Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, August 22, 2019
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2018-2019

State : CHHATTISGARH District : RAIGARH
Work Name  (Work Code) Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
ZP Level Works
5 nag toilet nirman karya (lailunga) ameel, sahdev, kriyay, laharsai, vakeel (3313/RS/1111279487) 358 16/04/2018 18/05/2018 50460
5 Nag Toilet nirman karya Syam ,Gandaram ,Bhogsingh,sukhu,khullu (3313/RS/1111281603) 482 20/04/2018 18/05/2018 50460
3 nag Toilet nirman karya Manbodh /Mahadev,Prasann (3313/RS/1111281606) 483 20/04/2018 18/05/2018 30276
8 Toilet nirman karya purnchand,Manbodh,trinaath,Manmet ,Madhav,visnu,bakram,jhagru (3313/RS/1111282379) 486 20/04/2018 23/05/2018 80736
6 nag toilet nirman karya (lailunga) vidya,janak ram,punilal,visnu,Samaru,tikeswer (3313/RS/1111283201) 484 20/04/2018 18/05/2018 60552
4 nag toilet nirman karya (lailunga) Kamalsing,tularam hemlal,sounkilal (3313/RS/1111283203) 485 20/04/2018 18/05/2018 40328
8 Nag Toilet niram karya Fulmet,Santosh,Jageswer,chandansai,suktiram,Yashmati,babulal,devdesh (3313/RS/1111283947) 359 16/04/2018 18/05/2018 80736
8 Nag toilet karya rijhan,prakash,johan,Belmati,jogendra,sajansai,nirmram,sonmati (3313/RS/1111283949) 360 16/04/2018 18/05/2018 80736
8 Nag Toilet nirman karya Balram,chamra,bhagtu,Lalita,sukdev,sukmati,goutam,Premkumar (3313/RS/1111283951) 361 16/04/2018 18/05/2018 80736
8 nag toilet nirman karya manglu,Sanjay,Amilal,krisai,eliyush,fulmati,gurwaru,gurwaru (3313/RS/1111283954) 362 16/04/2018 18/05/2018 80736
4 Nag toilet nirman karya sugriv,Sukhi,chitruram,chamarsai  (3313/RS/1111283955) 363 16/04/2018 18/05/2018 40320
9 Toilet nirman karya sifil ,lohra,dhaneswer,sukhsai,Manorma, Bhagturam,Butubai,Kalindar suksai  (3313/RS/1111284456) 364 17/04/2018 18/05/2018 90828
9 Nag Toilet nirman karya uminsingh,Rupsai,Masrel,Dederam,Santi,Narsingh,Jaldhar,Baliram,Tirnga (3313/RS/1111284458) 365 17/04/2018 18/05/2018 90828
9 Nag Toilet nirman karya Saniram ,rajesh ,ramnaath ,Maneswer,Pawan ,Suseela,rajesh .Heera,Suresh (3313/RS/1111284465) 366 17/04/2018 18/05/2018 90828
9 Nag Toilet nirman karya gomati ,Jayram,Malik ,Mitruram,muktiram,sanatram,Prahlaad,bodhansai,Taran  (3313/RS/1111284477) 367 17/04/2018 18/05/2018 90828
9 Nag Toilet nirman karya jeewan,devendra,umasankar,chaitram,madhu,komalsai,sivcharan,salikram,Ghans (3313/RS/1111284483) 368 18/04/2018 18/05/2018 90828
7 Nag Toilet nirman karya dbhudhana ,dilsai,Vijay,vidyaya,Jageswer,Lalit, Jagarsai  (3313/RS/1111284491) 369 18/04/2018 18/05/2018 70624
7 Nag Toilet nirman karya Falguni,dharamraj,purnchand,devanad,pvitro,purnchand,mohanlal, (3313/RS/1111285094) 731 20/04/2018 23/05/2018 70644
8 Nag Toilet nirman karya Nankiram ,gunnidhi,sarup,Rupsingh,Rangbal,suklal,Rajesh,Naresh kumar  (3313/RS/1111285100) 370 19/04/2018 18/05/2018 80736
8 Nag Toilet Nirman karya Bhunesh ,Umasankar,dasrath,chaitibai ,sibhnaath,sankar,ramsingh,pustam (3313/RS/1111287188) 357 15/04/2018 28/05/2018 80736
