Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 28-Nov-2021 04:29:51 AM 
Back   Home
R5.1.4 Employement Provided Pattern During Financial Year : 2020-2021
State : GUJARAT District : MAHESANA Block: VADNAGAR
S.No Panchayat Month wise Household
April May June July August September October November December January February March
Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household Household
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Anandpura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aspa 0 23 16 8 4 0 1 7 12 16 3 0
3 Babipura 0 0 16 0 8 0 20 0 23 20 0 0
4 Badarpur 0 1 1 0 2 0 2 2 0 0 1 0
5 Bajpura 0 7 0 6 17 35 20 15 43 66 47 40
6 Champa 0 18 23 0 0 9 22 6 24 19 17 0
7 Chhabaliya 0 1 108 71 21 47 99 18 32 63 37 25
8 Dabu 2 12 16 32 5 5 0 3 12 3 0 0
9 Ganeshpura 0 0 22 23 0 0 8 0 8 0 0 0
10 Hajipur 0 10 5 0 0 29 10 3 5 23 14 0
11 Jaska 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Kahipur 0 28 28 0 0 0 0 0 27 5 0 0
13 Kamalpur(Vad) 0 31 29 26 17 0 5 0 0 40 24 0
14 Karbatiya 0 10 4 0 12 0 5 0 1 0 0 0
15 Karshanpura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
16 Kesimpa 0 1 29 0 6 0 1 1 0 1 0 20
17 Khanpur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Khatasana 13 14 63 12 8 34 60 5 30 32 0 23
19 Khatoda 0 0 29 0 0 5 20 0 21 7 0 0
20 Madhasana 0 3 23 19 2 10 5 7 9 27 5 0
21 Malekpur 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Mirjapur 0 0 0 0 2 0 5 5 2 2 0 0
23 Molipur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Navapura 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Pimpaldar 0 8 1 0 3 0 3 0 0 0 0 0
26 Rajpur 0 24 27 2 0 2 0 0 20 17 16 0
27 Redlaxmipura 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0
28 Sabalpur 1 1 6 0 8 5 7 6 1 4 0 0
29 Sarana 0 8 26 11 11 18 41 25 25 23 8 19
30 Shahpur(Vad) 0 30 26 1 6 0 18 16 22 16 7 3
31 Shekhpur(Vad) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Shekhpura(khe) 0 0 28 0 0 0 0 24 24 25 22 11
33 Shobahsan 0 19 19 0 0 0 0 0 6 0 9 0
34 Sipor 0 1 1 0 0 0 0 2 15 19 17 0
35 Sulipur 11 37 13 33 10 5 25 0 25 33 0 0
36 Sultanpura 0 3 27 33 5 7 0 6 31 13 0 0
37 Sundhiya 0 38 64 0 7 5 51 60 45 23 56 30
38 Transvad 0 30 51 0 0 0 0 0 21 21 0 0
39 Unad 0 3 3 5 6 0 4 1 14 15 20 0
40 Undani 0 5 0 1 0 3 0 2 4 2 0 0
41 Undhai 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Valasana-Vagadi (N/O) 0 7 10 4 0 10 0 10 4 6 18 6
Total 27 375 720 287 162 229 432 224 508 542 322 177
Excel View