Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, August 23, 2019

Expenditure On Skilled/Semi-skilled Under NREGA during the Financial Year 2018-2019

State :CHHATTISGARH District : MAHASAMUND
Muster Roll No. Amount On Semi-skilled and Skilled Wage (in Rs.)
Sub Total Rs. 0
Work Name: BIJ PRAGUNAN KARY (SEED MULTIPLICATION) KVK BHALESAR(3315/DP/1111209007)
1670 1200
3290 1200
4793 600
6974 1200
6975 600
Work Name: NISULK VITARN HETU POLITHIN BAIG ME BANS EVAM MISHRIT PRAJATI PAUDHA TAIYARI KARY MURKI ROPANI(3315/DP/1111286803)
23479 985
23480 1182
24911 1182
24912 1182
Work Name: Kodar pariyojna ke Antargat Nadgaon Sab minor ke Chain NO. 0 Se 69 nadgaon chain n. 0 se 60 Jinodha(3315/IC/1111279187)
22550 1044
23005 1044
24362 2088
24976 1044
52777 1440
62129 1044
Work Name: Kodar Pariyoja ke Nadgaon Minor no. 01 chain no. 0.0 se 115 tak Jinodhar karya(3315/IC/1111279189)
864 1044
2921 2088
16355 3132
20040 1044
32663 1044
33744 1044
35184 1044
47941 2088
Work Name: KODAR JALASAY PARIYOJANA KE ANTARGAT BANSIVNI MINOR 01 KA JINODHAR KARYA(3315/IC/1111304748)
24325 2880
24326 4320
26674 4320
27803 5760
Work Name: KODAR JALASYA PRIYOJANA KE ANTARGAT BANSIVNI MINOR No. 02 KA JIRNODHAR KARYA(3315/IC/1111304751)
24338 1440
24339 1440
26673 4320
27796 5760
28922 2400
28923 4320
Work Name: KODAR PARIYOJNA KE ANTARGAT BELSONDA MAINAR NO. 03 KE CHAIN 0.00 SE 55.00 TAK JIRNODHAR KARYA (3315/IC/1111314487)
26684 1044
Work Name: BANDORA GRAMIN TALAB KE CHHATI GRAST BHAG KA MARAMAT KARAYA(3315/IC/1111314547)
26698 7200
38219 2880
38220 2880
40230 2880
43091 2880
47804 5760
Work Name: केशवानाला जलाशय के अंतर्गत केशवा माइनर के चै. 0 से 25 तक जीर्णो. एंव चै 0 से 14 तक लाइनिंग कार्य।(3315/IC/1111320789)
62167 1440
62168 1440
Work Name: PIDHI JALASHAY K BAI TAT NAHAR K CHAIN KR 92 SE 108 TAK CC LINING KARYA(3315/IC/1111321349)
53897 2880
53898 348
57413 1044
57414 1044
60801 696
60802 1044
62729 1188
Work Name: PIDHI JALASHAY K BAITAT NAHAR K CHAIN KR 108 SE 125 TAK CC LINING KARYA(3315/IC/1111321486)
53884 2880
53896 1044
57401 1044
57402 1044
60795 696
60800 1044
62752 1188
Work Name: PIDHI JALASHAY K DAI TAT NAHAR K CHAIN KR 84 SE 104 TAK CC LINING KARYA(3315/IC/1111321487)
57366 1440
60803 1440
Work Name: KODAR L.B.C. RD 00 TO 3000 M.(3315/IC/1111323737)
62984 2880
62985 1200
Work Name: KODAR L.B.C. R.D. 6000 TO 9000 M. (3315/IC/1111323738)
62237 3840
62238 4320
63405 2400
Work Name: Kowajhar mainar no. 01 ka C.C. Lining Karya(3315/IC/929965)
1141 1440
4338 4320
4342 7200
6045 7200
7233 5280
7234 5760
10183 2400
10184 6240
10185 7200
10186 2880
17146 5280
17147 1920
17148 6240
17149 2400
20893 1440
20894 1440
20895 1440
20896 1440
20897 1440
21286 5760
23439 7200
24451 4320
24452 4320
24453 2880
26925 2880
26927 2880
28094 2400
28095 2880
28223 2400
28224 2880
30706 5760
31155 2880
31156 2880
32701 2880
