Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, July 3, 2020
Back

District Opening Balance
state: CHHATTISGARH District:BASTAR
Executing Agency Name Opening Balance
DPC
BASTAR 395.29
PO
Bakawand 22.4
Bastanar 3.03
Bastar 22.45
Darbha 20.79
Jagdalpur -0.88
Lohandiguda 16.93
Tokapal 35.9
Total 120.61
Gram Panchayat
Block Name: Bakawand
BADLAWAND -0.19
BAJAWAND -0.5
BARDA -0.24
BEDAUMARGAON -0.22
BHEJRIPADAR -0.24
Borpadar -0.24
CHARGAON -0.48
CHHINARY -0.22
CHINDGAON -0.24
CHITALOOR -0.2
CHIURGOAN -0.24
CHOKNAR -0.09
CHOTEDEWDA -0.01
DIMRAPAL -0.01
GUMDEL -0.02
JAIBEL -0.24
JAITGIRY -0.18
JHARUMARGAON -0.12
KARITGAON -0.24
karpawand -0.24
KINJOLI -0.22
KODAWAND -0.24
KOHKAPAL -0.28
KOLAWAL -0.24
KORTA -0.24
KUMHARAWAND -0.24
MALGAON -0.23
mangnar -0.48
matnar -0.24
Mohlai(Navi) -0.02
mongrapal -0.24
NALAPAWAND -0.08
PAHURVEL -0.24
SANDHKARMARI -0.24
sargipal -0.24
SATLAWAND -0.24
SATOSHA -0.24
SAWARA -0.09
talnar -0.24
TARAPUR -0.48
UDIYAPAL -0.24
VANKOMAR -0.24
Block Name: Bastar
Bodanpal-1 -0.09
GUNPUR -0.09
KUMHALI -0.05
NADISAGAR -0.09
PHAPHANI -0.05
RETAVAND -0.09
Block Name: Darbha
BADEKADMA- -0.22
BISPUR- -0.22
CHHINDABAHAR -0.14
CHHINDAGUR -0.27
CHHINDAWADA -0.22
CHINGAPAL -0.14
CHITAPUR -0.22
Darbha -0.22
DILMILI -0.22
KAKNAR- -0.26
KAMANAR -0.22
KATENAR- -0.15
KELAUR- -0.26
Keshapur -0.22
KOLENG -0.14
KOYENAR- -0.22
LENDRA -0.22
MAMDPAL -0.22
MAWALIPADAR-2 -0.22
NEELEGONDI BODENAR -0.22
NEGANAR -0.22
PAKHNAR-1 -0.14
TIRATHGARH- -0.28
Block Name: Jagdalpur
Birnapal -0.08
hatpadmur -0.04
JAATAM -0.08
KALIPUR -0.4
kawapal -0.12
Mandapal -0.04
TURENAR -0.16
Block Name: Lohandiguda
aanjr -0.04
Chindgaon -0.16
ERMUR -0.16
kaknar -0.05
KODABEDA -0.12
marikodar -0.56
Block Name: Tokapal
Arandwal -0.21
Bade Aarapur -0.29
Badeparakot -0.04
Burungapal -0.04
Kondaloor -0.04
Total -17.36
Implementing Agency
GP
Block Name: Bastanar
Panchayat Name:Bade kilepal-3
District Water and Sanitation Committee (Bastar) -0.04
Panchayat Name:Kodenar-2
District Water and Sanitation Committee (Bastar) -0.01
Block Name: Lohandiguda
Panchayat Name:maradum
District Water and Sanitation Committee (Bastar) -0.5
Panchayat Name:takraguda
District Water and Sanitation Committee (Bastar) -1.38
ZP
Horticulture Department -37.89
D.F.O. Bastar, Gan. JDP 1.89
D.F.O. Social Forestry JDP 0.08
District Water and Sanitation Committee (Bastar) -0.06
E.E. RES, JDP 1.21
E.E. W. R. JDP 4.04
Nava Jagrithi Sewa Samarthan JDP 0.93
P.O. MWS Bordumnala 1.18
P.O.MWS Madrnala q1 0.83
PO MWS Kangernala 0.29
Precident Bastar Vaikalpik Urja Samiti JDP 0.15
SERICULTURE BASTAR 3.43
District Water and Sanitation Committee (Narayanpur) -26.77
KVK -2.86
R K Mission Narayanpur -5.2
RES Narayanpur -0.17
Sericulture Narayanpur -4.58
Water Resource Department Narayanpur -33.47
Block water and Sanitation Committee Pharasgaon -0.23
D.F.O.Southarn, Kondagaon -3.65
W.R.D.KONDAGAON -0.19
Forest -10.34
Agriculture -7.4
Total -120.7
Grand Total 377.84