Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Monday, June 17, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001001/AV/93393042892255448) AV 23 26/06/2022 21/07/2022 214182.63
    24 26/06/2022 21/07/2022 192947.33
    25 26/06/2022 21/07/2022 206026.7
ಹಳೇ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೀಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892549221) IF 15 01/07/2022 01/12/2022 6867
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಹೊನ್ನುರಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892711587) IF 6 01/04/2022 21/07/2022 8815
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಶೇಖರ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892711625) IF 3 01/04/2022 21/07/2022 8550
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ (1505001001/IF/93393042892711677) IF 2 01/04/2022 21/07/2022 8138
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892715741) IF 1 01/04/2022 21/07/2022 8810
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892715748) IF 6 01/04/2022 21/07/2022 8791
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಾಬೀ ಗಂಡ ಮಾಬು ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892740735) IF 13 01/05/2022 01/12/2022 8811
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892740741) IF 12 01/05/2022 01/12/2022 5882
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಖಾಜಾಬನ್ನಿ ಗಂಡ ಶೇಕ್ಷಾವಲಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892740763) IF 13 01/05/2022 21/07/2022 8817
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಕ್ಕ ಗಂಡ ಹೊನ್ನುರಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892740777) IF 1 25/06/2022 01/12/2022 8784
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಸ ಗಂಡ ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893005653) IF 14 01/05/2022 01/12/2022 8815
ಹಳೆ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಲಲಿತಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಕ್ಕಿರಪ್ಪ ಇವರ ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893188112) IF 09 01/07/2022 01/12/2022 38469.25
    6 01/07/2022 01/12/2022 19299.6
ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001001/IF/93393042893188234) IF 8 01/05/2022 01/12/2022 6854
ಹೊಸ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಚ್ಚಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ನಸರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893238760) IF 6 01/05/2022 21/07/2022 7406
ಹೊಸ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893250118) IF 7 01/05/2022 01/12/2022 6854
ಹಳೇ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈನಾಬೀ ಗಂಡ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಇವರ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893336137) IF 3 01/04/2022 21/07/2022 17712
ಹಳೇನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893431734) IF 12 01/05/2022 01/12/2022 7478
ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893537269) IF 4 01/05/2022 01/12/2022 6640.6
ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893537320) IF 11 01/05/2022 01/12/2022 6640.4
ಹಳೇ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೌಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರಸೂಲ್ ಸಾಬ್ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893537339) IF 12 01/05/2022 01/12/2022 6858.7
ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ರಾಕ್ಷಾಯಿಣಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರಶೇಕರ ಗೌಡ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893537583) IF 4 01/07/2022 01/12/2022 8902.2
ಹಳೇ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಎಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893580605) IF 6 01/04/2022 01/12/2022 11808
ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ನಾಯಕರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893580679) IF 9 01/05/2022 21/07/2022 7478
ಹಳೇ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892316678) RC 723 26/06/2022 21/07/2022 75700.6
    724 26/06/2022 21/07/2022 81526.88
    725 26/06/2022 21/07/2022 27751.6
ಹಳೇ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ 2ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮಾಯಮ್ಮನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892319378) RC 720 26/06/2022 21/07/2022 75939.94
    721 26/06/2022 21/07/2022 90576.8
    722 26/06/2022 21/07/2022 29517
ಹಳೇ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಗಾದಿಂದ ನೌಸಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892340211) RC 21 26/06/2022 21/07/2022 93077.6
    22 26/06/2022 21/07/2022 41460
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗಮ್ಮ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892340268) RC 718 26/06/2022 21/07/2022 78475.4
ಹಳೇನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹೊಲದಿಂದ ರಂಗರಾಜು ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892341202) RC 14 04/04/2022 21/07/2022 99226
    15 04/04/2022 21/07/2022 65135.2
ಹಳೇನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892341203) RC 16 04/04/2022 21/07/2022 99629.6
    17 04/04/2022 21/07/2022 99994.4
    18 04/04/2022 21/07/2022 41725.6
ಹಳನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮನಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892341204) RC 19 26/06/2022 21/07/2022 93077.6
