Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 07-Dec-2021 05:22:41 PM 
Back   Home
R7.1.2 Outlays & Outcomes during Financial Year 2021-2022

State: UTTAR PRADESH District : SITAPUR Block : KHAIRABAD
SNo. Panchayat Cumulative Expenditure (Rs. in Lakhs) Employment Provided Average days employement provided per HH Average Wage per personday (In Rs.) Works Cost Per Personday(in Rs.)
On Unskilled Wage On Material Adm.Exp Total Household Persons Persondays comp. In-prog.
2021-2022 Liability of previous years 2021-2022 Liability of previous years 2021-2022 Liability of previous years 2021-2022 Liability of previous years Total
1 AHATA KAPTAN 2.8 0.04 0.08 0.05 0 0 2.88 0.09 2.97 35 45 1409 40.26 204 4 11 209.68
2 AKBARGANJ 9.2 0 0.77 0.1 0 0 9.97 0.1 10.07 150 170 4457 29.71 204 1 30 221.84
3 AKBARPUR MAKDOOMPUR 3.99 0 0.73 0 0 0 4.71 0 4.71 46 54 1968 42.78 203.96 6 36 240.85
4 AKOIYA 3.89 0.01 0.42 0.15 0 0 4.31 0.16 4.47 74 78 1907 25.77 204 0 26 226.02
5 ASHRAFPUR 9.06 0.2 0.73 0.22 0 0 9.79 0.42 10.21 108 129 3937 36.45 204 2 51 222.49
6 ASODHAR 9.35 0.11 0.28 0.48 0 0 9.62 0.59 10.21 115 127 4900 42.61 204 10 55 217.62
7 BADRIKHORA 9.85 0.34 2.69 0 0 0 12.55 0.34 12.89 182 272 6392 35.12 204 4 65 246.91
8 BADRIPUR MANSOORPUR 4.5 0.21 0.72 0.29 0 0 5.22 0.5 5.71 145 149 8724 60.17 204 7 31 212.24
9 BANEHATA 4.03 0 0.13 0.68 0 0 4.16 0.68 4.85 60 72 2088 34.8 203.99 2 20 496.92
10 BANKA JALALPUR 7.3 0.15 0.16 0.17 0 0 7.46 0.32 7.79 99 123 3499 35.34 204 5 59 208.57
11 BARABHARI 9.79 0.12 0.18 0 0 0 9.97 0.12 10.09 121 159 4871 40.26 203.99 6 48 207.68
12 BARSOHIYA. 7.85 0 0.1 0 0 0 7.95 0 7.95 82 113 3844 46.88 204 3 34 209.43
13 BHADEVANA 6.22 0.21 0.36 14.23 0 0 6.58 14.44 21.02 98 118 3554 36.27 203.9 2 46 213.97
14 BHAGAUTIPUR 8.63 0.06 0.05 0.2 0 0 8.68 0.26 8.94 96 108 4598 47.9 204 0 71 205.09
15 BHAWANIUR WILLIAMSHAH 1.91 0 0.16 7.13 0 0 2.07 7.13 9.2 28 36 948 33.86 203.95 2 10 220.83
16 BHGWANPUR SITAPUR 6.51 0.1 0.16 1.94 0 0 6.67 2.05 8.72 91 99 2225 24.45 204 13 29 211.19
17 BHIMRI 21.73 0.24 1.36 0.88 0 0 23.09 1.12 24.21 333 372 14657 44.02 203.96 20 86 213.22
18 BIJWARKHURD 4.26 0.18 0.32 13.56 0 0 4.58 13.74 18.32 56 57 2186 39.04 204 0 26 218.59
19 BINAURA 4.46 0.04 0.26 0 0 0 4.71 0.04 4.75 74 93 2225 30.07 204 1 36 224.62
20 CHILWARA 13.7 0.15 11.64 3.63 0 0 25.34 3.78 29.13 185 231 7010 37.89 204 2 66 383.69
21 DAHELIYA SHRIRANG 18.51 0.11 0.52 7.1 0 0 19.03 7.22 26.25 172 225 6841 39.77 204 7 73 213.37
22 DARA NAGAR 2.05 0.18 0.11 0.84 0 0 2.16 1.01 3.18 50 70 1006 20.12 204 2 21 260.75
