Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, August 16, 2020
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2018-2019

State : CHHATTISGARH District : KAWARDHA
Work Name  (Work Code) Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
ZP Level Works
MOHTARAKHURD - MISRIT POUDHA UTPADAN KARY 100000 POUDHA - RS. - 9.00 LAKH (3302/DP/1111206623) 18 27/07/2018 09/09/2018 7225
  228 09/06/2018 06/09/2018 5000
  229 10/06/2018 06/09/2018 3900
  230 11/06/2018 06/09/2018 2900
  231 11/06/2018 06/09/2018 4800
  232 11/06/2018 06/09/2018 3200
  233 11/06/2018 06/09/2018 1204
  234 11/06/2018 06/09/2018 1800
  38 27/04/2018 06/09/2018 12000
  39 28/04/2018 06/09/2018 2800
  40 03/04/2018 06/09/2018 12700
  41 23/04/2018 06/09/2018 1400
  42 02/05/2018 06/09/2018 12000
  43 10/05/2018 06/09/2018 9000
KUKDUR - MISRIT PUDHA TAIYARI NARSARI AAWALA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 PUODHA RS. - 9.995  (3302/DP/1111209613) 36 01/04/2018 06/09/2018 13087.96
  37 02/04/2018 06/09/2018 12743.54
  38 04/04/2018 06/09/2018 19324
  39 05/04/2018 06/09/2018 33920
  40 06/04/2018 06/09/2018 31250
KHAMHI - MISRIT PUDHA TAIYARI NARSARI AAWALA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 PUODHA RS. - 9.995  (3302/DP/1111209614) 44 10/04/2018 06/09/2018 25831.5
  45 11/04/2018 06/09/2018 19324
  46 12/04/2018 06/09/2018 33920
  47 13/04/2018 06/09/2018 31250
NEUR - MISHRIT POUDHA TAIYARI AAWLA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 POUDHA RS. - 9.995 LAKH (3302/DP/1111209617) 103 04/04/2018 06/09/2018 28125
  104 06/04/2018 06/09/2018 31250
  108 10/04/2018 06/09/2018 33920
  123 20/04/2018 06/09/2018 19324
AMANIYA - MISHRIT POUDHA TAIYARI AAWLA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 POUDHA RS. - 9.995 LAKH (3302/DP/1111209618) 13 01/04/2018 06/09/2018 25531.5
  14 03/04/2018 06/09/2018 19324
  15 05/04/2018 06/09/2018 33920
  16 07/04/2018 06/09/2018 31250
MUNMUNA - MISHRIT POUDHA AAWLA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 POUDHA RS. 9.995 LAKH (3302/DP/1111209621) 301 15/04/2018 06/09/2018 25831.5
  302 16/04/2018 06/09/2018 19324
  303 17/04/2018 06/09/2018 33920
  304 18/04/2018 06/09/2018 31250
KHAIRDONGARI - MISHRIT POUDHA AAVLA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 POUDHA RS- 9.995 LAKH (3302/DP/1111209645) 102 02/04/2018 06/09/2018 25831.5
  103 04/04/2018 06/09/2018 7921.66
  104 07/04/2018 06/09/2018 25796.16
  105 09/04/2018 06/09/2018 7920
