Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ದ್ರಾವ್ಯ ತ್ಯಾಜ ವಿಲವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/AV/93393042892206386) AV 30 13/10/2022 01/12/2022 234540.6411
    32 12/10/2022 01/12/2022 241472
    33 12/10/2022 01/12/2022 72255.8146
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/AV/93393042892305339) AV 40 22/08/2022 01/12/2022 213412.0964
    41 22/08/2022 01/12/2022 182329.44
    42 22/08/2022 01/12/2022 166766
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮಲಾಪುರ ದೇವಿ ಗಂಡ ವಿರೇಶ ಿವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 453  (1505001003/IF/93393042892574551) IF 08 01/06/2022 21/07/2022 8987.88
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಪಂಪಾಪತಿ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 518 (1505001003/IF/93393042892607041) IF 11 01/06/2022 01/12/2022 8260.48
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜಿನಮ್ಮ ಗಂಡ ಎನ್ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 638 (1505001003/IF/93393042892609330) IF 05 01/06/2022 21/07/2022 8928.78
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 257  (1505001003/IF/93393042892620324) IF 06 01/06/2022 01/12/2022 8260.48
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಾದಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಗಂಡ ನೀಲಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 619 (1505001003/IF/93393042892633893) IF 07 01/06/2022 01/12/2022 8831.28
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಗ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 498 (1505001003/IF/93393042892638149) IF 15 01/06/2022 01/12/2022 7660.48
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಗಂಡ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 844 (1505001003/IF/93393042892701058) IF 17 16/05/2022 21/07/2022 8511.75
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶೇಷಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 242 (1505001003/IF/93393042893597874) IF 03 01/06/2022 21/07/2022 8773.08
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (178) (1505001003/IF/93393042893624030) IF 22 01/06/2022 01/12/2022 9280.38
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಾಗ್ಲಿ ಹೂವಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ 604 (1505001003/IF/93393042893663402) IF 01 22/08/2022 01/12/2022 9286.89
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ981 (1505001003/IF/93393042893663432) IF 02 16/05/2022 21/07/2022 8798.41
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಇವರ ಮನೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ136 (1505001003/IF/93393042893663433) IF 09 16/05/2022 21/07/2022 9221.48
ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ್ಳ ತೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 372 (1505001003/IF/93393042893680699) IF 18 16/05/2022 01/12/2022 16125.44
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 138 (1505001003/IF/93393042893680785) IF 09 16/05/2022 21/07/2022 8337.4
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 645 (1505001003/IF/93393042893688643) IF 01 01/06/2022 01/12/2022 8090.58
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಎ ಹುಲಿಗಮ್ಮ ಗಂಡ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 826 (1505001003/IF/93393042893691040) IF 15 16/05/2022 21/07/2022 8254.95
ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮಗಂಡ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 57 (1505001003/IF/93393042893697251) IF 21 16/05/2022 21/07/2022 9325.95
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ409 (1505001003/IF/93393042893697564) IF 20 16/05/2022 21/07/2022 8558.97
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 121  (1505001003/IF/93393042893756148) IF 12 01/06/2022 01/12/2022 7639.53
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಗ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ743 (1505001003/IF/93393042893756223) IF 10 01/06/2022 21/07/2022 8447.18
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಗಂಡ ಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 716 (1505001003/IF/93393042893757092) IF 12 01/06/2022 21/07/2022 8222.18
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಸುಂಕಮ್ಮ ಗಂಡ ವಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 883 (1505001003/IF/93393042893757112) IF 02 01/06/2022 21/07/2022 8222.18
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಮಟ್ಟೆಮ್ಮಗಂಡ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ721 (1505001003/IF/93393042893758506) IF 04 01/06/2022 21/07/2022 7694.08
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಜಗನಾಥ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 1023  (1505001003/IF/93393042893764937) IF 09 01/06/2022 21/07/2022 8096.23
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಳ್ಳಿನ ಹೊಲದ ರಸ್ತೆ ಮಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001003/RC/93393042892295592) RC 1 21/04/2022 21/07/2022 220472
    2 21/04/2022 21/07/2022 36727
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಎಕೋಪಾರ್ಕ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಪಾತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (1505001003/RC/93393042892301705) RC 20 01/07/2022 01/12/2022 243382.82
    21 01/07/2022 01/12/2022 233573.5232
    22 01/07/2022 01/12/2022 104326.8808
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001003/RC/93393042892344707) RC 3 21/04/2022 21/07/2022 219951.5
    4 21/04/2022 21/07/2022 36727
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001003/RC/93393042892344708) RC 5 21/04/2022 21/07/2022 219694.87
    6 21/04/2022 21/07/2022 36727
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಳ್ಳದ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/WC/93393042892380017) WC 9 21/04/2022 21/07/2022 28734.22