12 Nag bhudhram.tanish,josef,amrit,hemnt,setram,sanjit,ajitbaalkunwar,ghudu,tejram,ajit (3313/RS/1111290292) 374 18/04/2018 18/05/2018 121104
12 nag jagsai.mnoranjan,hirday,manglu,dilsai,baalkumar,agstu,priyansu,dharamsai,babanush,roman,hilar (3313/RS/1111290309) 375 19/04/2018 18/05/2018 121104
7 Nag Toilet suritram,sukhsai,ramlal,mohan,anupsai,ruksai,nanhiram (3313/RS/1111291490) 65 07/05/2018 29/05/2018 70000
9 Nag Toilet uttrakumar,parmanad,chandropaal,sirmati,chattarsai,adharsai,santram,dilipsingh,kanti (3313/RS/1111291491) 607 20/04/2018 23/05/2018 90828
5 Nag Toilet Tibra Tarsila,Sundar,Ramesh,Sudgansay (3313/RS/1111305170) 15 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Jagrsay,Gurbaru,Gangaram,Fulsay,Atva (3313/RS/1111305556) 12 15/09/2018 27/11/2018 49960
5Nag Toilet Dharmu,Dular,Dhanno,Dhelo,Durjan (3313/RS/1111305557) 207 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Babulal,Balsay,Birbal,Biro,Budhan (3313/RS/1111305558) 204 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag toilet Bolo,Budhiyaro,Bdhram,Sudhay,Sukru (3313/RS/1111305559) 203 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Jageswor,Jugal,Juliya,Kuanr,Lalsay (3313/RS/1111305566) 202 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Sukra,Madhva,Mangalsay,Mangru,Manglu (3313/RS/1111305567) 209 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Manglu,Magru,manijar,Maniram,Mansay (3313/RS/1111305570) 13 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag toilet Matwar,matwar,Moharsay,Naharsay,Nanhiram (3313/RS/1111305571) 16 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Paharsay,Praphul,Puniya,Rajmani,kamil (3313/RS/1111305572) 20 15/05/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Ramlal,Ramnath,Ranjit,Ratiram,Sadhuram (3313/RS/1111305573) 206 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag Toilet Sahdev,Samaru,Shanti,Saniram,Sukhdev (3313/RS/1111305574) 205 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 Nag toilet Sukwaro,Syamvti,Sonsay,Subardhani,Subedar (3313/RS/1111305575) 208 15/09/2018 27/11/2018 49960
10 nag toulet Dilmari, Endal sai. Basudev, Dharampal, Shohit, sanjy, Garnath, kivan, Aliram, Balbhad (3313/RS/1111305628) 251 15/04/2018 14/05/2018 100920
10 nag toulet lalit, sajan, budhwa, anil, juhel, jagan, ramsai,ajay, karmu, faguram (3313/RS/1111305636) 252 16/04/2018 14/05/2018 100920
8 nag toulet Vinod, sanatram, Mohanlal, Gopi, Dayanand, Sanmet, Mahbubraja, Esmael  (3313/RS/1111305643) 253 16/04/2018 14/05/2018 80656
10Nag toilet malikram,ramnivash,malti,krishna,mithulal,jaymuni,shivchran,ramlal,jaymati,karanj (3313/RS/1111307351) 171 20/05/2018 29/06/2018 45000
  51 22/05/2018 29/06/2018 51500
10nag toilet ramvati,hemsagar,revati,khageshwar,amarsai,phulsai,basmati,gurbari,sumit,bhailal (3313/RS/1111307353) 17 22/05/2018 30/06/2018 45000
  53 22/05/2018 29/06/2018 51500