32702 2880
Work Name: Kowajhar mainar no. 02 C.C. Lining kary(3315/IC/929966)
1139 7200
1140 5040
1142 1920
Work Name: TALAB GAHRIKARAN AVAM NIRMALAGHAT NIRMAN KARYA FOREST(3315/WH/1111280314)
18709 1182
23231 870
Work Name: kodar baye tat mukhya nahar ke bamhani mainar no. 2 chain kramank 0 se 40 tk cement laining karya(3315002008/IC/924606)
800 6804
801 2088
2916 4884
2917 2088
4395 6408
13750 11028
18698 6408
20010 5514
20011 960
23267 6084
23268 1044
63691 4320
Work Name: KODAR BANDHI TAT MUKHYA NAHAR BAMHANI VITRAN KE CHAIN KRA. 124 SE 164 TAK LAINING KARYA(3315002008/IC/924608)
4389 1242
4390 2484
24482 1044
24835 1044
63692 4320
Work Name: KRISHI VIGYAN KENDRA(INDRA GANDHI KRISHI VISHWVDYALAY) KRISHI VIGYAN KENDRA KE KHALI VRICHHAROPAN K(3315002018/DP/1026905)
11101 200
Work Name: KODAR PARIYOJAN KE BADGAON VITRAN NAHAR CHAIN CRA. 0 SE 52 TAK SHUDRIDI KARAN KARYA (3315002021/IC/924404)
20947 1044
24186 2088
24863 2088
26027 2088
Work Name: SIDGIRI MINER JIRNODDHAR(3315002036/IC/912276)
9157 5760
Work Name: KANESHWAR NATH MANDIR KE PAAS BAGNAI NADI KE DAI TAT PAR BAD NIYANTRAN DIWAR KA NIRMAN KARYA(3315002041/IC/924975)
28367 696
29495 2088
30735 4320
31221 5760
31819 4800
37123 4320
47817 2790
48840 3684
49890 2484
Work Name: KHATTIDIH VITAK NAHAR KRD 6450 SE 7350 TAK (900 m) CEMENT LAINING KARYA(3315002042/IC/920714)
108 5568
109 5160
110 4128
117 6804
118 5220
119 4176
6540 7200
6541 5220
6542 1044
6543 5220
6544 6804
6545 2484
11214 7200
11215 5220
11216 1044
31250 2880
32106 5220
32107 4176
Work Name: MUKTIDHAM KE PAS SHITALI NALA STAPDEM KE BAYI TAT PAR GHAT NIRMAN & WINGWALL KA VISTAR KARYA (3315002043/WH/1046842)
794 4320
17910 2880
Work Name: kondkera vitrak nahar chain no 0 se 140 (3315002049/IC/913981)
17371 5760
Work Name: GRAM MOHKAM KE PASS KOUHADABARA STOP DEM KE NAHAR NALI R.D. 0 SE 500 M. TAK LAINING KARYA (3315002056/IC/1111277842)
24824 7200
26005 7200
26006 5220
26784 7200
27893 7200
27894 5220
30948 7200
30949 3132
35005 5220
42723 6408
46314 6408
46315 1044
46321 6408
51478 4320
51479 2880
57185 2880
57186 1440
59672 2880
Work Name: KODAR BAYAN TAT MUKHAYA NAHAR K MUDHENA MINOR NO 01 K CHAIN KRMANK 0 S 35 TAK CEMENT LINING KARYA(3315002065/IC/924604)
304 6564
305 4320
2843 6804
2844 1440
Work Name: PASHID JLASHAY KE PASHID MAINAR CHAIN KRA. 0 SE 47 TAK CEMENT LAINING KARYA (3315002074/IC/924407)
40894 6000
42149 7200
42150 4320
44084 5280
44085 4800
45391 7200
45392 7200
47191 6000
47192 4800
48062 7200
48063 5760
49521 2880
49530 7200
49531 5760
52629 4800
53248 3840
54797 7200
55293 5760
55294 2880
55941 7200
55942 5760
55943 2880
58331 6804
58332 7200
59166 6804
59167 7200
60873 6804
60874 7200
62075 6804
62076 7200
62077 2640
62719 6804
62720 7200
Work Name: PARSADIH VITRAK NAHAR KE CHAIN KRMANK 05 SE 27.5 (3315002076/IC/912181)
8100 7200