MUNMUNA - MISHRIT POUDHA AAVLA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 POUDHA BADORA RS- 9.995 LAKH (3302/DP/1111209646) 241 03/04/2018 06/09/2018 13776.8
  242 05/04/2018 06/09/2018 12054.7
  243 07/04/2018 06/09/2018 7921.66
  244 09/04/2018 06/09/2018 15264
  245 11/04/2018 06/09/2018 10532.16
  246 13/04/2018 06/09/2018 7920
KODVAGODAN - MISHRIT POUDHA AAVLA JAMUN AAM MAHUAA MUNGA KATHAL 50000 POUDHA RS- 9.995 LAKH (3302/DP/1111209647) 01 01/04/2018 06/09/2018 15498.9
  02 02/04/2018 06/09/2018 10332.6
  03 03/04/2018 06/09/2018 7921.66
  04 04/04/2018 06/09/2018 16960
  05 05/04/2018 06/09/2018 8836.16
  06 06/04/2018 06/09/2018 7920
MOHTARAKHURD - ROPANI ME PUDHA UTPADAN HETU PAKKA NARSARI BED NIRMAN KARY - 10.00 LAKH RES (3302/DP/1111286398) 37 26/06/2018 10/08/2018 75813.75
  38 27/06/2018 10/08/2018 75813.75
  39 28/06/2018 10/08/2018 75780
NEUR - MISRIT POUDHA TAIYARI NARSARY - 50000 POUDHA - RS. - 8.00 17-18  (3302/DP/1111287546) 109 12/04/2018 06/09/2018 25800
  114 16/04/2018 06/09/2018 33920
  117 19/04/2018 06/09/2018 31250
KUKDUR - MISRIT POUDHA TAIYARI NARSARY - 50000 POUDHA - RS. - 8.00 17-18  (3302/DP/1111287547) 41 07/04/2018 06/09/2018 28125
  42 08/04/2018 06/09/2018 10145.1
  43 09/04/2018 06/09/2018 31250
AMANIYA - MISRIT POUDHA TAIYARI NARSARY BHAKUR - 50000 POUDHA - RS. - 8.00 17-18  (3302/DP/1111287548) 17 09/04/2018 06/09/2018 28125
  18 11/04/2018 06/09/2018 10145.1
  19 13/04/2018 06/09/2018 31250
KHAIRDONGARI - SARAIHA - MISRIT POUDHA TAIYARI NARSARY - 50000 POUDHA - RS. - 8.00 17-18  (3302/DP/1111287550) 106 10/04/2018 06/09/2018 15900
  107 13/04/2018 06/09/2018 10320
  108 16/04/2018 06/09/2018 28125
MUNMUNA - BADORA - MISRIT POUDHA TAIYARI NARSARY - 50000 POUDHA - RS. - 8.00 17-18  (3302/DP/1111287551) 251 02/04/2018 06/09/2018 28125
  252 04/04/2018 06/09/2018 10145
  253 06/04/2018 06/09/2018 15900
MOHATARAKHURD - MISRIT POUDHA UTPADAN - AAM AAWALA AMRUD SITAFAL MUNGA KATHAL PAPITA JAMUN - RS - 9 (3302/DP/1111287756) 04 06/06/2018 12/09/2018 12000
  05 10/07/2018 12/09/2018 12000
  06 05/08/2018 12/09/2018 12000
  07 04/09/2018 12/09/2018 12000
  09 03/04/2018 13/06/2018 64841
  303 30/07/2018 05/09/2018 5000
  307 30/07/2018 05/09/2018 7200
  62 11/06/2018 05/09/2018 35000
  772 31/07/2018 05/09/2018 7200
RUSE - MINI STEDIYAM NIRMAN KARY - BHAG - 1 - RS- 16.81 LAKH (3302/LD/1111242822) 28 25/04/2018 21/05/2018 60853.7
  29 27/04/2018 21/05/2018 8680
  30 14/06/2018 16/11/2018 10560
  31 14/06/2018 16/11/2018 66568.3
