Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 03-Dec-2021 12:20:05 PM 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : MAHESANA Block: VIJAPUR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Abasana 0 17 17 0 17 17 17 0 0 0 0 0
2 Aglod 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 Anandpura(ku) 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arsoda 0 66 88 86 82 85 0 0 0 0 0 0
5 Asnapur (Gerita) 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bamanava 0 25 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0
7 Bhanpur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bhimapura 0 0 0 0 1 0 0 0 14 14 14 14
9 Biliya 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Chagod 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Chandranagar(da) 0 20 20 20 0 20 0 0 20 20 0 20
12 Dabhala 1 41 40 40 1 63 63 0 86 33 0 0
13 Dagavadiya 0 0 23 23 22 21 10 0 0 0 0 0
14 Deriya-techava 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Devda 0 0 4 0 46 42 42 0 42 39 0 19
16 Devipura(da) 0 28 30 33 15 0 0 0 0 0 0 0
17 Devpura 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0
18 Dhanpura(Ghantu) 0 80 90 88 0 0 40 0 48 30 7 2
19 Falu 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Fatepura(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Fudeda 0 63 101 97 92 92 0 0 0 0 0 0
22 Gadhada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ganeshpura 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Gavada 0 0 19 5 0 0 0 0 0 10 0 0
25 Gerita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Govindpura-Juth 33 1 33 5 0 0 9 0 31 5 0 0
27 Gunchhali 0 117 117 49 11 0 64 0 74 0 0 0
28 Gundarasan 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
29 Hasnapur(soja) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Hathipura 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0
31 Hirpura 0 0 44 47 0 0 12 0 22 0 0 0
32 Ibrahimpura 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Jantral 0 1 0 126 0 0 1 0 140 138 0 110
34 Jepur 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Kamalpur 0 57 43 0 41 40 28 0 29 0 0 0
36 Kanbha 0 0 1 0 10 1 1 0 2 0 0 0
37 Kelisana 0 0 0 0 0 0 12 0 12 10 0 0
38 Khanusa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kharod 9 74 70 51 36 45 13 0 0 22 22 22
40 Kolvada 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
41 Kot 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kotadi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kukarwada 1 1 0 0 0 0 0 0 50 50 0 0
44 Ladol 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Madhi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Mahadevpura(Da) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Mahadevpura(gavada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Malav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Malosan 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
50 Mandali(kharod) 0 0 15 15 15 0 15 0 47 27 19 4
51 Manekura(da) 0 44 44 0 38 50 12 0 12 10 0 11
52 Morvad 0 54 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Motipura(T) 0 12 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0
54 Pamol 0 47 84 70 137 147 78 0 115 22 0 43
55 Patelpura(p) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Pedhamali 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Pilvai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Pirojpura 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
59 Rampura (ko) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
60 Rampura (ku) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Ranasan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Ransipur 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Sanghpur 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
64 Sardarpur 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
65 Sayajinagar 0 50 51 45 8 6 0 0 51 44 0 0
66 Soja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Sokhda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Sundarpur 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
69 Tatosan 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0
70 Tintodan 0 0 2 0 0 32 32 0 32 31 0 9
71 Ubkhal 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0
72 Vadasan 0 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Vajapur 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Vasai 0 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Total 78 820 1150 889 634 690 451 0 830 510 62 255
Excel View