Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Aug-2022 
Back   Home
R7.1.2 Outlays & Outcomes during Financial Year 2021-2022

State: UTTAR PRADESH District : KANPUR NAGAR Block : KALYANPUR
SNo. Panchayat Cumulative Expenditure (Rs. in Lakhs) Employment Provided Average days employement provided per HH Average Wage per personday (In Rs.) Works Cost Per Personday(in Rs.)
On Unskilled Wage On Material Adm.Exp Total Household Persons Persondays comp. In-prog.
2021-2022 Paid Liability of previous years 2021-2022 Paid Liability of previous years 2021-2022 Paid Liability of previous years 2021-2022 Paid Liability of previous years Total
1 Bagdodhi Bangar 1.72 0 0 0 0 0 1.72 0 1.72 26 28 869 33.42 197.88 7 4 197.88
2 Bahera 0.76 0 0 0 0 0 0.76 0 0.76 23 26 399 17.35 194.83 2 4 194.83
3 Baikunth Pur 5.81 0.02 0 0 0.39 0 6.21 0.02 6.22 69 74 1765 25.58 198.28 2 11 223.47
4 Barhat Bangar 0.74 0.22 0.26 4.14 0 0 1 4.36 5.37 36 49 1426 39.61 202.25 3 10 220.54
5 Bhailamau 1.54 0 0 0 0 0 1.54 0 1.54 38 41 676 17.79 201.93 3 8 201.93
6 Bhauti Kheda 1.67 0 6.9 0 0 0 8.57 0 8.57 31 33 719 23.19 203.31 0 6 1162.4
7 Bhauti Pratappur 1.47 0.02 0 0 0 0 1.47 0.02 1.49 14 23 752 53.71 193.59 9 5 193.59
8 Bhisar 2.34 0 0 0 0 0 2.34 0 2.34 36 36 1265 35.14 201.59 4 23 201.59
9 Bhisi Jargaon 1.05 0.02 0 0 0 0 1.05 0.02 1.07 18 20 386 21.44 196.65 3 9 196.65
10 Bhool 6.62 0 0 0 0 0 6.62 0 6.62 74 86 3259 44.04 203.04 12 26 204.42
11 Binaur 12.91 0 0.25 4.15 0 0 13.16 4.15 17.3 117 153 6373 54.47 202.5 12 70 206.43
12 Dharmangadpur Kanpur 5.51 0.01 0 0 0.47 0 5.98 0.01 5.99 129 163 3096 24 188.74 2 24 206.9
13 Dool 4.86 0.02 0.91 3.5 0.39 0 6.16 3.52 9.68 100 104 2598 25.98 190.77 4 44 246.05
14 Gambhirpur Kachhar 1.16 0 0 0 0 0 1.16 0 1.16 34 35 596 17.53 193.95 2 12 193.95
15 Garhi Kanpur 4.93 0.02 0 0 0.39 0.16 5.32 0.18 5.5 50 63 2443 48.86 201.62 10 15 224.26
16 Gopalpur 4.11 0 0 0 0.39 0.16 4.5 0.16 4.66 45 51 2046 45.47 201.26 7 17 228.29
17 Hindupur 1.32 0 0 0 0.26 0 1.58 0 1.58 41 48 484 11.8 189.48 6 3 244.03
18 Hingupur Bangar 1.17 0 0 0 0 0 1.17 0 1.17 20 25 596 29.8 196.77 5 8 196.77
19 Hirdaypur 2.45 0 0 0 0 0 2.45 0 2.45 46 52 1220 26.52 200.79 0 15 200.79
20 Hora Bangar 0.21 0 0 0 0 0 0.21 0 0.21 13 13 119 9.15 174.04 0 8 211.86
21 Hora Kachhar 0.15 0 0 0 0 0 0.15 0 0.15 15 15 112 7.47 138.93 0 10 138.93