Work Name: NAYA TALAB AVAM ULAT NIRMAN KARYA RAMSAGARPARA BHAWA (3315002083/WH/1111277768)
18710 1182
21933 1182
Work Name: bhaleshar vyapvartan nahar chain no 0 se 17 tak cement karnkriti karan laining karya(3315002089/IC/924441)
1646 2310
3284 6564
3286 5760
36678 2880
63690 1440
Work Name: BHALESHAR VYAPVATAN NAHAR CHAIN NO. 17 SE 34 TAK CEMENT KANKRETI LAINING KARYA (3315002089/IC/924483)
3282 2880
4806 4080
4807 4560
4808 960
6245 5364
6246 5760
7256 5364
7257 4800
7258 4320
8787 5604
8788 5040
8789 2880
11040 5670
11041 4800
11042 2880
13235 6564
13236 7200
21777 5670
21778 6000
36183 2880
52778 2880
63694 1440
Work Name: BHALESHAR VYAPVATAN NAHAR CHAIN NO. 34 SE 51 TAK CEMENT KANKRETI LAINING KARYA (3315002089/IC/924484)
6244 6720
21779 1044
21780 1440
55827 2880
55828 1440
55829 1440
Expenditure for Financial Year 2017-2018 but paid during the current year
Work Name: BIJ PRAGUNAN KARY (SEED MULTIPLICATION) KVK BHALESAR(3315/DP/1111209007)
52721 600
Work Name: NISULK VITARN HETU POLITHIN BAIG ME BANS EVAM MISHRIT PRAJATI PAUDHA TAIYARI KARY MURKI ROPANI(3315/DP/1111286803)
51684 1182
Work Name: Kodar Pariyoja ke Nadgaon Minor no. 01 chain no. 0.0 se 115 tak Jinodhar karya(3315/IC/1111279189)
52176 860
Work Name: Kowajhar mainar no. 01 ka C.C. Lining Karya(3315/IC/929965)
41338 1200
49024 1440
49025 1440
Work Name: Kowajhar mainar no. 02 C.C. Lining kary(3315/IC/929966)
22459 7200
22460 7200
51577 1440
51578 2880
Work Name: SHAUCHALAY NIRMAN KARYA 06 HITGRAHI TORLA A.S.NO. 6305 S.NO. 4/7/12/13/18/27(3315/RS/81160488)
9048 5
Work Name: CHECK DEM NIRMAN KARYA GHONGHIBAHARA(3315/WC/81109610)
42231 2060
Work Name: kodar baye tat mukhya nahar ke bamhani mainar no. 2 chain kramank 0 se 40 tk cement laining karya(3315002008/IC/924606)
52652 4528
52653 1720
Work Name: KESHWA JALASHAY KE BORIYAJHAR MINER KA JIRNODHAR & C.C. LAENIG KARYA(3315002022/IC/912277)
13903 1032
14738 4320
Work Name: KHATTIDIH VITAK NAHAR KRD 6450 SE 7350 TAK (900 m) CEMENT LAINING KARYA(3315002042/IC/920714)
37477 1440
43283 7200
Work Name: KANPA MAINAR KRD 2400 SE 3150 TAK CEMENT LAINING KARYA (3315002042/IC/920715)
41505 7200
Work Name: MUKTIDHAM KE PAS SHITALI NALA STOPDAM KE DAYI TAT PAR GHAT NIRMAN KARYA & MARAMMAT KARYA (3315002043/WH/1046841)
37175 7200
42110 7200
Work Name: MUKTIDHAM KE PAS SHITALI NALA STAPDEM KE BAYI TAT PAR GHAT NIRMAN & WINGWALL KA VISTAR KARYA (3315002043/WH/1046842)
35476 860
44672 7200
46485 7200
48269 4320
53452 7200
Work Name: KODAR BAYAN TAT MUKHAYA NAHAR K MUDHENA MINOR NO 01 K CHAIN KRMANK 0 S 35 TAK CEMENT LINING KARYA(3315002065/IC/924604)
52421 5660
52422 3600
Work Name: bhaleshar vyapvartan nahar chain no 0 se 17 tak cement karnkriti karan laining karya(3315002089/IC/924441)
52723 4220
52724 6000
52725 2400
Sub Total Rs. 118007
Grand Total Rs. 1048838
Expenditure In Lakhs : 10.48838
Report Completed