ROHARA - W.B.M. SADAK NIRMAN KARY MEN ROAD SE SHUGAR FEKTRI KE AAGE - 19.38 (3302/RC/381172584) 47 06/04/2018 27/11/2018 61075
  53 07/04/2018 27/11/2018 61075
  54 08/04/2018 27/11/2018 21433
  55 09/04/2018 27/11/2018 38012
  56 11/04/2018 27/11/2018 74020
  57 12/04/2018 27/11/2018 74020
  58 13/04/2018 27/11/2018 18301
  59 14/04/2018 27/11/2018 38571
ROHRA - W.B.M. SADAK NIRMAN KARY - MEN ROAD SE 400 M. - 19.38 LAKH  (3302/RC/381172585) 38 01/04/2018 27/11/2018 70376.4
  39 02/04/2018 27/11/2018 70376.4
  40 03/04/2018 27/11/2018 71190
  41 04/04/2018 16/11/2018 48944
ODADBRI S.N. MEENI SAFURA RAMKALI KALASHBAI ANITA BHURI DHANMAT KALI SHIVKUMARI BHURI 10 W (3302/RS/1111278628) 39 06/04/2018 21/05/2018 101000
ODADBRI S.N. KAMLA JITANBAI PARMESHWAR ASHWANI SUKHBAI TILBAI SHIMLA SHANTI KAMLA BHAGWATI 10 W (3302/RS/1111278630) 47 05/04/2018 05/05/2018 101000
REHUTAKALA S.N. TIRITH SAUKHIRAM SIYARAM RAJKUMAR 04 W (3302/RS/1111280445) 22 07/04/2018 09/05/2018 10000
DHOBGHATTI SN -SHATRUHAN VISVNATH VIBHISH NARESH JALESWAR ANJORI BHAGWAT NANDRAM(08) (3302/RS/1111284520) 14 04/04/2018 14/05/2018 80000
ROHRA S.N. ADHRAJI BUDHRAM DINESH DASHRU SHONU 05 W (3302/RS/1111291613) 43 05/04/2018 05/05/2018 50000
SN KARYA KRISHNA VIJAY HARILAL DHANIRAM SHIVPRASAD SHIVKUMAR (06W) (3302/RS/1111304580) 158 01/04/2018 11/05/2018 60000
SN KARYA RAJESH VEERU VIRENDRA MAHESH SHIVPRASAD SUMITRA PRAHALAD DURPATI (08W) (3302/RS/1111308894) 127 06/07/2018 11/07/2018 80798
SN KARYA KOMAL ROHIT SANTOSH MANIRAM (04W) (3302/RS/1111308895) 128 06/07/2018 11/07/2018 40000
KISHUNGARH - S.N. - PUNIYA FERU VIJAY BIRENDRA BIRENDRA 2 MUNNI RAKESH NANDAN TILAK PURAN 10W (3302/RS/1111309930) 13 09/04/2018 04/05/2018 100000
KISHUNGARH - S.N. - DANI SUKHI RAMESH DHANAIYA RAMKUWAR JAGDISH CHANDRIKA ROHIT BALDAU PUNNI 10 W (3302/RS/1111309931) 156 09/04/2018 04/05/2018 100000
KISHUNGARH - S.N. KRANTI JAGDISH HUKUM KANSHI GULABA MUNIYA SURUJ KHORBAHRIN MADHU RAMKUMAR 10 W (3302/RS/1111309933) 155 09/04/2018 04/05/2018 100000
KISHUNGARH - S.N. - SANTOSH DHANNU SHIVKUMAR SHANTI SUSHMA HRIDAY GANGARAM SHANTI 2 ASHOK DPOPATI 10 (3302/RS/1111309936) 12 09/04/2018 04/05/2018 100000
KISHUNGARH - S.N. KUNTI FULSING SHTRUHAN SAWANT 04W (3302/RS/1111309938) 105 09/04/2018 04/05/2018 40000
RAMTALA SN - RIDHAWA SAMARU SARHA TIJAU TIJAU HARI BHUNI JAGDISH KEJU GARIBA(10) (3302/RS/1111310617) 21 30/06/2018 11/07/2018 100000
RAMTALA SN -KANSHI LEKHA BARNA BHADDU JUGWA DUJA DWARIKA CHAITA TIRITH PARMESWAR(10) (3302/RS/1111310619) 24 30/06/2018 11/07/2018 90000
