Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 23-Jul-2024 04:42:10 PM 

ರಾಜ್ಯ  : KARNATAKA ಜಿಲ್ಲೆ  : DHARWAR ತಾಲ್ಲೂಕು  : HUBLI   ಪಂಚಾಯತಿ  : KOLIWAD
ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5804 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು : ಕೋಳಿವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಇವರ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದನದ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ Financial Year : 2022-2023
ಹೆಸರುಮೊತ್ತ(ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
SHARANAPPA K BUDIHAL 3052
ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ((ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ))3052