Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Jul-2024 09:54:01 PM 
Mustroll Report Back  
 
ರಾಜ್ಯ  : KARNATAKA ಜಿಲ್ಲೆ : KODAGU ತಾಲ್ಲೂಕು : MADIKERI ಪಂಚಾಯತಿ : BENGURU
ಮಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 1381 ದಿನಾಂಕದಿಂದ : 29/07/2022    ದಿನಾಂಕದ ವರೆಗೆ : 07/08/2022 ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ : GP/BE/6-1    ಮಂಜೂರಾತಿ ದಿನಾಂಕ : 29/06/2022
ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ : 1518001/IF/93393042893928026 ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು  : Construction of farm pond for H J Danajaya-Benguru
     

Measurement Book Detail
MB NO.  17026        Page NO.  23

NOTE:Rows Highlighted By Yellow Color indicates attendance has been taken from Mobile Devices
Mustroll Detail
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು/ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾತಿಹಳ್ಳಿ12345678910ಒಟ್ಟು ಹಾಜರಾತಿಒಂದು ದಿನದ ವೇತನಹಾಜರಾತಿ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಾಕಿ ಹಣಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚImplements / Sharpening Chargeಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿPostoffice/
Bank Name
Postoffice Code/
Branch name
Postoffice address/
Branch code
Wagelist No.StatusA/c Credited Dateಸಹಿ/
ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಗುರುತು
Attendance By
1 ಹೆಚ್.ಜಿ.ಧನಂಜಯ(Self)
KN-18-001-036-002/438
OTHER ಕೊಟ್ಟೂರು P P P P P P P P P P 10 309 3090 0 0 3090 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003941 Credited 19/08/2022  
2 ಹೆಚ್.ಡಿ.ರೇಷ್ಮಾ(Wife)
KN-18-001-036-002/438
OTHER ಕೊಟ್ಟೂರು P P P P P P P P P P 10 309 3090 0 0 3090 KARNATAKA BANKCHERAMBANEKARB0000131 1518001WL003941 Credited 19/08/2022  
ದಿನವಹಿ ಹಾಜರಾತಿ2222222222              
ವರ್ಗ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ(In Rs.)
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಜಾತಿ 0
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಪ.ಪಂ 0
ಪಾವತಿಸಲಾದ ಹಣ ಇತರೇ 6180


ಹಾಜರ ಪಡೆದವರ ಹೆಸರು (ಸಹಿ)ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದವರ ಸಹಿ
ಒಟ್ಟು ನಗದು ಪಾವತಿ(In Rs.)
ನಗದು 6180
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸರಾಸರಿ 3090
ಒಟ್ಟು ಮಾನವ ದಿನಗಳು : 20