    20 26/06/2022 21/07/2022 74970.4
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಬಜ್ಜಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇನ್ ರೊಡ್ ನಿಂದ ಕುರುಬರ ಆಂಜಿನೆಯ್ಯಹೊಲದವರೆಗೆಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆನಿರ್ಮಣ (1505001001/RC/93393042892349214) RC 1 23/08/2022 01/12/2022 82356.8
    2 23/08/2022 01/12/2022 80034
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಆಂಜನೇಯ ಹೊಲದಿಂದ ಹೆಚ್ ಓಬಳೇಶ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892349216) RC 3 23/08/2022 01/12/2022 83826.8
    45 23/08/2022 01/12/2022 61813.96
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/WC/93393042892339130) WC 719 26/06/2022 21/07/2022 26844.8
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/WC/93393042892449297) WC 58 21/08/2022 01/12/2022 19592.96
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-5)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WC/93393042892463523) WC 10 21/08/2022 01/12/2022 48146
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-6)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WC/93393042892463544) WC 11 21/08/2022 01/12/2022 52934
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-7)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WC/93393042892463548) WC 12 21/08/2022 01/12/2022 41762
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-8)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WC/93393042892463553) WC 2 21/08/2022 01/12/2022 46550
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-9)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WC/93393042892463556) WC 1 21/08/2022 01/12/2022 46550
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-10)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WC/93393042892463558) WC 3 21/08/2022 01/12/2022 51870
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-1)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892476760) WC 4 21/08/2022 01/12/2022 45220
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-2)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892476767) WC 839 21/08/2022 01/12/2022 39102
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-3)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892476772) WC 840 21/08/2022 01/12/2022 22078
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-4)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892476776) WC 841 21/08/2022 01/12/2022 52934
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-5)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892476779) WC 845 21/08/2022 01/12/2022 63840
ಕಣಿವೆ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-6) (ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಪಂ ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WC/93393042892483424) WC 8 21/08/2022 01/12/2022 56392
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-7)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892483425) WC 9 21/08/2022 01/12/2022 59318
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-8)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892483426) WC 842 21/08/2022 01/12/2022 64106
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-9)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892483428) WC 838 21/08/2022 01/12/2022 61712
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-10)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892483429) WC 843 21/08/2022 01/12/2022 62244
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-11)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892483431) WC 30 21/08/2022 01/12/2022 55062
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-12)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892483432) WC 51 21/08/2022 01/12/2022 54530
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-13(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WC/93393042892483434) WC 52 21/08/2022 01/12/2022 58520
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-14)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892489797) WC 53 21/08/2022 01/12/2022 29260
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-15)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892489798) WC 54 21/08/2022 01/12/2022 22610
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-16)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892489799) WC 55 21/08/2022 01/12/2022 19152
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-17)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892489801) WC 56 21/08/2022 01/12/2022 20482
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-18)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WC/93393042892489802) WC 57 21/08/2022 01/12/2022 16226
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-1)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WH/93393042892242092) WH 5 21/08/2022 01/12/2022 43890
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳುತೆಗೆಯುವುದು ಮುಂದುವೆರೆದ ಭಾಗ-2ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ಕೂಲಿಕಾರರು (1505001001/WH/93393042892242117) WH 7 21/08/2022 01/12/2022 53466
