Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 23-Jul-2024 04:35:48 PM 

ರಾಜ್ಯ  : KARNATAKA ಜಿಲ್ಲೆ  : DHARWAR ತಾಲ್ಲೂಕು  : HUBLI   ಪಂಚಾಯತಿ  : KOLIWAD
ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4265 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು : ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಗಂಡು /ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಂಪೌಂಡ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( ಮುಂದುವ Financial Year : 2022-2023
ಹೆಸರುಮೊತ್ತ(ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
SHARANAPPA K BUDIHAL 3052
ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ((ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ))3052