Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 07-Dec-2021 05:09:53 AM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2020-2021
State : HARYANA District : MAHENDRAGARH Block: NARNAUL
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AMARPUR JORASI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2 BADOPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 BALAHA KALAN 0 26 0 0 0 0 9 9 5 5 5 0
4 BALAHA KHURD 0 1 0 0 0 28 18 0 0 36 0 26
5 BAPROLI 0 0 53 62 60 35 0 0 0 0 0 0
6 BARGAON 0 0 0 30 0 0 0 0 1 0 0 0
7 BARKODA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 BASKIRAROD UMRARAD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
9 BHANKHRI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
10 BHUSHAN KALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 76
11 BHUSHUN KHURD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12 CHINDALIA 0 0 24 29 28 25 25 0 0 0 19 0
13 DHANI BHATOTHA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
14 DHARSON 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
15 DOCHANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 DOHAR KALAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 DOHAR KHURD 0 16 18 16 0 0 0 18 0 0 13 0
18 FAIZALIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
19 GEHLI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 30 0
20 GOAD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
21 HAJIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
22 HAMIDPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23 JADUPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 JAILAF 0 0 0 0 36 65 78 36 61 87 76 0
25 JAKHNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15 0
26 KANWI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
27 KAROTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KHANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
29 KHATOTI KHURD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
30 KHATOTI SULTANPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
31 KHORMA 0 0 21 59 0 0 0 0 0 0 0 0
32 KHUTBAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
33 Kirarod Afgan Dhani 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
34 KOJINDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44 44 0
35 KORIWAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
36 KULTAJPUR 0 0 0 45 77 0 28 0 1 25 0 25
37 LAHRODA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
38 MAHRAMPUR 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 MAKHSUSPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
40 MANDHANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
41 MANDLANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
42 MOHMADPUR HAMID KHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 MUKANDPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
44 NANGAL KATHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 NANGAL SYALU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
46 NANGTIHARI 0 0 0 10 5 0 0 0 0 48 34 5
47 NASIBPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2
48 NIWAJ NAGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
49 NUNIAWAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
50 PATIKARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
51 RAGHUNATHPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
52 SEKA 73 117 129 118 117 31 112 0 118 98 93 0
53 SEKHPURA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
54 SHAHAPUR-1st 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 SILARPUR MEHTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
56 SOBHAPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
57 TAJIPUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
58 TEHLA 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0
59 THANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Total 73 160 246 371 344 184 270 63 229 355 332 139
Excel View