2 nag toilet nirman karya Rajesh ,Tularam  (3313/RS/1111312007) 357 07/04/2018 18/05/2018 19800
Toilet nirman karya jagbandhu / Ganesh  (3313/RS/1111312392) 45 07/04/2018 18/05/2018 9700
10 Nag Nathiya,chakradhar,nehru,jitendra,thandaram,hansram,ghurau,seetaram,atamaram,gjanad, (3313/RS/1111313467) 152 30/10/2018 27/11/2018 100920
10 Nag Ramkumar,geeta,chandrapaal,usatram,krisnakumar,sukmani,vidyadhar,gangai,aanad,sharwan (3313/RS/1111313468) 75 11/06/2018 26/06/2018 100920
10 Nag dhobsingh,videshi,ghurau,motilal,kanhaiya,santi, kedar, mukesh, omprakash,khirsagar (3313/RS/1111313469) 74 11/06/2018 26/06/2018 100920
10 Nag hosiyar ,manoj, sahdev, kamal,premanan,mohan,vijay,ajay,mensingh,khirsagar (3313/RS/1111313470) 73 11/06/2018 26/06/2018 100920
10 nag minketan,kirti,suresh,kumarsingh,bhavani,ramesh,aanad,achay,nindrawati,mithila (3313/RS/1111313516) 69 06/05/2018 17/05/2018 100920
10 nag sulapi,sukant,radhrlal,palakunwer,gharghodhin, sukul,mantosh,chatur ,bansmati,baisakhu (3313/RS/1111313518) 70 06/05/2018 17/05/2018 100920
10 nag dhansing,sounkilal,rajkumar,nehru,ramsingh,karunakar,madhupav,bisikeshan,santosh,estidev (3313/RS/1111313519) 72 07/05/2018 17/05/2018 100920
10 nag narayan,gunsagar,saniram,hemsagar,noharsai,raitlo,Pyaripaw,ghasiya,devkumar,munna (3313/RS/1111313520) 71 07/05/2018 17/05/2018 100920
10 Nag Madhav,gangaram,syamsundar,nupnaath ,yogendra,ramlal,hemanand, khedaamin,harikishan,sameersai (3313/RS/1111313522) 151 30/10/2018 27/11/2018 100920
10 nag durgadas,balram,bhogsingh,risikesh,asok,eswer,ayodhaya,,pravin,ganesh,krisnachanda (3313/RS/1111313544) 66 07/05/2018 17/05/2018 100920
10 Nag kunjbihari ,aasaram ,ajit,murlidhar,dayanad,manbodha,snatram,lkhapati,hridaykeshan,kousliya (3313/RS/1111313547) 67 06/05/2018 17/05/2018 100920
10 nag ramprashad,purusottam,baldev,chattarmati,jogendra bhoy, gopi, khageswer,styanand,arun,Lkhan  (3313/RS/1111313553) 68 06/05/2018 17/05/2018 100920
10 Nag santo,gulab,chamru,narayan,sharwan,sirsodhan,jaynand,nindu,laxan,radhe (3313/RS/1111314321) 11 26/06/2018 11/07/2018 100000
10 NAg premanand,deepak,mangal,vijay,BHgat,dayaram,banshi,mohan,gurucharan,pancham (3313/RS/1111314481) 27 14/07/2018 30/08/2018 100000
10 nag viswanaath,dutti ,chatur,vijay,putlu,lagan,satan,mehattar,chattar,tijram (3313/RS/1111314671) 10 06/06/2018 18/06/2018 100000
15 drmu,rambha,ugrsen,endal,bhagat,santram,rtn,sumitra,dilip,tilk,tlocn,dilesar,jgn,bachan,ramkumar (3313/RS/1111314913) 09 06/06/2018 18/06/2018 100000
  14 06/06/2018 18/06/2018 50000
10 Nag arvind.sundar,ramila,syam,fulmet,maheshream,nanki,bajrang,santi,chaitaram (3313/RS/1111314915) 13 06/06/2018 30/08/2018 100000
10 Nag bhuneswer, aanad,sahas,ganesh,gurwari,dhaneshsantosh,sahasram,karmu,nanhiram (3313/RS/1111314916) 26 14/07/2018 30/08/2018 100000
13 nag chatursai,jeetu,bhaysingh,dau,dhani,dingar,fulbai,ganga,jeetu,satan,sharwan,sharwan,sharwan (3313/RS/1111314918) 09 31/05/2018 19/11/2018 30000
