Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Jul-2024 09:04:54 PM 
Mustroll Report Back  
 
ರಾಜ್ಯ  : KARNATAKA ಜಿಲ್ಲೆ : KODAGU ತಾಲ್ಲೂಕು : MADIKERI ಪಂಚಾಯತಿ : BENGURU
ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1559 ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 01/09/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 12/09/2022 ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : GP/BE/1-13    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 08/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1518001/IF/93393042893876387 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Staggered trenches for M K Prasanna
     

Measurement Book Detail
MB NO.  17026        Page NO.  22

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices
Mustroll Detail
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾತಿಹಳ್ಳಿ123456789101112ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿಒಂದು ದಿನದ ವೇತನಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚImplements / Sharpening Chargeಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿPostoffice/
Bank Name
Postoffice Code/
Branch name
Postoffice address/
Branch code
Wagelist No.StatusA/c Credited Dateಸಹಿ/
ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು
Attendance By
1 ಪ್ರಸನ್ನ ಎಂ ಕೆ(Self)
KN-18-001-036-003/550
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P P P P P 12 309 3708 0 0 3708 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL004727 Credited 20/09/2022  
2 ಪ್ರಿಯ ವೈ ಬಿ(Wife)
KN-18-001-036-003/550
OTHER ಕೊಳಗದಾಳು P P P P P P P P P P P A 11 309 3399 0 0 3399 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL004727 Credited 20/09/2022  
ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ222222222221              
ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.)
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 7107


ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ)ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ
ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.)
ನಗದು 7107
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3553.5
ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 23