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡನತಾತನ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/WC/93393042892382657) WC 8 21/04/2022 21/07/2022 28180.62
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿಂಗಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/WC/93393042892382662) WC 25 01/07/2022 21/07/2022 27778.06
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/WC/93393042892455344) WC 7 21/04/2022 21/07/2022 29133.12
ಹೆಚ್ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 1 (1505001003/WC/93393042892461465) WC 12 01/07/2022 21/07/2022 62563
ಹೆಚ್ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 2 (1505001003/WC/93393042892461466) WC 10 01/07/2022 21/07/2022 96526
    14 01/07/2022 21/07/2022 50050
ಹೆಚ್ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ 3 (1505001003/WC/93393042892461467) WC 11 01/07/2022 21/07/2022 85800
Total (In Lakhs.) 30.83
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘನ ದ್ರಾವ್ಯ ತ್ಯಾಜ ವಿಲವಾರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/AV/93393042892206386) AV 1 14/12/2021 16/06/2022 245532.6752
    2 14/12/2021 16/06/2022 233182.75
    25 14/02/2022 24/05/2022 77518.29
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಚ್ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 814 (1505001003/IF/93393042892721492) IF 72 14/02/2022 21/07/2022 14944.28
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ813  (1505001003/IF/93393042892745888) IF 37 14/12/2021 16/06/2022 8000.68
ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಂಪ್ಲಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್586)  (1505001003/IF/93393042893273656) IF 8 20/11/2021 24/05/2022 16134.04
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ್ಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 455  (1505001003/IF/93393042893298465) IF 65 28/01/2022 24/05/2022 16136.76
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್605)  (1505001003/IF/93393042893317434) IF 74 14/02/2022 24/05/2022 16298.74
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್986)  (1505001003/IF/93393042893317489) IF 17 20/11/2021 24/05/2022 16281.46
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಶೋತ್ತಮ್ಮ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್768)  (1505001003/IF/93393042893317506) IF 19 20/11/2021 24/05/2022 16281.46
ಕೆರೆಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್ 731 (1505001003/IF/93393042893344554) IF 21 30/11/2021 24/05/2022 16207.5
ಕೆರೆಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದ್ಲಿ ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್ 78 (1505001003/IF/93393042893344569) IF 33 14/12/2021 16/06/2022 16025.72
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರೇಶ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 231 (1505001003/IF/93393042893374872) IF 36 14/12/2021 16/06/2022 8000.68
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಕೊಮಾರಪ್ಪ ಲೇಟ್ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ್ಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 762  (1505001003/IF/93393042893390932) IF 34 14/12/2021 16/06/2022 16293.42
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶಾಲಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ್ಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 67  (1505001003/IF/93393042893391664) IF 68 01/02/2022 24/05/2022 16118.44
ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಪ್ಲಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ್ಳ ತೋಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 865  (1505001003/IF/93393042893396651) IF 13 20/11/2021 24/05/2022 16322.14
ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಈರಣ್ ತಂದೆ ಸುಂಕಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್ 574  (1505001003/IF/93393042893420573) IF 15 20/11/2021 24/05/2022 16133.44
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ ನಂಬರ್ 51 (1505001003/IF/93393042893420630) IF 70 01/02/2022 21/07/2022 16077.44
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರಾಜ್ ತಂದೆ ಗೋಪಿರಾಜ್ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ್ಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 439  (1505001003/IF/93393042893462828) IF 21 30/11/2021 24/05/2022 16159.78
ಕಲ್ಲುಕಂಭ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ದೇವರಾಜ ತಂದೆ ಕುರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳ್ಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ 827  (1505001003/IF/93393042893463106) IF 77 14/02/2022 24/05/2022 15233.72
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಸ್ಮಶಾಣ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸರ್ವೆ ನಂ 19 (1505001003/LD/93393042892283109) LD 20 24/03/2022 16/06/2022 96279.16
    21 24/03/2022 16/06/2022 236036.9506
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕಡ್ಲೆ ಬಸಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001003/RC/93393042892333183) RC 26 24/03/2022 16/06/2022 225281
    27 24/03/2022 16/06/2022 32323
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಶಿವರಾಮ್ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆರೆಕೆರೆ ದ್ಯಾವಮ್ಮನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001003/RC/93393042892333185) RC 24 24/03/2022 16/06/2022 223837.24
    25 24/03/2022 16/06/2022 32323
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಮುಂದಿನ ಹಳ್ಳದಿಂದ ಕರೆಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಮೇಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001003/RC/93393042892333186) RC 28 24/03/2022 16/06/2022 224496
    29 24/03/2022 16/06/2022 32323
ಕೆರೆಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001003/RC/93393042892344694) RC 22 24/03/2022 16/06/2022 225369.9
    23 24/03/2022 16/06/2022 32323
Total (In Lakhs.) 21.73
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ 51 (1505001003/IF/93393042892549367) IF 56 07/12/2020 01/12/2022 9466.28
Total (In Lakhs.) 0.09
Grand Total (In Lakhs.) 52.66
Report Completed
Excel View