Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 08-Dec-2021 03:00:42 AM 
Back   Home
R3.1 Work Demand Pattern During the Financial year : 2021-2022
State : UTTAR PRADESH District : BUDAUN Block: ISLAMNAGAR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ACHALPUR 0 18 43 12 23 26 21 8 12 0 0 0
2 AGRAS 0 26 57 110 76 46 50 58 0 0 0 0
3 ALINAGAR 20 19 51 42 88 57 82 26 0 0 0 0
4 ALLEHPUR 111 70 56 54 52 18 54 44 0 0 0 0
5 ALLIPUR CACHIPUR 0 6 8 68 65 43 48 36 0 0 0 0
6 AZAD NAGAR 10 12 54 81 49 21 22 23 18 0 0 0
7 BAJHEDA 0 34 75 65 72 67 97 88 7 0 0 0
8 BAL PUR 20 33 91 114 72 20 87 90 40 0 0 0
9 BHAWANIPUR NAGLA 7 7 47 44 76 67 36 35 16 0 0 0
10 BHUSAYA 0 11 41 33 35 48 44 35 0 0 0 0
11 BIYOR KASIMA BAD 69 68 75 60 78 90 58 36 31 0 0 0
12 BJHANGI 57 19 77 84 19 56 67 67 0 0 0 0
13 BUDDH NAGAR 0 0 81 28 50 24 15 42 20 0 0 0
14 CHANDANPUR NITHAYA 0 19 69 52 60 27 25 42 23 0 0 0
15 CHANDOI 0 0 61 84 64 40 54 52 0 0 0 0
16 CHITARPUR MAHROLA 0 52 66 73 18 44 21 41 0 0 0 0
17 DAJRAMPUR 0 21 64 93 10 57 55 57 0 0 0 0
18 DHARAMPUR 0 0 40 97 98 26 26 30 0 0 0 0
19 FIROJPUR GUMRAH 0 33 29 20 18 23 37 32 14 0 0 0
20 GARHI KHANPUR 0 10 32 91 33 19 84 18 0 0 0 0
21 GUREETHA 0 0 6 43 50 30 18 21 10 0 0 0
22 IKH KHERA 0 7 42 36 14 11 22 38 0 0 0 0
23 JAFARPUR BAKHATPUR 43 20 50 97 65 36 29 73 2 0 0 0
24 JAGAT PIPRI 0 0 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 JAGTUA 0 20 57 51 136 129 135 80 130 0 0 0
26 JAKHAURA JAHARPUR 61 22 12 77 56 64 14 12 12 0 0 0
27 JARENDA 0 15 46 45 45 34 36 48 0 0 0 0
28 JASUPUR 13 1 48 46 0 7 18 22 36 0 0 0
29 KANDHARPUR 0 5 21 33 39 57 27 31 0 0 0 0
30 KARIYA MAI 38 19 35 78 47 20 24 83 0 0 0 0
31 KHAJURIYA 20 20 78 77 15 55 54 44 10 0 0 0
32 KHUSALPUR 0 10 35 47 40 40 29 19 0 0 0 0
33 KISERA IBADULLANAGAR 6 6 58 49 11 32 35 45 25 0 0 0
34 KOHRA 0 20 45 28 38 30 21 23 0 0 0 0
35 KUNADAWALI MUSIYANAGLA 0 19 30 19 47 37 45 32 30 0 0 0
36 KUWARPUR 18 16 35 46 36 27 56 66 0 0 0 0
37 LABHARI 6 8 42 36 36 24 31 34 16 0 0 0
38 LASKARPUR OIYHA 0 0 40 60 25 21 24 12 0 0 0 0
39 MAI KALAN 0 5 82 92 92 59 21 8 0 0 0 0
40 MAUJUDDEN NAGAR 0 0 11 38 31 12 13 36 0 0 0 0
41 MITROLI 34 62 83 84 68 48 43 45 0 0 0 0
42 MIYAPUR DIYORA 0 20 31 26 26 25 19 31 0 0 0 0
43 MOHSANPUR 0 4 64 21 46 48 39 31 0 0 0 0
44 MUHEBBE ALI. CHICHETA 0 7 66 58 25 50 44 19 0 0 0 0
45 NADERI 21 20 63 39 25 0 54 36 0 0 0 0
46 NAGAR PUKHRA 0 23 112 115 25 117 61 21 0 0 0 0
47 NAGLA BARAH 45 20 18 43 50 25 2 17 30 0 0 0
48 NAUNA 23 27 69 41 35 67 21 41 0 0 0 0
49 NOORPUR PINONI 49 18 29 68 52 9 10 16 14 0 0 0
50 PURDALPUR 0 10 25 68 49 23 19 19 0 0 0 0
51 RAFYATPUR 25 21 56 71 34 22 31 28 21 0 0 0
52 RAJPUR ROSHAN NAGAR 17 25 43 28 25 19 17 25 0 0 0 0
53 RAJTHAL 0 2 63 108 63 40 31 9 0 0 0 0
54 SADATHER NACHNI 0 12 45 32 31 37 31 34 0 0 0 0
55 SAIFPUR 0 0 36 0 59 41 40 19 0 0 0 0
56 SAIFULLAGANJ 13 13 52 66 23 121 62 14 9 0 0 0
57 SAKHA MAI 0 25 50 108 58 59 66 109 0 0 0 0
58 SAMAD NAGAR 10 7 40 41 88 94 46 56 0 0 0 0
59 SHIV NAGAR CHI. KHERA 0 44 37 38 29 32 32 33 11 0 0 0
60 SITHOLI 14 7 70 58 58 37 35 33 0 0 0 0
61 SORHA 0 0 22 0 45 65 44 37 0 0 0 0
62 SUNDAR NAGAR 19 17 20 23 15 12 16 31 0 0 0 0
63 SURHAI 6 6 53 45 38 34 40 35 28 0 0 0
64 TARK PAROLI 19 8 72 63 89 59 25 89 0 0 0 0
65 ULLA 0 0 103 88 63 35 44 57 0 0 0 0
66 VIKRAM PUR CHARSAURA 0 6 74 63 45 34 50 44 0 0 0 0
Total 794 1075 3295 3699 3044 2697 2557 2516 565 0 0 0
Excel View