Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 18-Jul-2024 04:50:27 PM 

राज्य  : UTTAR PRADESH जनपद  : KASHGANJ विकास खंड  : KASGANJ   पंचायत  : KARSARI HIYATGHADI
एमएसआर सं. 2 कार्य का नाम : Hayatgari Main Ram Prakash ke khet se Talab tak Sichai Hetu U Type Nali Nirman वित्तीय साल : 2018-2019
नामराशि(रूपये में)
Jay Prakash 5250
Jaswant Singh 5250
कुल भुगतान((रूपये में))10500