22 Ishwari Ganj 1.21 0 0 0 0.26 0.16 1.47 0.16 1.63 50 51 704 14.08 171.22 1 9 231.22
23 Kaindha 2.61 0.01 0 0 0 0 2.61 0.01 2.62 77 89 1312 17.04 198.59 8 13 201.98
24 Katara Ghanshyam 1.74 0 0 0 0 0 1.74 0 1.74 22 25 896 40.73 203.98 1 13 213.91
25 Katri Lodhwa Khera 3.52 0 0 0 0.39 0.16 3.91 0.16 4.07 61 67 1633 26.77 202.14 10 10 236.01
26 katripur shankar sarayan 1.58 0 0 0 0 0 1.58 0 1.58 39 49 904 23.18 198.81 1 7 198.81
27 Khyora Katari 6.28 0.01 0 0 0 0 6.28 0.01 6.29 100 125 3094 30.94 202.89 3 16 204.31
28 Kursauli 0.52 0 1.16 0 0 0 1.69 0 1.69 5 5 120 24 201.9 0 8 1208.13
29 Lodhar 0.68 0 0 0 0 0 0.68 0 0.68 32 34 416 13 192.03 1 11 192.03
30 Maksooda Bad 2.98 0 0 0 0 0 2.98 0 2.98 46 61 1522 33.09 196.77 12 17 196.77
31 Mohammadpur 0.24 0 0.26 4.14 0 0 0.5 4.14 4.64 16 16 205 12.81 203.41 1 8 331.56
32 Nakatoo 3.57 0.01 0 0 0 0 3.57 0.01 3.58 76 97 1723 22.67 202.81 4 17 205.42
33 Naurangabad 0.89 0 0 0 0 0 0.89 0 0.89 19 23 438 23.05 203.62 1 18 203.62
34 Pakari 1.19 0 0 0 0 0 1.19 0 1.19 12 14 552 46 177.11 0 9 185.26
35 Panka Bahadur Nagar 1.81 0 0 0 0 0 1.81 0 1.81 22 22 1043 47.41 203.23 8 11 211.86
36 Pargahi Bangar 1.01 0 0 0 0 0 1.01 0 1.01 20 20 530 26.5 195.57 0 8 195.57
37 Patarsa 6.75 0.01 0 0 0 0 6.75 0.01 6.76 98 126 3695 37.7 183.97 9 22 183.97
38 Pratappur Hari 0.77 0 0 0 0 0 0.77 0 0.77 26 30 412 15.85 186.24 5 10 186.24
39 Raikepur 2.51 0 0 0 0.32 0.16 2.83 0.16 2.99 39 39 1241 31.82 202.82 2 9 244.74
40 Ramel Nagar 5.04 0 0 0 0 0 5.04 0 5.04 61 71 2582 42.33 201.84 3 15 203.55
41 Rampur Bhimsen 5.39 0.27 0.92 3.48 0.47 0.11 6.78 3.85 10.64 41 55 2713 66.17 202.13 19 20 257.42
42 Rampur Khas 5.24 0 0 0 0 0 5.24 0 5.24 46 52 2581 56.11 203.21 0 12 204.94
43 Raute Pur 2.03 0 0 0 0 0 2.03 0 2.03 41 49 1150 28.05 200.86 7 14 204.73
44 Sachendi Urf Chacheri 8.58 0.04 0.5 8.29 0.55 0 9.63 8.34 17.97 83 120 4200 50.6 198.88 16 61 226.01
45 Sambharpur 0.06 0.01 0 0 0 0 0.06 0.01 0.07 6 7 180 30 194.26 0 8 194.26
46 Singhpur Kachhar 0.31 0 0 0 0 0 0.31 0 0.31 2 2 152 76 203.17 2 9 203.17
47 Sona 2.85 0.09 0 0 0.32 0.16 3.17 0.25 3.42 30 35 1425 47.5 200.96 2 15 234.3
48 Surar 7.31 0.05 0 0 0.55 0.26 7.86 0.31 8.17 59 75 3630 61.53 201.38 7 28 226.27
49 Tikra Kanpur 1.55 0.03 0 0 0 0 1.55 0.03 1.58 23 29 790 34.35 195.94 4 19 195.94
Total 140.72 0.86 11.16 27.7 5.15 1.33 157.05 29.89 186.94 2127 2526 71042 33.4 198.4 220 749 224.84

Excel View