Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 28-Nov-2021 05:23:05 AM 
Back   Home
R7.1.2 Outlays & Outcomes during Financial Year 2021-2022

State: UTTAR PRADESH District : KANPUR NAGAR Block : KALYANPUR
SNo. Panchayat Cumulative Expenditure (Rs. in Lakhs) Employment Provided Average days employement provided per HH Average Wage per personday (In Rs.) Works Cost Per Personday(in Rs.)
On Unskilled Wage On Material Adm.Exp Total Household Persons Persondays comp. In-prog.
2021-2022 Liability of previous years 2021-2022 Liability of previous years 2021-2022 Liability of previous years 2021-2022 Liability of previous years Total
1 Bagdodhi Bangar 1.23 0 0 0 0 0 1.23 0 1.23 23 24 621 27 197.89 2 9 212.22
2 Bahera 0.42 0 0 0 0 0 0.42 0 0.42 15 17 215 14.33 196.86 1 4 238.72
3 Baikunth Pur 3 0 0 0 0 0 3 0 3 69 74 1612 23.36 197.74 0 11 203.26
4 Barhat Bangar 0.73 0.22 0.26 4.14 0 0 0.99 4.36 5.35 35 46 921 26.31 202.8 3 9 235.96
5 Bhailamau 1.06 0 0 0 0 0 1.06 0 1.06 38 41 528 13.89 201.36 0 10 201.36
6 Bhauti Kheda 0.77 0 0 0 0 0 0.77 0 0.77 24 26 254 10.58 202.04 0 4 2123.26
7 Bhauti Pratappur 1.31 0.01 0 0 0 0 1.31 0.01 1.33 14 23 676 48.29 192.41 5 7 198.92
8 Bhisar 1.14 0 0 0 0 0 1.14 0 1.14 27 27 667 24.7 199.43 0 24 199.43
9 Bhisi Jargaon 0.63 0.02 0 0 0 0 0.63 0.02 0.65 17 19 245 14.41 192.42 0 11 210.58
10 Bhool 4.35 0 0 0 0 0 4.35 0 4.35 70 81 2153 30.76 202.54 3 30 206.7
11 Binaur 6.9 0 0.25 4.15 0 0 7.15 4.15 11.3 108 144 3476 32.19 201.26 4 78 209.72
12 Dharmangadpur Kanpur 4.64 0 0 0 0 0 4.64 0 4.64 129 163 2672 20.71 186.32 0 24 193.02
13 Dool 4.19 0.01 0.91 3.5 0 0 5.1 3.51 8.61 93 96 2257 24.27 188.77 4 42 234.92
14 Gambhirpur Kachhar 1.16 0 0 0 0 0 1.16 0 1.16 34 35 596 17.53 193.95 2 11 201.51
15 Garhi Kanpur 3.74 0.02 0 0 0 0 3.74 0.02 3.76 49 58 1927 39.33 202.02 7 17 202.02
16 Gopalpur 3.23 0 0 0 0 0 3.23 0 3.23 44 49 1591 36.16 203 1 21 203
17 Hindupur 1.18 0 0 0 0 0 1.18 0 1.18 41 48 484 11.8 189.48 3 5 189.48
18 Hingupur Bangar 0.85 0 0 0 0 0 0.85 0 0.85 9 13 438 48.67 194.16 4 7 204.32
19 Hirdaypur 2.45 0 0 0 0 0 2.45 0 2.45 46 52 1220 26.52 200.79 0 15 208.08
20 Hora Bangar 0.18 0 0 0 0 0 0.18 0 0.18 13 13 119 9.15 174.04 0 8 211.86
21 Hora Kachhar 0.15 0 0 0 0 0 0.15 0 0.15 15 15 112 7.47 138.93 0 9 179.11