mahidabra- sn dujram ghansinh 02 w (3302/RS/1111310627) 27 01/04/2018 10/05/2018 20000
SN KARYA SUNITA KESHAR RAMKUMAR SANTOSH BAISHAKU GYANSINGH SANTU BHARAT JALESHWAR SANTRAM NARENDRA11 (3302/RS/1111310881) 10 10/04/2018 05/05/2018 110000
KUI-SN WORK-KOMAL SANJAY VISHVNATH KAILASH KEVAL-05WORK (3302/RS/1111311975) 41 01/04/2018 04/05/2018 50000
KUI-SN WORK-KUSHAL FIRAT RAM CHATUR SINGH DULESH-4WORK (3302/RS/1111311992) 42 01/04/2018 04/05/2018 40000
KUI-SN WORK-SARJU RAM NANDRAM -02 WORK (3302/RS/1111312002) 40 01/04/2018 04/05/2018 20000
ODADBRI S.N. BHIM BUDHARI ITWARI SOBHA BEDRAM ASHWANI CHANNU 07 W (3302/RS/1111312078) 37 02/04/2018 05/05/2018 70700
ODADBRI S.N. SHANTILAL PARAS RAMKALI HETRAAM PANCHRAM MEENA SHUSHIL SHSHIKIRN 08 W (3302/RS/1111312084) 41 05/04/2018 05/05/2018 80800
ODADBRI S.N. AMARDAS BHAIYARAM RADHA JETHU DHANUWA JAYSINGH JODHRAM LKHAN 08 W (3302/RS/1111312113) 40 03/04/2018 05/05/2018 60600
ODADBRI S.N. MANTRAM AVDHRAM CHANDRPRKASH ASHIS KULDEEP SIDHURAM DEVAL 07 W (3302/RS/1111312121) 45 10/04/2018 05/05/2018 70700
ODADBRI S.N. BUDHIYARIN UTRA BHAGLA LAXMIKANT SUGAM MOHIT FULCHAND MALIK 08 W (3302/RS/1111312154) 46 10/04/2018 05/05/2018 80800
ROHRA S.N. GHANSYAM SAMPAT JALESHWAR SOBHU KHORBAHRIN SUKHI SANWAT SIYARAM 08 W (3302/RS/1111312475) 46 05/04/2018 05/05/2018 80000
KUI-SN WORK-JANAKRAM MOHANLAL CHANDRIKA SHIVNARAYAN SATOBAI GHANSYAM 6WORK (3302/RS/1111312481) 39 01/04/2018 04/05/2018 60000
KUI-SN WORK-JOHARI DHANNU SHANKAR NANDRAM MAHESH SHEKHSALIM RAJKUMAR RAJENDRA RAMKUMAR UTTAM 10WORK (3302/RS/1111312487) 36 01/04/2018 04/05/2018 100000
KUI-SN WORK-jamunabai sakatbai panchram lakeshvar rajju 05w (3302/RS/1111312490) 38 01/04/2018 04/05/2018 50000
DULLAPUR - S.N. SUNITA ASHVANI BHAGMANI MANIRAM AANKUMARI PUTARI SANTOSH MANMANI MINTRA 09 W (3302/RS/1111312759) 66 09/04/2018 05/05/2018 90000
DULLAPUR - S.N. DAURAM PARMANAND NANKUBAI - 03W (3302/RS/1111312760) 65 08/04/2018 05/05/2018 30000
KHAIRJHITI PU - PRAKASH GOVIND UTTAM BHURUWA KEJARAAM 05 (3302/RS/1111313075) 58 11/04/2018 11/05/2018 50500
KHAIRJHITI PU - RAJESH TIJAURAAM 02 WA (3302/RS/1111313083) 60 11/04/2018 11/05/2018 20200
DHOBGHATTI SN WORK - MALIK CHHOTU JODHI DWARIKA FAGU HARGOVIND 06 (3302/RS/1111313480) 11 01/05/2018 11/05/2018 60000
SINGPUR-SN WORK-TIRATH RAM FAGUVA-2WORK (3302/RS/1111313644) 45 01/04/2018 10/05/2018 18000
BAHBALIIYA S.N. WORK POONARAM/GHANSYAM 01 W (3302/RS/1111313751) 308 05/04/2018 09/05/2018 10000