23 DHARICHA 8.41 0.1 0.56 0.8 0 0 8.97 0.9 9.87 147 179 4551 30.96 204 7 27 222.19
24 EMIPUR GRANT 7.52 0.1 0.26 0 0 0 7.78 0.1 7.87 118 138 4055 34.36 204 7 50 210.41
25 GADDIPUR CHITHARI 6.21 0.27 0.28 2.11 0 0 6.49 2.37 8.87 103 120 3046 29.57 204 0 57 213.19
26 GANGAPUR ULFATRAI 29.13 0.59 2.69 4.03 0 0 31.82 4.62 36.44 328 387 10042 30.62 204 14 87 236.3
27 HUMAYUNPUR 4.98 0.07 4.99 0.52 0 0 9.97 0.59 10.55 129 140 2439 18.91 204 4 52 415.3
28 HUSSAINPUR KAIMHARA 20.4 0 0.54 0.85 0 0 20.93 0.85 21.78 309 336 12679 41.03 204 4 101 255.49
29 ILSIYAGRANT 2.56 0 0.16 0.15 0 0 2.72 0.15 2.87 52 55 1454 27.96 203.59 0 9 214.59
30 JAITIKHEDA 1.64 0.09 0.09 0.15 0 0 1.73 0.24 1.97 37 39 803 21.7 204 3 17 215.21
31 JAJPUR BHAGWANTPUR 10.77 0 1.05 0 0 0 11.82 0 11.82 133 199 6051 45.5 204 3 53 262.34
32 JAMAIYATPUR 4.97 0.03 3.77 2.89 0 0 8.74 2.92 11.66 68 77 2438 35.85 203.98 1 25 358.77
33 JAUNUR SOHRAIYA 4.52 0 0.17 4.34 0 0 4.7 4.34 9.04 91 111 2274 24.99 204 4 31 213.65
34 JAWAHARPUR 2.61 0.07 0.17 0 0 0 2.78 0.07 2.85 38 44 1114 29.32 204 4 29 219.26
35 KAITHABHARI 4.7 0.07 0.1 0.34 0 0 4.8 0.41 5.21 62 75 2292 36.97 204 7 24 208.36
36 KANWAKHERA 2.06 0 4.28 0.25 0 0 6.34 0.25 6.58 54 61 1008 18.67 204 0 29 663.45
37 KARIYAMAU 6.41 0.03 0.05 0.29 0 0 6.46 0.31 6.77 74 104 3159 42.69 204 5 36 205.58
38 KASIMPUR 2.68 0 0.19 0.74 0 0 2.87 0.74 3.61 33 39 1265 38.33 204 0 11 218.96
39 KHAPURA 7.46 0 7.31 0 0 0 14.77 0 14.77 91 111 3657 40.19 204 1 22 407.06
40 KODARI 6.43 0.4 1.2 0.59 0 0 7.64 0.99 8.63 85 91 2702 31.79 204 6 38 248.54
41 LAKSHIMANPUR 1.56 0 0 0 0 0 1.56 0 1.56 44 44 1085 24.66 204 0 5 375.96
42 MAHKHUWAPUR 7.08 0.32 0.08 0.14 0 0 7.16 0.46 7.62 146 156 3609 24.72 204 0 51 206.22
43 MANSOORPUR 2.5 0.01 2.41 2.89 0 0 4.91 2.91 7.82 35 35 1367 39.06 204 3 6 380.08
44 MEERPUR 15.3 0.14 6.87 1.42 0 0 22.17 1.56 23.73 124 135 4709 37.98 203.99 7 43 349.78
45 MISHRAPUR 18.89 0.1 0.05 0.52 0 0 18.94 0.61 19.56 66 75 1848 28 203.85 2 35 206.56
46 MULAYAMPUR 7.89 0.03 0.26 3.94 0 0 8.15 3.96 12.12 103 122 3831 37.19 203.99 2 55 217.06
47 MUSEPUR BALDEVSINGH 6.45 0 1.84 2.46 0 0 8.29 2.46 10.75 96 105 2675 27.86 204 2 20 284.11
48 NARHI 20.99 0 1.59 2.37 0 0 22.59 2.37 24.96 113 136 3094 27.38 204 5 28 259.95
49 NEPALAPUR 1.18 0.11 3.5 0 0 0 4.68 0.11 4.79 48 52 531 11.06 204 0 14 967.56
50 NEVADA 3.21 0.04 0.33 0.37 0 0 3.54 0.42 3.96 59 86 1824 30.92 204 2 19 223.26
51 NEWADA BARUWA 16.22 0.36 1.61 0.24 0 0 17.82 0.6 18.42 271 324 8732 32.22 203.99 5 69 250.79
