10732
4 358646 DEVKI 20/05/2016~~25/05/2016~~6 6 DHARSA SADAK NIRMAN KARYA MANDIRPAR 500 M 15-26536
5 358645 HAMESHWAR 20/05/2016~~25/05/2016~~6 6 DHARSA SADAK NIRMAN KARYA MANDIRPAR 500 M 15-26536
6 524053 DEVKI 03/06/2016~~08/06/2016~~6 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535
7 524052 HAMESHWAR 03/06/2016~~08/06/2016~~6 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535
8 870115 DEVKI 15/09/2016~~20/09/2016~~6 6 RAJENDRA/BIRSINGH SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-9418
9 870110 HAMESHWAR 15/09/2016~~20/09/2016~~6 6 RAJENDRA/BIRSINGH SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-9418
10 883442 28/09/2016~~03/10/2016~~6 6 GORELAL/PUNIT SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-23736
11 860324 16/01/2018~~21/01/2018~~6 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA CHITERI BYARA SE SARVAJANIK SHAUCHALAY TAK 200 ME. BIRETARA 17-8003
12 860325 SHIVRATRI 16/01/2018~~21/01/2018~~6 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA CHITERI BYARA SE SARVAJANIK SHAUCHALAY TAK 200 ME. BIRETARA 17-8003
13 946152 HAMESHWAR 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA TIKA RAM KHET SE KISHAN KHET TAK 250 MEE. BIRETARA 17-8004
14 946153 SHIVRATRI 03/02/2018~~08/02/2018~~6 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA TIKA RAM KHET SE KISHAN KHET TAK 250 MEE. BIRETARA 17-8004
15 1142899 HAMESHWAR 10/03/2018~~15/03/2018~~6 6 GAUTHAN KE PAS SAMUDAYIK DABARI NIRMAN KARYA BIRETARA 17-10972
16 1142900 SHIVRATRI 10/03/2018~~15/03/2018~~6 6 GAUTHAN KE PAS SAMUDAYIK DABARI NIRMAN KARYA BIRETARA 17-10972
17 82282 HAMESHWAR 10/04/2018~~15/04/2018~~6 6 SHAMSHAN GHAT KE PAS SAMUDAYIK DABARI NIRMAN KARYA BIRETARA 17-10971
18 140110 SHIVRATRI 22/04/2018~~27/04/2018~~6 6 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA CHANDRAMANI GHAR SE RAMDAS HOTEL TAK 1000 ME. BIRETA 17-8055
19 302343 HAMESHWAR 12/05/2018~~17/05/2018~~6 6 NALA SAFAI EVAM GAHARIKARAN KARYA 2500 ME. BIRETARA 18-247
20 299394 SHIVRATRI 12/05/2018~~17/05/2018~~6 6 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA CHANDRAMANI GHAR SE RAMDAS HOTAL 1000 ME. BIRETARA 17-8064
21 393165 HAMESHWAR 21/05/2018~~26/05/2018~~6 6 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA MUKESH DUKAN SE LEKAR ANGARA KHAR TAK 1500 ME BIRETARA 17-8063
22 1112442 SHIVRATRI 08/03/2019~~13/03/2019~~6 6 PAKKI NALI NIRMAN KARYA BIRETARA 18-5680
23 1153845 22/03/2019~~27/03/2019~~6 6 TALAB GAHARIKARAN KARYA SAH RETENING WALL/PACHARI NIRMAN BIRETARA 18-219
24 84884 16/04/2019~~21/04/2019~~6 6 TALAB GAHARIKARAN KARYA SAH RETENING WALL/PACHARI NIRMAN BIRETARA 18-219
25 325417 HAMESHWAR 07/06/2019~~12/06/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA MOTI KHET SE ANGARA BAT TAK 400M
26 325418 SHIVRATRI 07/06/2019~~12/06/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA MOTI KHET SE ANGARA BAT TAK 400M
27 421326 HAMESHWAR 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M
28 421327 SHIVRATRI 14/06/2019~~19/06/2019~~6 6 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M
29 883228 17/01/2020~~22/01/2020~~6 6 School Khet Se Vriksharopan Karya Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m
30 1147837 HAMESHWAR 03/03/2020~~08/03/2020~~6 6 School Khet Se Vriksharopan Karya Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m
31 1147838 SHIVRATRI 03/03/2020~~08/03/2020~~6 6 School Khet Se Vriksharopan Karya Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m
32 68535 HAMESHWAR 22/04/2020~~27/04/2020~~6 6 Tikaram Byara Se Kishun Khet Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m
33 68536 SHIVRATRI 22/04/2020~~27/04/2020~~6 6 Tikaram Byara Se Kishun Khet Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m


S.No Name of Applicant Work Name Total Amount of Work Done Payment Due
1 HAMESHWAR 03/06/2016 6 DABARI GAHARIKARAN KARYA PATHARINALA WH-15-26535 18506 1002 0
2 DEVKI 15/09/2016 6 RAJENDRA/BIRSINGH SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-9418 33032 1002 0
3 HAMESHWAR 15/09/2016 6 RAJENDRA/BIRSINGH SHOUCHALAY MARAMMAT KARYA 16-9418 33032 1002 0
Sub Total FY 1617 18 3006 0
4 SHIVRATRI 16/01/2018 6 MITTI SADAK NIRMAN KARYA CHITERI BYARA SE SARVAJANIK SHAUCHALAY TAK 200 ME. BIRETARA 17-8003 39892 1032 0
5 SHIVRATRI 03/02/2018 5 MITTI SADAK NIRMAN KARYA TIKA RAM KHET SE KISHAN KHET TAK 250 MEE. BIRETARA 17-8004 42863 860 0
Sub Total FY 1718 11 1892 0
6 HAMESHWAR 21/05/2018 6 PANI NIKASI KACHCHI NALI NIRMAN KARYA MUKESH DUKAN SE LEKAR ANGARA KHAR TAK 1500 ME BIRETARA 17-8063 13307 1044 0
Sub Total FY 1819 6 1044 0
7 SHIVRATRI 16/04/2019 4 TALAB GAHARIKARAN KARYA SAH RETENING WALL/PACHARI NIRMAN BIRETARA 18-219 3403 704 0
8 SHIVRATRI 07/06/2019 4 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA MOTI KHET SE ANGARA BAT TAK 400M 11255 704 0
9 SHIVRATRI 14/06/2019 2 NALA SAFAI AVAM GAHARIKARAN KARYA TIKARAM BYARA SE MUKESH KHET TAK 300M 13927 352 0
10 SHIVRATRI 17/01/2020 6 School Khet Se Vriksharopan Karya Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m 31566 1056 0
Sub Total FY 1920 16 2816 0
11 HAMESHWAR 22/04/2020 6 Tikaram Byara Se Kishun Khet Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m 1856 1140 0
12 SHIVRATRI 22/04/2020 6 Tikaram Byara Se Kishun Khet Tak Mitti Sadak Nirman Karya 400m 1856 1140 0
Sub Total FY 2021 12 2280 0