  191 31/05/2018 19/11/2018 60000
  59 31/05/2018 19/11/2018 40000
10 Nag dasmati, pushmati,usha,salima,asrita,munko,rojni,wrindawati,munita,vimla (3313/RS/1111315111) 179 20/06/2018 27/11/2018 99500
12 Nag duti,basnti,dulkuwaer,hrawati,rumila,kousliya,amarwati,susma,vimla,tilmati,punimati,mukti (3313/RS/1111315112) 178 20/06/2018 27/11/2018 119400
13 nag vihani,sadmati,meera ,jamuni,sarani,champa,somri,fulkuwer,ghasnin,champa,sunmti,ratno,gurwari (3313/RS/1111315118) 177 20/06/2018 27/11/2018 129350
15 kamla,kanhaiya,chaitsukdavsantosh,chote,ajay,jaylal,ramesh,sumar,sankar,laxmi,puni,mnoharjaypraka (3313/RS/1111315219) 19 20/08/2018 29/11/2018 151380
15 VED.NARAYAN,SUKLAL,RAMCHANDRA,BHARAT,DINES,MADHAV,AMBIKA,SUKSAI,GHURAU,HEM,RAM,SYAM,STYA, RAJMET (3313/RS/1111315220) 20 21/08/2018 29/11/2018 151380
15 Bile,chan,setram,raju,satan,lakhe,mohit,subhash,rghuveer,naresh, chait,rmesh,ram,suraj,dhoba, (3313/RS/1111315221) 18 20/08/2018 29/11/2018 151380
15 ng tkadhar,lxno,lochan,tularam,durpti,jlsai,rmesh,smbhu,sanjay,lkhan,kmla,sarita,ehendra,kunj end (3313/RS/1111315222) 21 21/08/2018 29/11/2018 151380
15Vijay,sankar,gulapi,ghan,lala,dev,digmber,nilamber,sankar,nvin,setram,thkue,eswer,susila,huleswer (3313/RS/1111315223) 23 21/08/2018 29/11/2018 151380
15sant,govind,ranthu,sankar,panku,kunti,denuram,chainsingh,Fakir,tribhuwan,jaysing,trinath,suseel (3313/RS/1111315488) 22 21/08/2018 29/11/2018 151380
12 Nag bhupdev,suksai,sunita,santosh,jaysingh,kumar,ramsingh,santuram,parwati,ramprashad,nanhi,ramku (3313/RS/1111315583) 153 30/10/2018 27/11/2018 121104
5 nag toilet Saprashan, Telesram,aanadram,sudhan,Hirabai (3313/RS/1111316660) 18 15/09/2018 27/11/2018 49960
5 nag toilet Munibai,matwar Budhu,Ghasiaram,Fuleshwor (3313/RS/1111316661) 17 15/09/2018 27/11/2018 49500
3 nag tailet Baso,karmu,Purnima (3313/RS/1111316662) 19 15/09/2018 27/11/2018 29700
10 Nag toilet nirman Udayram,Anjil,Patru,Banaras,Nandlal,Asohk,Indro,Jaisingh,Kapil,Surju (3313/RS/1111316719) 172 10/10/2018 27/11/2018 100920
10 Nag toilet nirman Bhogdeo,Yesudan,Ajaydan,vijay,Niranjan,Ghrao,Syamvti,Ramlal,Manpyaro,Gangaram (3313/RS/1111316720) 173 10/10/2018 27/11/2018 100920
10 Nag toilet nirman Ajit,Jaymsi,Laxmiram,Mukander,MasidanBudharam,Chaitan,Dhaniram,Manhar,Siyaram (3313/RS/1111316721) 175 21/10/2018 27/11/2018 100920
10nag toilet Kanhaiya,Udhab,Desuram,Dhansingh,Dilo,Dinesh,Filmon,Jailal,Johan,kamalsai (3313/RS/1111316765) 174 21/10/2018 27/11/2018 100920
10nag toilet Lalit,lalit,Maheshram,Malikram,Noharsay,Rajesh,Ramlal,Rohit,Sagun,Sanatram (3313/RS/1111316768) 88 14/07/2018 30/08/2018 100920
10nag toilet Shantiprasad,Sumitra,Usatram,Paduman.Asiram,Devkuar,Jaipal,Balram,Ratni,Dhaniram (3313/RS/1111316771) 165 10/10/2018 27/11/2018 90643
10nag toilet Lalmati,Ishwor,Panchram,Nanhiram,Lalsai,Fakir,Surit,Puransai,Kartikram,Karamsingh (3313/RS/1111316774) 87 04/07/2018 30/08/2018 80736