PENDRIKALA S.N. RAJU KULESHWAR KUNJ BABU DASHRATH ASHOK RAMSUDN UMEND BHAIRAM KUSHAL 10 W (3302/RS/1111313795) 36 05/05/2018 21/05/2018 100000
PENDRIKALA S.N. DINESH KUMAR RADHE MOHAN MANRAKHAN TOKHAN ADALT FEKU KULNJN KMLESH 10 W (3302/RS/1111313797) 37 05/05/2018 21/05/2018 100000
PENDRIKALA S.N. KULESHWR KAUSHAL MAHESH BEDIN MANHARN KRISHN SHIV BARSANO RAMSWRUP BALDAU 10 W (3302/RS/1111313800) 38 05/05/2018 21/05/2018 100000
PENDRIKALA S.N. JALESHWAR ARUN RAJJU BALRAM AJU KRISHNA NARAYAN SANT RADHE SUKHNDN 10 W (3302/RS/1111313812) 40 05/05/2018 21/05/2018 100000
PENDRIKALA S.N. SUKHNDAN SHIVKUMAR MOHAN 03 W (3302/RS/1111313814) 35 05/05/2018 21/05/2018 30000
AMARPUR-SN WORK-RAMLOCHAN JANGELA RAMESH SODHO SANTOSH BUDHRAM SUKHCHAND BHUNESWAR LALLURAM 9WORK (3302/RS/1111313827) 28 02/04/2018 05/05/2018 90000
KUI-SN WORK-BALIRAM GANGARAM MUNNA BHAGVATI BAI BUDHRAM SHANTILAL SHUSHUKUMAR MANOJ UMESH SHAHNAJ 10 (3302/RS/1111313899) 43 01/04/2018 04/05/2018 100000
AMARPUR-SN WORK-SHANKAR SALIK GIRDHARI KRISHNAKUMAR VINOD FALIT KHEDU GOVIND RAMNATH 9WORK (3302/RS/1111313900) 92 01/04/2018 05/05/2018 90000
amrpur-sn omkar pars salik dilip satyswrup khubiram lomash rambhola rajkumar 09 work (3302/RS/1111313901) 53 01/04/2018 05/05/2018 90000
MALKACHHARA- SN TIKARAM 01 WORK  (3302/RS/1111313968) 36 01/04/2018 09/05/2018 10000
CHHIRPANI-SN PUNSAY 01 WORK  (3302/RS/1111313969) 71 01/04/2018 09/05/2018 10000
KAIRWARKALA SN WORK - LILAGAR HARICHANRAN SHANJAY NARAYAN RUPA 05 (3302/RS/1111315352) 206 14/07/2018 10/08/2018 50000
khairwarkala sn -mahngu ggopal kuleswar narendra haricharan 05 (3302/RS/1111315363) 207 14/07/2018 10/08/2018 50000
BADANA - S.N. SHUKALA SUKHIRAM KARTIK MAHARSINGH BAJARI SARDAR KOYABAI CHAOTELAL LAMU EATRAM 10W (3302/RS/1111315534) 25 03/06/2018 07/07/2018 100000
BADANA - S.N. - JALIYA TIKLO BASNTA VISHNATH TIJAU GANPATI RAMKUMAR SUKALI SUKHRAM CHAITRAM - 10W (3302/RS/1111315535) 24 01/06/2018 07/07/2018 100000
BADANA - S.N. - SARDAR RAMESH GAJRAJ RAMSINGH MANJHALI JOHAN FAGURAM SUNIBAI GOPAL DHANUVA - 10W (3302/RS/1111315536) 28 09/06/2018 07/07/2018 100000
BADANA - S.N. - PUNVA GOUTAR SANTRAM SHIVCHARAN JOHAN CHHATAR RATTU BUDHRAM SANTU MANSHARAM - 10W (3302/RS/1111315537) 26 05/06/2018 07/07/2018 100000
BADANA - S.N. - SAVANA RAJBAI CHERU ANJORI BUDHARI JETHU MOTILAL BHAIYALAL RAMALU POCHOBAI - 10W (3302/RS/1111315538) 23 30/05/2018 07/07/2018 100000
