Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 08-Dec-2021 05:18:46 PM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : KARNATAKA District : DAKSHINA KANNADA Block: BELTANGADI
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ALADANGADI 48 43 37 23 41 26 38 30 0 0 0 0
2 ANDINJE 55 64 59 47 58 52 30 37 51 0 0 0
3 ARAMBODI 23 35 47 45 62 53 39 50 18 0 0 0
4 ARASINAMAKKI 34 37 55 29 23 46 40 24 15 0 0 0
5 BALANJA 10 12 32 39 32 23 16 25 16 0 0 0
6 BANDARU 90 85 138 133 108 115 36 122 3 0 0 0
7 BARYA 18 30 31 37 50 47 43 55 1 0 0 0
8 BELALU 75 48 49 37 53 42 36 29 9 0 0 0
9 CHARMADI 42 67 49 107 61 62 29 49 1 0 0 0
10 DHARMASTHALA 34 24 29 30 19 25 25 19 13 0 0 0
11 HOSANGADI 51 42 40 19 33 24 23 21 0 0 0 0
12 ILANTHILA 25 32 46 42 23 28 24 12 7 0 0 0
13 INDABETTU 19 30 34 37 58 37 18 28 7 0 0 0
14 KADIRUDYAVARA 27 30 28 33 40 30 51 35 24 0 0 0
15 KALANJA 22 11 62 142 188 72 34 135 34 0 0 0
16 KALIYA 34 39 44 41 45 49 48 42 1 0 0 0
17 KALMANJA 14 19 26 37 30 21 33 16 15 0 0 0
18 KANIYOORU 53 70 68 60 62 53 25 54 11 0 0 0
19 KASHIPATNA 28 64 58 45 34 75 69 58 30 0 0 0
20 KOKKADA 21 15 63 40 42 35 18 36 13 0 0 0
21 KOYYURU 19 50 30 36 45 28 12 43 2 0 0 0
22 KUKKEDI 21 31 45 25 15 24 18 19 25 0 0 0
23 KUVETTU 58 25 28 37 28 50 32 31 17 0 0 0
24 LAILA 25 40 63 55 48 50 41 53 22 0 0 0
25 MACHINA 16 15 46 40 13 21 27 24 0 0 0 0
26 MADANTHYARU 13 13 28 19 14 25 28 40 30 0 0 0
27 MALADI 18 45 44 52 40 30 24 22 29 0 0 0
28 MALAVANTHIGE 16 33 22 40 29 19 18 24 16 0 0 0
29 MARODI 27 100 71 39 31 42 69 53 6 0 0 0
30 MELANTHABETTU 10 15 58 28 25 21 15 23 25 0 0 0
31 MITHABAGILU 30 52 60 40 33 27 30 25 12 0 0 0
32 MUNDAJE 22 27 27 40 26 35 23 26 2 0 0 0
33 NADA 43 54 86 57 53 83 61 52 26 0 0 0
34 NARAVI 50 65 62 48 46 50 34 54 15 0 0 0
35 NAVOORU 18 36 48 44 17 33 39 51 7 0 0 0
36 NERIYA 19 18 47 74 55 47 35 37 29 0 0 0
37 NIDLE 25 11 56 61 20 20 13 19 14 0 0 0
38 PADANGADI 23 35 79 51 71 79 34 46 14 0 0 0
39 PATRAME 15 18 51 21 11 13 20 12 0 0 0 0
40 PUDUVETTU 25 20 59 36 30 15 18 22 8 0 0 0
41 SHIBAJE 25 13 57 10 23 30 48 42 3 0 0 0
42 SHIRLALU 9 27 59 48 23 21 23 24 15 0 0 0
43 SHISHILA 54 46 73 101 56 37 47 48 8 0 0 0
44 SULKERI 24 26 23 12 44 19 17 17 1 0 0 0
45 THANNIRUPANTHA 36 29 24 14 21 29 25 27 12 0 0 0
46 THEKKARU 31 13 23 38 38 14 3 23 0 0 0 0
47 UJIRE 86 92 110 95 85 72 72 23 31 0 0 0
48 VENOORU 21 28 69 48 64 44 56 47 14 0 0 0
Total 1502 1774 2443 2232 2066 1893 1557 1804 652 0 0 0
Excel View