22 Ishwari Ganj 1.08 0 0 0 0 0 1.08 0 1.08 50 51 670 13.4 169.56 0 9 182.84
23 Kaindha 2.14 0.01 0 0 0 0 2.14 0.01 2.15 74 85 1084 14.65 197.45 5 14 197.45
24 Katara Ghanshyam 1 0 0 0 0 0 1 0 1 20 23 532 26.6 203.97 0 11 220.7
25 Katri Lodhwa Khera 3.11 0 0 0 0 0 3.11 0 3.11 61 63 1500 24.59 203 2 18 208.97
26 katripur shankar sarayan 1.44 0 0 0 0 0 1.44 0 1.44 39 45 751 19.26 199.81 1 7 211.79
27 Khyora Katari 5.54 0.01 0 0 0 0 5.54 0.01 5.55 95 116 2732 28.76 202.86 0 17 207.76
28 Kursauli 0.52 0 1.16 0 0 0 1.69 0 1.69 5 5 120 24 201.9 0 8 3551.74
29 Lodhar 0.63 0 0 0 0 0 0.63 0 0.63 32 34 393 12.28 191.33 0 12 214.1
30 Maksooda Bad 1.44 0 0 0 0 0 1.44 0 1.44 42 49 720 17.14 200.39 1 25 206.64
31 Mohammadpur 0.24 0 0.26 4.14 0 0 0.5 4.14 4.64 16 16 205 12.81 203.41 1 8 353.02
32 Nakatoo 1.64 0 0 0 0 0 1.64 0 1.64 37 45 778 21.03 201.36 0 18 207.14
33 Naurangabad 0.85 0 0 0 0 0 0.85 0 0.85 19 23 418 22 203.6 0 19 224.89
34 Pakari 0.96 0 0 0 0 0 0.96 0 0.96 10 11 454 45.4 171.3 0 9 190.91
35 Panka Bahadur Nagar 1.1 0 0 0 0 0 1.1 0 1.1 22 22 629 28.59 202.73 0 18 217.04
36 Pargahi Bangar 0.79 0 0 0 0 0 0.79 0 0.79 19 19 420 22.11 193.36 0 8 203.95
37 Patarsa 3.59 0.01 0 0 0 0 3.59 0.01 3.6 61 81 1854 30.39 197.67 8 21 197.67
38 Pratappur Hari 0.7 0 0 0 0 0 0.7 0 0.7 26 30 378 14.54 184.64 4 10 184.64
39 Raikepur 1.87 0 0 0 0 0 1.87 0 1.87 38 38 959 25.24 202.47 1 8 216.55
40 Ramel Nagar 4.32 0 0 0 0 0 4.32 0 4.32 58 67 2230 38.45 201.5 0 17 205.47
41 Rampur Bhimsen 4.94 0.27 0.92 3.48 0 0 5.86 3.75 9.61 41 53 2405 58.66 201.89 7 30 240.22
42 Rampur Khas 2.46 0 0 0 0 0 2.46 0 2.46 27 29 1214 44.96 202.33 0 10 202.33
43 Raute Pur 1.67 0 0 0 0 0 1.67 0 1.67 41 49 1004 24.49 200.4 5 14 204.84
44 Sachendi Urf Chacheri 8.58 0.04 0.5 8.29 0 0 9.08 8.34 17.42 83 120 4200 50.6 198.88 16 60 212.91
45 Sambharpur 0.06 0.01 0 0 0 0 0.06 0.01 0.07 6 7 120 20 189.38 0 8 189.38
46 Singhpur Kachhar 0.2 0 0 0 0 0 0.2 0 0.2 2 2 98 49 202.71 0 8 202.71
47 Sona 2.69 0.09 0 0 0 0 2.69 0.09 2.78 30 35 1339 44.63 201.91 1 15 201.91
48 Surar 4.58 0 0 0 0 0 4.58 0 4.58 53 64 2288 43.17 200.18 1 30 206.04
49 Tikra Kanpur 1.55 0.03 0 0 0 0 1.55 0.03 1.58 23 27 781 33.96 197.63 4 19 197.63
Total 103 0.75 4.26 27.7 0 0 107.27 28.46 135.74 1943 2273 53060 27.31 198.18 96 807 225.77

Excel View