BADANA - S.N. - BARELAL HARDULAL CHAITRAM LALSINGH ITWARI MANIK BABURAM LAMTU HARESINGH TIKALAL - 10 (3302/RS/1111315539) 27 07/06/2018 07/07/2018 100000
BADANA - S.N. - RATISINGH PRABHU HIRASINGH SAMELAL KANSHI LAMIYA - 06W (3302/RS/1111315540) 30 11/06/2018 07/07/2018 60000
PADKIKALA- SN KAMAL JAMUNA PRABHU HIRESH PARASH NIMARAK SURESH NARESH FULSHING SRIRAM 10 (3302/RS/1111317364) 66 14/07/2018 10/08/2018 100000
PADKIKALA SN - RAJESH GHURU MAHATTAM LALARAM VISNU05 (3302/RS/1111317365) 64 14/07/2018 10/08/2018 50000
PADKIKALA SN - BELMUDA - BOHIT MUNNA GOPI BHIKHARI04 (3302/RS/1111317366) 62 14/07/2018 10/08/2018 40000
PADKIKALA SN - PIPRKHUTI- VIVIN SUNIL VINOD ARUN04 (3302/RS/1111317367) 51 14/07/2018 10/08/2018 40000
KUMHI - S.N. WORK UMENDRAM CHANDRKUMAR MANIRAM DHANLAL MUKHIRAM GHANSYAM 06 W RASHI 0.72 LAKH (3302/RS/1111320770) 51 07/09/2018 16/11/2018 60000
ODADABARI - S.N. SHIVKUMARI SAHODRA MEERA KUMARI LATA RAJESHWARI SONMAT JHUMKA ANITA 09 W RASHI 1.08 (3302/RS/1111320776) 21 20/09/2018 16/11/2018 90000
ODADABRI - S.N. MAHESH RUKHMANI UTTRI CHAMELI CHANDA TIJIYA SANTRAM MANISHA SATI RADHA 10 W RASHI 1. (3302/RS/1111320780) 309 18/09/2018 16/11/2018 100000
ODADBRI - S.N. AMRIKA RUPVILASH RUKHMANI KANCHAN 04 W RASHI 0.48 (3302/RS/1111320783) 307 16/09/2018 16/11/2018 39900
KUI-SN WORK-MANIRAM VISVNATH BAIJU JAGDISH GHANARAM RADHABAI KAWAL HARICHAND RAMNARYAN JAGDISH 10 (3302/RS/1111320786) 47 20/09/2018 27/11/2018 101000
ODADBRI - S.N. SUKHBAI LOMESHWARI SULOCHANI RAJANI GOMTI RAMHA RAMKALI 07 W RASHI 0.84 (3302/RS/1111320789) 306 15/09/2018 16/11/2018 70000
KUI-SN WORK-DHANNU KEKTI VIJAY HIRU HEMANT BAJARI LAKHAN SARVAN JAGMOHAN SIVRAM 10WORK (3302/RS/1111320790) 48 22/09/2018 27/11/2018 101000
KUI-SN WORK-PATIRAM NANDANI RAJESH RAMESH RAJESH KAMLA ANAND SANTOSH BHARAT JAGTARAN 10WORK (3302/RS/1111320791) 49 20/09/2018 27/11/2018 101000
ODADBRI - S.N. LAXMIN LATA LAXANBAI GIRJA RAMPHUL SUKHRAM ANITA GEETA 08 W RASHI 0.96 LAKH (3302/RS/1111320792) 310 19/09/2018 16/11/2018 80000
KUI-SN WORK-JALESWAR BHAGAT OMPRAKASH FAGNI SAWAL BEDPRASAD HARIPRASAD DEVMUNI THANU JOHAN 10WORK (3302/RS/1111320793) 50 20/09/2018 27/11/2018 101000
KUI-SN WORK-GHURAIYA KAMLA ISWARI TOKHAN TILIYA JAGDISH JALESH ASLAM LEELA BAI OMKAR 10WORK (3302/RS/1111320794) 51 20/09/2018 27/11/2018 101000
KUI-SN WORK-VISHNU CHHEDU BEDRAM BINDA JIVAN NARENDRA SANTU BHARAT RAMESWAR NANDLAL 10WOK (3302/RS/1111320795) 52 22/09/2018 27/11/2018 101000
ODADBRI - S.N. PUNAM BABITA MAMTA JANKI FOHARA SARSWATI KAMLESHBAI 07 W, RASHI 0.84 LAKH (3302/RS/1111320796) 308 17/09/2018 16/11/2018 70000