10nag toilet Chaitram,Goso,Jairam,Gangadhar,Rohit,Fulchand,Malikram,Setkumar,Parsan,Narsing (3313/RS/1111316776) 90 04/07/2018 30/08/2018 100920
10nag toilet Aghansai,Ramwati,Setkuar,Devchandra,Lailit,Duryodhan,Puransai,Kesav,Ghansyam,Dashrath (3313/RS/1111316777) 176 21/10/2018 27/11/2018 100920
10nag toilet Masat,Botram,Dhansai,Udhav,Banmali,Visnu,Budhiyarin,Mandai,Chaitan,Ramsing (3313/RS/1111316778) 86 04/07/2018 30/08/2018 100920
10nag toilet Manuram,Aatmaram,Amarsai,Bahdur,Bhawansai,Butiyaram,Chaitram,Charan,Dganiram,Atwar (3313/RS/1111316779) 89 04/07/2018 30/08/2018 100920
10Nag toilet Gurbari,Ramwati,Lailita,Dhanmet,Sita,Sakuntala,Fulmet,Pacho,Vijay,Kumudani (3313/RS/1111317271) 161 30/06/2018 19/11/2018 100000
7nag toiletSeturam,miniram,Bhadalsingh,Sanatram,Syam,Ramsingh,Aanand (3313/RS/1111317272) 198 30/06/2018 19/11/2018 70000
10 nag pichru,Kartik,sukhram,bijrang,bramhanad,lobhan,dilip,khirst,khistofar,atwar (3313/RS/1111317335) 43 15/08/2018 27/11/2018 100920
14 Nag ram,rati,budu,kenda,prem,chtur,ram,lobhan,munku,puni,raju,sarita,chandawati sukwati (3313/RS/1111317338) 40 15/08/2018 27/11/2018 141288
14 dul,agar,soni,ghurai,purnima,nirnjan,laxman,mnoj,tejram,sukdev,dini,sani,santosh,champa (3313/RS/1111317340) 41 15/08/2018 27/11/2018 141288
14 dharm,mumuti,tnkram,radhe,mohit,radhani,dhanmet,kousliya,nnkuwer,man,mhettr,nagendra,aghan,samri (3313/RS/1111317343) 42 15/08/2018 27/11/2018 141288
Toilet nirman karya(lailunga) Eswar /bolo (3313/RS/381178972) 260 15/04/2018 07/07/2018 10092
SOUCHALAY NIRMAN KARYA JAYRAM / PURANDHAR  (3313/RS/81095354) 264 15/04/2018 07/07/2018 10092
Tulet Nirman karya Bando /Nansai (3313/RS/81148458) 306 19/04/2018 18/05/2018 10082
toilet nirman mangalsai/birbal (3313/RS/81158048) 265 15/04/2018 07/07/2018 10092
toilet nirman baleshwar/vidyadhar (3313/RS/81158049) 266 15/04/2018 07/07/2018 10092
Tulet nirman karya madhuri /Amrit lal (3313/RS/81158137) 004 18/04/2018 21/06/2018 10092
Tulet nirman karya Ramsingh / manglu  (3313/RS/81158140) 001 18/05/2018 21/06/2018 10092
Tulet nirman karya Kalpna /Fulsingh  (3313/RS/81158141) 002 18/05/2018 21/06/2018 10092
Tulet nirman karya jogiram / bhudha ram  (3313/RS/81158144) 003 18/05/2018 21/06/2018 10092
Tulet nirman karya Ratna /trilochan  (3313/RS/81158145) 005 18/05/2018 21/06/2018 10092
Tulet nirman karya Nilkunwar  (3313/RS/81158146) 006 18/05/2018 21/06/2018 10092
Tulet nirman karya Amso /mahesh  (3313/RS/81159797) 007 18/05/2018 21/06/2018 10092
tulet nirman karya Bhagirathi/ Ramdhan  (3313/RS/81159805) 008 18/05/2018 21/06/2018 10092
tulet nirman karya Tarawati/ dharamsai  (3313/RS/81159807) 009 18/05/2018 21/06/2018 10092
Tulet nirman karya Aasaram / sobharam  (3313/RS/81162007) 57 07/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya feetku\sonsai (3313/RS/81178086) 301 15/05/2018 29/05/2018 10092
