Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/AV/93393042892252868) AV 201 02/05/2022 21/07/2022 248004.04
    202 02/05/2022 21/07/2022 239124.68
    203 02/05/2022 21/07/2022 240446.255
    236 05/07/2022 01/12/2022 233220.58
    237 05/07/2022 01/12/2022 223150.6
    238 05/07/2022 01/12/2022 196839.6679
    239 05/07/2022 01/12/2022 151039.36
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ ಬಾಲ್‌ ಕೋರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/AV/93393042892303119) AV 209 08/06/2022 01/12/2022 249893.4
    210 08/06/2022 01/12/2022 249711.72
    211 08/06/2022 01/12/2022 238126.5406
    212 08/06/2022 01/12/2022 229398.8
    213 08/06/2022 01/12/2022 249730.66
ಮಾರುತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಟ್ಟು ಉಮಾದೇವಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/IF/93393042893445348) IF 01 30/06/2022 21/07/2022 16524.3
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಡೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಪರಸಪ್ಪ ಇವರಿಗೆ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/IF/93393042893746505) IF 03 15/04/2022 01/12/2022 29573.45
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕೋ,ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/LD/93393042892235559) LD 204 01/06/2022 01/12/2022 203636
    205 01/06/2022 01/12/2022 121692
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/LD/93393042892235560) LD 206 01/06/2022 01/12/2022 248430
    207 01/06/2022 01/12/2022 199442.04
Total (In Lakhs.) 35.68
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಗುತ್ತಿಗೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001004/AV/93393042892207601) AV 173 13/07/2021 24/05/2022 49726.8
ಗುತ್ತಿಗೆನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001004/AV/93393042892207603) AV 002 27/01/2022 24/05/2022 129136.1339
    003 27/01/2022 24/05/2022 82337.6531
    4 28/01/2022 24/05/2022 121988
    5 28/01/2022 24/05/2022 114944
    6 28/01/2022 24/05/2022 140000
    7 28/01/2022 24/05/2022 117000
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಣ (1505001004/AV/93393042892296081) AV 14 23/02/2022 24/05/2022 100633.57
    17 21/03/2022 24/05/2022 175309.17
    18 21/03/2022 24/05/2022 177784.03
    19 21/03/2022 24/05/2022 194036.92
    20 22/03/2022 24/05/2022 185018.9123
    21 22/03/2022 24/05/2022 170254.1373
    8 01/02/2022 24/05/2022 138489.6939
    9 02/02/2022 24/05/2022 120066.25
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/AV/93393042892296270) AV 83 10/01/2022 24/05/2022 9113.1973
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮನಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಅಗಸೆವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/FP/93393042892243828) FP 001 11/12/2021 24/05/2022 100979.7
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/FP/93393042892271685) FP 231 07/03/2022 24/05/2022 234593.9051
    232 08/03/2022 24/05/2022 232977.61
    233 09/03/2022 24/05/2022 193766.33
    234 10/03/2022 24/05/2022 90571.61
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/FP/93393042892272015) FP 26 31/03/2022 24/05/2022 141663.4074
    27 31/03/2022 24/05/2022 99476.8214
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/IF/93393042893362525) IF 76 11/12/2021 24/05/2022 13655
ಮಾರುತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001004/IF/93393042893417211) IF 80 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಮಾರುತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳೂ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/IF/93393042893445357) IF 77 24/11/2021 24/05/2022 16528.5
ಮಾರುತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಗಂಡ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/IF/93393042893584248) IF 81 17/01/2022 24/05/2022 15358.35
ಮಾರುತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಕುರಿ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001004/IF/93393042893634220) IF 84 31/03/2022 24/05/2022 25869.366
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505001004/LD/93393042892235555) LD 10 03/02/2022 24/05/2022 91892.4
    11 04/02/2022 24/05/2022 49607.04
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವುದು (1505001004/LD/93393042892287738) LD 24 23/03/2022 24/05/2022 94686.49
    25 23/03/2022 24/05/2022 42928.2873
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಸಣ್ಣ ಭೀಮಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/RC/93393042892274657) RC 52 11/12/2021 24/05/2022 88643.48
ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ಕಂಕಿ ಸಣ್ಣ ಜಡೆಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001004/RC/93393042892276304) RC 180 11/12/2021 24/05/2022 110870.48
ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಕಂಕಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಕಾರಿಗನೂರು ಸುಂಕಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001004/RC/93393042892276305) RC 181 11/12/2021 24/05/2022 111278.72
ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಭೀಮಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ವಡ್ಡರ ಅಂಬಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001004/RC/93393042892276306) RC 182 11/12/2021 24/05/2022 110920.44
ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಮೌನೇಶ್ವರ ಹೊಲದಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಲಲಿತಾಮ್ಮ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001004/RC/93393042892276307) RC 183 11/12/2021 24/05/2022 111000
ಓರ್ವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಲದಿಂದ ಮೀನುಕೆರೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/RC/93393042892286739) RC 53 11/12/2021 24/05/2022 63621.13
ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಶಶಿ ಶೇಖರಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/RC/93393042892347870) RC 23 23/03/2022 24/05/2022 102474
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/RS/93393042892282611) RS 88 10/01/2022 24/05/2022 16527.75
ಗುತ್ತಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001004/WC/93393042892393462) WC 201 28/12/2021 24/05/2022 142386.54
    259 31/03/2022 24/05/2022 93950.96
ಮಾರುತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಹೂಳೂ ತೆಗೆಯುವುದು ಸರ್ (1505001004/WH/93393042892240183) WH 15 24/02/2022 24/05/2022 28600
    16 28/02/2022 24/05/2022 34021.36
ಮಾರುತಿಕ್ಯಾಂಪ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಕೆರೆ ಹೂಳೂ ತೆಗೆಯವುದು ಸರ್ವೆ ನಂ 391. 1.00 ಎಕರೆ (1505001004/WH/93393042892240184) WH 237 11/03/2022 24/05/2022 140223.43
    238 14/03/2022 24/05/2022 127741.9591
Total (In Lakhs.) 47.69
Grand Total (In Lakhs.) 83.37
Report Completed
Excel View