KUI-SN WORK-SHIVKUMAR KRISHNA LALIT VINOD SANTOSH KRANTI NIRMAL AMAR SAHRAM 9WORK (3302/RS/1111320797) 53 22/09/2018 27/11/2018 90900
KULHIDONGRI-PARAG MAHETTER LAMU SITARAM CHAITRAM SYAMSINGH VISHRAM RS 0.84 (3302/RS/1111321292) 23 09/10/2018 04/12/2018 70000
KULHIDONGRI-DUKHIRAM SAMARSINGH SANTRAM GYANSINGH SUDHU SUKHRAM ITWARI NEMU RS 0.96 (3302/RS/1111321293) 21 03/10/2018 04/12/2018 80000
khairwarkala sn chandkali sammt rajkumar mhabir shatruhan ramshing durgaprasad pyarelal(09) (3302/RS/81172295) 338 01/05/2018 10/08/2018 9000
khairwarkala sn eswar aghanu amrdas bhukhu uday urit narendra ramvataran ramvijay rambai (10) (3302/RS/81172297) 337 18/04/2018 10/05/2018 30000
singpur-sn mahtu gulab bhagt dharmsing jhamsing sundar bhanu nakul kartik jitram 10work (3302004/RS/1111313929) 47 01/04/2018 08/05/2018 90000
ODADABRI S.N. MANIDASH ANUJ ARJUN KALYANI AMOLA MONGRA BHAGWATI RUKHMANI 08 W (3302004075/RS/81164449) 12 10/04/2018 10/07/2018 60500
ODADABRI S.N. BHAGWATI SHANTI BEDAN AMARDASH KUNTI MANOJ 06 W (3302004075/RS/81164454) 15 10/04/2018 05/05/2018 50500
ODADABRI S.N. JANKI KAVITA 02 W (3302004075/RS/81164458) 43 11/04/2018 05/05/2018 20200
S.N KARYA CHAMELI AAVADH MALESH CHAITI DUKHIYA SIYA HEMLATA VISHNU (08WORK) (3302004085/RS/81139334) 29 02/04/2018 04/05/2018 80000
S.N. TIKESHVAR VISHNATH DVARIKA SOUVAKI GOPI 05 W (3302004085/RS/81139339) 30 02/04/2018 04/05/2018 50000
S.N KARYA JAGTARAN SUNDAR SITARAM JUTHLU SAWRI SAROJNI KANHAIYA (07 W) (3302004085/RS/81140144) 33 02/04/2018 04/05/2018 70000
S.N KARYA BADRI RAMPRASAD AABHARAM RAJKUMAR MOHAN SAMARU BHAGA (07 W) (3302004085/RS/81140146) 32 02/04/2018 04/05/2018 70000
S.N KARYA JITENDRA SYAMU RUKHMANI GIRJA MAANDAS (05 W) (3302004085/RS/81140148) 34 02/04/2018 04/05/2018 50000
S.N KARYA JAGGU SHIVCHARAN BHAGI DILIP BHADAILA SUKHDEV (06 W) (3302004085/RS/81140152) 31 02/04/2018 04/05/2018 60000
khairwar kala sn gisam radhesyam visnu murith lawchand rajaram salik rohit dhnesh munshi(10) (3302004150/RS/81171010) 336 01/05/2018 10/08/2018 30000
Total (In Lakhs.) 85.25
Expenditure on Material purchased in 2017-2018 but paid in 2018-2019
MOHTARAKHURD - MUNGA POUDHA UTPADAN KARY 25000 POUDHA - 2.25 LAKH (3302/DP/1111204067) 119 02/05/2017 04/05/2018 16320.15
RUSE - MINI STEDIYAM NIRMAN KARY - BHAG - 1 - RS- 16.81 LAKH (3302/LD/1111242822) 26 30/03/2018 05/05/2018 73568
MOHATARAKHURD - ROPANI KE ANDAR SADAK NIRMAN KARY - RES - 8.27 LAKH (3302/RC/1111277713) 27 15/03/2018 05/05/2018 32840
