Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 30-Mar-2023 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2020-2021
State : GUJARAT District : GANDHINAGAR Block: KALOL
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ADHANA 0 0 5 0 0 0 0 0 10 0 0 0
2 ARASODIYA 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BHADOL 0 0 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BHAUPURA 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0 0
5 BHIMASAN 0 0 2 0 0 0 0 0 21 0 0 0
6 BHOYAN MOTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BILESWARPURA 0 0 4 0 0 0 0 0 22 0 0 0
8 BORISANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CHHATRAL 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DANTALI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DHAMASANA 2 0 13 13 0 0 0 0 0 0 24 0
12 DHANAJ 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DHANOT 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
14 DHENDHU 0 76 100 10 9 0 0 0 0 0 0 0
15 DINGUCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GANPATPURA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GOLTHARA 0 168 166 15 34 22 91 0 40 78 21 68
18 Govindpura(Veda) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HAJIPUR 45 49 49 8 32 0 0 0 0 5 5 5
20 Himmatpura(Veda) 0 0 3 33 30 0 0 0 0 0 0 0
21 ISAND 0 0 9 0 0 14 13 12 0 12 11 8
22 JASPUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 JETHLAJ 0 0 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0
24 KALOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KANTHA 0 41 41 5 6 0 0 0 0 0 0 0
26 KAROLI 0 0 119 0 0 20 119 0 90 119 119 119
27 KHATRAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KHORAJDABHI 0 105 262 14 6 0 0 0 0 0 0 0
29 MOKHASAN 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
30 MULSANA 78 61 69 40 0 0 0 0 0 0 0 78
31 NANDOLI 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0
32 NARDIPUR 0 0 8 0 0 0 0 0 2 2 2 2
33 NASMED 0 0 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0
34 NAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 OLA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PALIYAD 0 72 71 10 6 0 0 0 1 1 1 1
37 PALODIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
38 PALSANA 0 0 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PANSAR 4 55 58 7 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PIYAJ 0 0 68 0 0 0 56 0 47 0 0 16
41 PRATAPPURA (P) 0 0 122 18 20 0 115 0 90 78 78 80
42 RAKANPUR 0 0 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0
43 RAMNAGAR 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0
44 RANCHHODAPURA 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0
45 RANCHRDA 0 0 19 16 16 0 0 0 19 0 0 0
46 SABASPUR 79 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 15
47 SAIJ 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19 19
48 SANAVAD 0 0 79 0 0 0 79 0 61 79 79 79
49 SANTEJ 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
50 SHERISA 0 0 48 60 0 0 0 0 0 0 0 0
51 UNALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 USAMANABAD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 VADAVSWAMI 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0
54 VADSAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 VANSJADA (DHE.) 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 VANSJADA (K) 0 0 58 4 0 20 43 0 43 43 43 43
57 VAYANA 0 0 4 0 0 0 0 0 11 0 0 0
58 VEDA 0 0 14 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Total 208 627 1762 317 175 81 516 12 507 417 402 533
Excel View