Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 28-Nov-2021 04:19:14 AM 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : MAHESANA Block: VISNAGAR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Bajipura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bakarpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Basna 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0
4 Becharpura 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 3 0
5 Bhalak 0 0 0 2 0 0 3 4 3 0 0 0
6 Bhandu 3 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0
7 Bokarwada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
8 Chhogala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Chitroda-Mota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chitrodipura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Dadhiyal 0 44 67 0 0 1 0 1 0 0 0 0
12 Denap 1 19 61 2 0 0 0 0 1 0 1 0
13 Dhamanva 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dharusana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ganeshpura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ganeshpura(pu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ganpatpura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ghaghret 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Gothava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gunja 0 2 19 0 5 3 4 3 2 1 0 2
21 Gunjala 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hasanpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 Iyasara 2 54 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jetalvasana 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
25 Kada 0 51 57 0 0 0 0 5 5 0 4 0
26 Kajialiyasana 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 2 3
27 Kamalapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kamalpur (gothava) 0 35 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Kamana 3 52 47 0 6 0 0 0 0 0 0 0
30 Kansa 0 33 119 2 28 0 18 2 0 6 0 5
31 Kansa (N.A.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Kansarakui 0 35 13 0 0 0 0 0 0 0 1 1
33 Khadalpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
34 Khandosan 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kharvada 0 1 3 61 17 1 0 0 0 0 0 0
36 Kiyadar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Kuvasana 0 0 3 0 0 0 3 3 3 2 2 0
38 Lachhadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Laxmipura (Bhalak) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Magroda 0 8 8 0 4 5 1 3 3 4 3 0
41 Mahmadpura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Paldi 0 0 19 1 0 3 1 1 4 2 2 1
43 Pudgam 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Puranpura 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Rajgadh 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
46 Ralisana 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Rampura (Kansa) 0 58 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Rampura(Lachhadi) 0 49 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Randala 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
50 Rangakui 0 75 100 45 9 19 0 0 0 0 0 0
51 Rangpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ravlapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Saduthala 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Satusana 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Savala 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Sevaliya 0 39 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Shushi 1 2 10 1 5 4 4 2 2 1 1 0
58 Tarabh 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4
59 Thalota 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Thumthal 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0
61 Udalpur 0 1 14 13 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Umta 0 4 0 0 0 1 0 4 0 0 1 4
63 Vadu 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Valam 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5
65 Vishnupura 0 108 24 110 6 1 1 0 0 0 0 0
Total 15 707 812 246 81 46 43 32 30 22 23 31
Excel View