Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 23-Jul-2024 04:33:24 PM 

ರಾಜ್ಯ  : KARNATAKA ಜಿಲ್ಲೆ  : DHARWAR ತಾಲ್ಲೂಕು  : HUBLI   ಪಂಚಾಯತಿ  : KOLIWAD
ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5219 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು : ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಫ ಇಟ್ನಾಳ ಇವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Financial Year : 2022-2023
ಹೆಸರುಮೊತ್ತ(ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
MANJUNATH SHANKARAPPA LENKANNAVAR 3052
ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ((ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ))3052