PRATAPPUR S.N. BADBAI BIMLA RAMBAI CHAMPA RAMCHAND PAIRA KUWARIYA 07 W (3302/RS/1111278409) 116 31/03/2018 04/05/2018 70000
PRATAPPUR S.N. KAPIL KULPAT AGHANBAI HEMIYA MADAKNI HEERAKUMARI 06 W (3302/RS/1111279066) 117 31/03/2018 04/05/2018 60000
PRATAPPUR S.N. HEMBAI PREMLATA SYAMABAI FULMAT SUKHAM MENKA JANKI CHITREKHA 08 W (3302/RS/1111279074) 118 31/03/2018 04/05/2018 80000
PADKIKALA SN- RAMVATAR LALJI JANA SAGNI PARMESWAR JAGDISH TULARAM SIYARAM (8) (3302/RS/1111285652) 84 31/10/2017 05/05/2018 80000
PADKIKALA SN WORK BHURU JAMUNA JALESH MANOHAR NARESH RAMANAND 5 (3302/RS/1111299115) 56 31/10/2017 05/05/2018 40000
RUSE-SN WORK-BRIJLAL PUNIYA ASWANI NANDRAM DHANKUMAR KOMAL PULIC SANTOSH 8WORK RS-0.96LAHK (3302/RS/1111299663) 63 09/12/2017 14/05/2018 80000
PADKIKALA -GHANSHAYAM SURESH SHATRUHAN BHARAT RAMCHAND SHATRUHAN MALIK RAMPRASAD GANGA AWDHESH (3302/RS/1111304454) 53 31/10/2017 05/05/2018 100000
PADKIKALA SN WORK ESWARI RAMESWAR(02) (3302/RS/1111304459) 55 31/10/2017 05/05/2018 10000
PADKIKALA - RAJESH URMILA 02 (3302/RS/1111304462) 54 31/10/2017 05/05/2018 20000
SN KARYA RAKESH SUKHCHAIN RUKHMANI MUKESH RAMAVATAR THAGANBAI RAJESH KAILASH RAMKUMAR VIRENDRA (10W) (3302/RS/1111308647) 126 23/02/2018 07/05/2018 101000
RAMTALA SN RAMESWAR GOVIND LILADHR RUKHMANI SITA MUKESH VIRENDRA KEDAR RAMA RAMKHELAWAN 10 (3302/RS/1111309692) 22 21/03/2018 23/04/2018 100000
KHELTUKRI S.N. RAJU ARJUN JAIPAL ASHOK SANTURAM DINESH BHAGWAT 07 W (3302/RS/1111313224) 0012 01/03/2018 23/04/2018 70000
n.hatha sn work rajju amrnath krisna fagu aasha bhurelal ganga esvar shivalal umend(10) (3302/RS/81175459) 208 31/03/2018 04/05/2018 90000
navagaonhatha-sn work-bharat narayan kushkumar kumar dharam ramadhar umesh tekram dhanpuri dhanmatri (3302004061/RS/81170103) 69 31/03/2018 04/05/2018 100000
navagaonhatha-sn work-dhanau sanat janak syamcharan kanchram motilal ramcharan dhaja sudhe govardhan (3302004061/RS/81170117) 72 31/03/2018 04/05/2018 100000
navagaonhatha-sn work-kanti kashi savitri babuji ramkali ganesh lakhan ramratan sukhachain 9works (3302004061/RS/81170125) 207 30/01/2018 04/05/2018 80000
PRATAPPUR S.N. AANKUMAR BIMLA GEETA SHIMLA SUNITA PUSTAKBAI ANIL 07 W  (3302004127/RS/81168225) 119 31/03/2018 04/05/2018 70000
PRATAPPUR S.N. PRITAM PINKI SEETA SANTOSH SHUSHILA JETHIYA BATASIYA URMILA 08 W (3302004127/RS/81168230) 120 31/03/2018 04/05/2018 80000
Total (In Lakhs.) 14.54
Grand Total (In Lakhs.) 99.79
Report Completed
Excel View