Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, August 22, 2019
Back

Block Opening Balance
state: CHHATTISGARH District:GARIYABANDBlock:DEOBHOG
Executing Agency Name Opening Balance
PO
DEOBHOG 13.03
Gram Panchayat
Block Name: DEOBHOG
AMAD 0.1
Badigaon 0.1
Barbahali 0.1
Barkani 0.1
Bhatrabahli 0.1
Chichiya 0.1
Dahigaon 0.1
Darlipara 0.1
Deobhog 0.1
Dhourakot 0.1
Dhumarguda 0.1
Diwanmuda 0.1
Dohel 0.1
Dumarbahal 0.1
Dumarpita 0.1
Gadaghat 0.1
Gangrajpur 0.1
Ghoghar 0.1
Girsul 0.1
GOHEKALA 0.1
Gohrapadar 0.1
Jhakharpara 0.1
Jhirripani 0.1
Kadlimuda 0.1
Kaitpadar 0.1
Karalguda 0.1
Karchiya 0.1
Khoksara 0.1
Khutgaon 0.1
kodkipara 0.1
Kodobhata 0.1
Kosamkani 0.1
Kumhadaikala 0.1
Kumhadaikhurd 0.1
Latapara 0.1
Madagaon 0.1
Mahulkot 0.1
Mokhaguda 0.1
Mudagaon 0.1
Munghjhar 0.1
Mungiya 0.1
NAWAGAON 0.1
Nishtiguda 0.1
Phalsapara 0.1
Purnapani 0.1
Rohanaguda 0.1
Saklibhata 0.1
SARGIGUDA 0.1
Sendmuda 0.1
Sinapali 0.1
Sitlijor 0.1
Sukli bhatta Navin 0.1
Supebeda 0.1
Usripani 0.1
Total 5.46
Grand Total 18.49