NREGA Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)Saturday, July 20, 2024
State:KARNATAKA
District:BALLARI
Material Procured
Work :  ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಬ್ಬಡಿ ಖೂ ಖೂ ಆಟದ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣ
Work Code  : 1505007025/LD/93393042892236325
Bill No. : 35Bill Date  : 20/04/2022
Financial Year : 2022-2023Vendor nameK N N ENTERPRISES(TinNo-29AUGPN5624B1ZP)
Material List No. : 1505007-ML-733
MaterialUnit Price (In Rupees)QuantityAmount  (In Rupees)
MR9475-Gravel 2.36 mm/Murrum364525.4191245.6
 
MR9537-Solid concrete blocks (40 x 15 x 20 cms)-4.00 N/Sqmm29.6658617380.76
 
Total  (In Rupees)208626.36
Taxes
Centre GST005215.66
 
State GST005215.66
 
Total   (In Rupees)10431.32
Total Cash payment   (In Rupees)219057.68
 
Material Procured