toiet nirman karya dukhiram\chamarsingh (3313/RS/81178090) 302 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya raturam\feetku (3313/RS/81178091) 303 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya charansai\dirjo (3313/RS/81178092) 304 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya tiharu\chamatsingh (3313/RS/81178093) 305 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya fagulal\laxmi (3313/RS/81178094) 306 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya setram\ratna (3313/RS/81178095) 307 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya jailal\ratu (3313/RS/81178097) 308 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya aanandram\raturam (3313/RS/81178098) 309 15/05/2018 29/05/2018 10092
toilet nirman karya gurubari\chamra (3313/RS/81178099) 310 15/05/2018 29/05/2018 10092
tulet Nirman karya Rajkumari / gangaram  (3313002/RS/81140249) 010 18/05/2018 21/06/2018 10092
डौगाभौना स्‍टाप डेम सह पुलिया निर्माण कार्य (3313002070/WC/81076106) 05 23/05/2018 05/09/2018 49719.15
  06 28/05/2018 05/09/2018 48984.75
  07 30/05/2018 05/09/2018 48639.9015
  08 06/06/2018 05/09/2018 48266.2215
  09 06/07/2018 05/09/2018 48266.2215
  1 14/05/2018 05/09/2018 45896.4
  10 23/04/2018 21/06/2018 11725
  10 10/07/2018 05/09/2018 18531.5761
  11 12/05/2018 22/06/2018 18530.9022
  11 05/07/2018 05/09/2018 49719.15
  11 10/07/2018 12/09/2018 45478.9763
  12 15/05/2018 07/07/2018 15075
  12 06/07/2018 05/09/2018 49719.15
  13 08/07/2018 05/09/2018 48984.75
  14 09/07/2018 05/09/2018 48266.2215
  2 15/05/2018 05/09/2018 48285.0808
  3 18/05/2018 05/09/2018 48291.2325
  325 26/04/2018 21/06/2018 49720.32
  326 28/04/2018 21/06/2018 49720.32
  328 29/04/2018 21/06/2018 48547.0172
  329 01/05/2018 21/06/2018 48282.7444
  330 02/05/2018 21/06/2018 25499.592
  331 03/05/2018 21/06/2018 24485.5872
  332 04/05/2018 21/06/2018 48282.7444
  333 06/05/2018 21/06/2018 25499.592
  334 06/05/2018 21/06/2018 24486.1056
  335 08/05/2018 21/06/2018 42001.75
  336 09/05/2018 21/06/2018 8223.78
  337 10/05/2018 22/06/2018 49588.68
  338 11/05/2018 21/06/2018 48282.7444
  384 06/07/2018 12/09/2018 49289.205
  385 07/07/2018 12/09/2018 31154.1625
  386 08/07/2018 12/09/2018 49289.205
  387 10/07/2018 12/09/2018 49289.205
  4 21/05/2018 05/09/2018 48285.0808
  8 08/04/2018 21/06/2018 11725
  93 15/05/2018 05/09/2018 16925
Total (In Lakhs.) 99.66
Expenditure on Material purchased in 2017-2018 but paid in 2018-2019
11 Nag Santi, Lalit,Visnu,Mahetrin,Suksingh,Baalsingh,Chanransai ,Harischandra,Kamal,Pancho,Remati, (3313/RS/1111285370) 376 13/07/2017 02/04/2018 60500
toilet nirman karya mandhar\gurubaru (3313/RS/81178760) 371 10/07/2017 02/04/2018 5500
toilet nirman karya sundar\gurubaru (3313/RS/81178764) 372 10/07/2017 02/04/2018 5500
toilet nirman karya jadhoro\visaru (3313/RS/81178767) 373 10/07/2017 02/04/2018 5500
toilet nirman karya mayawati\shaniram (3313/RS/81178768) 374 10/07/2017 02/04/2018 5500
toilet nirman karya kirtan\gangaram (3313/RS/81178769) 375 10/07/2017 02/04/2018 5500
Total (In Lakhs.) 0.88
Grand Total (In Lakhs.) 100.54
Report Completed
Excel View