Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Jul-2024 10:44:33 PM 
Mustroll Report Back  
 
ರಾಜ್ಯ  : KARNATAKA ಜಿಲ್ಲೆ : KODAGU ತಾಲ್ಲೂಕು : MADIKERI ಪಂಚಾಯತಿ : BENGURU
ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1368 ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 28/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 04/08/2022 ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : GP/BE/1-13    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 08/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1518001/IF/93393042893876387 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Staggered trenches for M K Prasanna
     

Measurement Book Detail
MB NO.  17026        Page NO.  22

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices
Mustroll Detail
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾತಿಹಳ್ಳಿ12345678ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿಒಂದು ದಿನದ ವೇತನಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚImplements / Sharpening Chargeಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿPostoffice/
Bank Name
Postoffice Code/
Branch name
Postoffice address/
Branch code
Wagelist No.StatusA/c Credited Dateಸಹಿ/
ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು
Attendance By
1 ಎಂ.ಎಸ್. ಪುರುಶೋತ್ತಮ್
KN-18-001-036-003/13
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
2 ಎಂ.ಪಿ. ವಿಶಾಲಿ
KN-18-001-036-003/13
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
3 ಆರ್. ಎಸ್. ಗೀರಿಶ್ ಕುಮಾರ್
KN-18-001-036-003/4
ST ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCherambaneKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
4 ಬಿಲ್ಲವರ ಪಿ ಮೂರ್ತಿ(Self)
KN-18-001-036-003/546
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
5 ಬಿ ಎಂ ಗೀತಾ(Wife)
KN-18-001-036-003/546
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
6 ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂ ಕೆ(Self)
KN-18-001-036-003/550
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
7 ಪ್ರಿಯ ವೈ ಬಿ(Wife)
KN-18-001-036-003/550
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
8 ಭವ್ಯ ಕೆ(Self)
KN-18-001-036-003/542
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P 8 309 2472 0 0 2472 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003760 Credited 17/08/2022  
ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ88888888              
ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.)
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 2472
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 17304


ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ)ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ
ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.)
ನಗದು 19776
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 2472
ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 64