52 NIZAMABAD 12.07 0.11 0.51 0.2 0 0 12.58 0.31 12.9 220 270 7861 35.73 203.98 8 43 213.06
53 PAHARPUR 11.21 0.06 2.19 0.15 0 0 13.4 0.21 13.61 322 374 15049 46.74 203.96 7 56 221.62
54 PAKARIYA 13.56 0.27 0.55 0.1 0 0 14.11 0.37 14.49 136 175 7106 52.25 204.04 9 100 211.84
55 PARSEHARA KALAN 11.43 0.01 1.3 1.71 0 0 12.73 1.72 14.45 109 123 5361 49.18 204 3 105 233.64
56 PARSEHARA KHURD 4.38 0.04 0.08 0.27 0 0 4.46 0.31 4.77 72 91 2575 35.76 203.97 9 26 207.97
57 PARSEHRA 6.98 0.31 0.05 0 0 0 7.03 0.31 7.34 105 123 3562 33.92 204 1 36 205.4
58 RAHIMABAD 15.94 1.03 0 0 0 0 15.94 1.03 16.97 149 163 7817 52.46 204 13 135 204
59 RAIPUR 12.88 0.09 0.23 0.16 0 0 13.11 0.26 13.37 122 131 6684 54.79 204 4 44 245.44
60 RAMKOT 9.42 0.4 0.2 0.05 0 0 9.62 0.45 10.07 162 194 4624 28.54 204 2 68 208.33
61 RASYORA 3.65 0.03 6.65 0.05 0 0 10.3 0.08 10.38 47 61 1787 38.02 204 0 11 576.32
62 SADHUWAPUR 2.71 0 0.64 2.09 0 0 3.35 2.09 5.44 92 106 2104 22.87 204 0 20 234.34
63 SALEMPUR ALIRAJA 5.91 0.21 30.03 0.23 0 0 35.94 0.44 36.38 116 119 2808 24.21 204 1 25 1281.67
64 SARAI YOUSUF 6.36 0.25 1.23 5.82 0 0 7.6 6.07 13.66 99 108 3042 30.73 204 2 39 402.67
65 SARAIBHAT 4.97 0.16 0.03 1.34 0 0 5 1.5 6.5 72 84 2437 33.85 204 4 11 205.23
66 SARIYA SANI 10.24 0.97 17.8 7.33 0 0 28.04 8.3 36.34 237 290 5170 21.81 204 3 40 561.97
67 SARRIYA MALLHUI 8.12 0 1.4 4.07 0 0 9.51 4.07 13.58 179 202 5374 30.02 204 15 50 232.94
68 SARWARPUR KESARIYA 6.23 0.2 0.49 0.05 0 0 6.72 0.25 6.96 90 99 3052 33.91 204 7 24 294.58
69 SHAH JALALPUR 5.55 0.08 0.12 0 0 0 5.67 0.08 5.76 92 109 2799 30.42 204 9 44 209.22
70 SIKTIHA 3.97 0.12 0.21 0.23 0 0 4.18 0.34 4.52 116 122 2339 20.16 204 0 36 212.82
71 SIPAH 7.63 0.26 1.02 7.04 0 0 8.65 7.29 15.94 153 162 5785 37.81 204 6 48 221.58
72 SUJAWALPUR 6 0.03 7.6 0.14 0 0 13.6 0.18 13.77 99 129 4231 42.74 204 1 19 383.52
73 SULTANPUR KAMECHA 11.26 0 0.17 1 0 0 11.43 1 12.43 157 201 6050 38.54 204 8 57 206.75
74 TAKPURWA 4.7 0.11 0.54 2.39 0 0 5.24 2.5 7.74 46 59 1789 38.89 204 1 30 234.12
75 TEDWA CILAULA 3.06 0 0.13 0.05 0 0 3.19 0.05 3.24 45 54 1500 33.33 204 0 13 212.67
76 TIKARIYA 10.28 0.12 0.18 0.96 0 0 10.45 1.09 11.54 59 80 1463 24.8 204 15 46 216
77 UMARIYA 3.78 0.01 0.08 0 0 0 3.86 0.01 3.88 52 58 1938 37.27 203.99 8 10 429.84
78 UNSIYA 3.21 0.27 0.15 2.59 0 0 3.36 2.86 6.21 103 123 1766 17.15 204 0 40 212.49
79 VISHUN NAGAR 6.9 0 2.34 2.7 0 0 9.24 2.7 11.94 115 144 3912 34.02 204 4 44 263.79
Total 616.72 10.52 144.24 124.75 0 0 760.95 135.29 896.27 8823 10430 311565 35.31 203.99 337 3193 263.09

Excel View