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಾಲಾಪುರ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು(ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ-3)(ನೆಲ್ಲುಡಿ.ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಕೂಲಿಕಾರರು) (1505001001/WH/93393042892242160) WH 6 21/08/2022 01/12/2022 46816
ಕಣವಿ ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಕೆರೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು (ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ4(ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾ,ಪಂ ಕೂಲಿಕಾರರ (1505001001/WH/93393042892242417) WH 844 21/08/2022 01/12/2022 65170
Total (In Lakhs.) 36.79
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001001/AV/93393042892255448) AV 23 15/02/2022 27/06/2022 47501.54
    24 15/02/2022 27/06/2022 31750
    25 15/02/2022 27/06/2022 13315.2
    26 15/02/2022 27/06/2022 99674.1
ಹೊಸ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/FP/93393042892245334) FP 16 13/02/2022 27/06/2022 99675
    17 13/02/2022 27/06/2022 99485
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892553468) IF 7 01/05/2021 01/12/2022 8754.2
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892711502) IF 2 05/05/2021 27/06/2022 7641
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣಾ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892711662) IF 6 01/05/2021 01/12/2022 8136
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಜಾ ಗಂಡ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892715736) IF 9 01/05/2021 01/12/2022 8754.2
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಜಯರಾಮುಡು ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892715743) IF 1 10/05/2021 27/06/2022 8106.2
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಶ್ವರಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892715758) IF 8 01/05/2021 27/06/2022 8754.2
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892715760) IF 4 01/05/2021 27/06/2022 8840
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾನ (1505001001/IF/93393042892715763) IF 5 01/05/2021 27/06/2022 8624
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಗುರ್ರಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿರುಪಾಲ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892715770) IF 3 01/05/2021 01/12/2022 8534
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಮುಡು ತಂದೆ ಸೋಮಶೇಖರ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892740774) IF 11 01/07/2021 27/06/2022 8193.2
ಶಂಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡಗಂಗಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಹತ್ತಿರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042892740783) IF 10 19/05/2021 01/12/2022 8754.2
ಹಳೆ ನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಮ್ಮ ಗಂಡ ವಸಗೇರಪ್ಪ ಇವರ ಆಡು ಶೇಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893188151) IF 1 11/12/2021 27/06/2022 38469.25
    2 19/01/2022 27/06/2022 19299.6
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಗಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893395757) IF 16 26/10/2021 27/06/2022 13974
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಮಾದೇವಿ ಗಂಡ ರಂಗನಾಯಕಲು ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಎರೆಹುಳುತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/IF/93393042893431501) IF 17 26/10/2021 21/07/2022 14677
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಟರಾಜ್ ಖಾಲಿಜಾಗದಿಂದ ನಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892284757) RC 10 12/02/2022 27/06/2022 98220
    11 12/02/2022 27/06/2022 98524.88
    12 12/02/2022 27/06/2022 10362.4
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ನಲ್ಲಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದ ಗೇಟ್ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892284760) RC 13 12/02/2022 27/06/2022 99302
    14 12/02/2022 27/06/2022 93294.8
    15 12/02/2022 27/06/2022 15984.2
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ 7ನೇ ವಾರ್ಡನ ಮಾರೆಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಗೂಲ್ಲರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892285285) RC 663 12/02/2022 27/06/2022 103699.2
ನೆಲ್ಲುಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ 7ನೇ ವಾರ್ಡನ ಈಡಿಗಿ ಕೊಂಡಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗರಾಜ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892285286) RC 9 12/02/2022 27/06/2022 65142.94
ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾನೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892319368) RC 32 15/02/2022 27/06/2022 94898.4
    33 15/02/2022 27/06/2022 81574.4
    34 15/02/2022 27/06/2022 32465.6
ಹೊಸನೆಲ್ಲುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಮೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001001/RC/93393042892319370) RC 29 15/02/2022 27/06/2022 80898.4
    30 15/02/2022 27/06/2022 90010.8
    31 15/02/2022 27/06/2022 30324.6
ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ (1505001001/RS/93393042892273128) RS 27 15/02/2022 27/06/2022 18996.6
ಶಾಂತಿನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಣ (1505001001/RS/93393042892273129) RS 28 15/02/2022 27/06/2022 34302.5
Total (In Lakhs.) 16.19
Grand Total (In Lakhs.) 52.98
Report Completed
Excel View