Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 03-Dec-2021 12:06:42 AM 
Back   Home
R3.1 : 2021-2022
State : UTTARAKHAND District : HARIDWAR Block: BHAGWANPUR
S.No Panchayat Month wise Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 AKBARPUR KALSO 0 0 8 12 0 0 5 1 0 0 0 0
2 ALAWALPUR 1 21 24 18 17 0 8 7 0 0 0 0
3 Bahavpur Chhangamajri 24 6 6 0 13 0 13 8 0 0 0 0
4 BAHBALPUR 24 5 11 4 0 27 25 0 0 0 0 0
5 BAHEDEKI SAIDABAD 0 0 26 0 2 59 14 7 0 0 0 0
6 BALEKI YUSUFPUR 71 0 33 64 18 8 0 0 0 0 0 0
7 BANJAREWALA GRANT 10 38 60 5 28 53 30 0 22 0 0 0
8 BHALASWA GAAJ 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0
9 BHUDWA SHAHID 37 38 40 5 20 27 2 0 0 0 0 0
10 BINARSI URF BULED 0 0 17 0 2 0 1 0 0 0 0 0
11 BINDU KHADAK 100 31 87 0 28 10 43 0 0 0 0 0
12 CHAPPERSHER AFGANPUR 67 28 1 19 11 52 1 0 0 0 0 0
13 CHOLI SHABUDINPUR 96 186 0 5 4 11 0 0 0 0 0 0
14 CHUDIYALA MOHANPUR 57 14 1 68 28 128 7 5 0 0 0 0
15 DADA JALALPUR 0 0 4 0 0 40 0 0 0 0 0 0
16 DADA PATTI 2 0 0 1 3 0 2 2 0 0 0 0
17 DARIYAPUR DAYALPUR 37 40 18 41 6 30 29 0 0 0 0 0
18 DHIR MAJRA 9 5 65 0 0 2 7 0 0 0 0 0
19 FATEHULLAPUR URF TELPURA 7 7 6 0 0 0 4 5 6 0 0 0
20 HABIBPUR NAWADA 20 205 0 72 111 85 92 12 0 0 0 0
21 HAKIMPUR TURRA 6 0 41 0 39 17 44 0 0 0 0 0
22 HALLU MAJRA 0 2 44 44 18 5 0 0 0 0 0 0
23 HASANPUR MADANPUR 0 34 23 28 2 3 0 9 0 0 0 0
24 Hasnawala 0 0 19 3 1 0 25 38 0 0 0 0
25 IBRAHIMPUR MASAI 65 49 61 32 0 31 3 0 0 0 0 0
26 JHADIYAN GRANT 0 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0
27 KHAJURI 29 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 KHEDI SIKOHPUR 32 51 88 87 0 83 120 45 0 0 0 0
29 KHELPUR NASRULLAPUR 3 2 0 48 8 45 0 0 0 0 0 0
30 KHUBBANPUR LATIFPUR 29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31 KUNJA BAHADARPUR 0 0 18 12 41 32 0 0 0 0 0 0
32 LALWALA KHALSA 497 394 376 18 211 170 30 207 6 0 0 0
33 LAMB GRANT 30 37 60 29 6 13 13 6 0 0 0 0
34 MAHESHWARI 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35 MAJAHIDPUR SATIWALA 59 80 35 33 1 77 0 79 0 0 0 0
36 MANAK MAJRA 58 0 84 66 0 31 29 12 0 0 0 0
37 MANAKPUR ADAMPUR 7 5 11 0 23 31 10 2 0 0 0 0
38 MANDAWAR 1 17 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0
39 MOHITPUR 14 6 24 20 39 13 12 0 4 0 0 0
40 MOLNA 0 21 34 21 14 29 19 0 0 0 0 0
41 MUKRAMPUR URF KALEWALA 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
42 NAGAL 75 24 16 46 5 42 80 11 0 0 0 0
43 NAUKRA GRANT 381 343 78 55 45 137 219 61 0 0 0 0
44 RAIPUR 20 23 9 4 35 20 0 2 0 0 0 0
45 ROOHALKI DAYALPUR 12 11 11 4 32 38 0 0 0 0 0 0
46 SAHIDWALA GRANT 41 198 170 52 30 70 22 4 18 0 0 0
47 SARTHEDI SHAHJAHANPUR 24 0 8 0 15 5 0 0 0 0 0 0
48 SIKENDARPUR BHANSWAL 2 7 10 8 0 18 7 9 0 0 0 0
49 SIKRODA 128 119 88 61 20 149 124 23 0 0 0 0
50 SIRCHANDI 23 4 6 2 16 24 0 12 16 0 0 0
51 SISONA 40 66 13 9 13 30 24 3 0 0 0 0
52 SUNEHTI ALHAPUR 11 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0
53 TEJUPUR 2 0 0 0 16 0 16 1 0 0 0 0
Total 2152 2130 1767 1005 929 1654 1091 571 72 0 0 0
Excel View