Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/AV/93393042892253534) AV 189 01/04/2022 21/07/2022 135306.92
    190 01/04/2022 21/07/2022 206430.89
    191 01/04/2022 21/07/2022 209468.1192
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/AV/93393042892299095) AV 187 01/04/2022 21/07/2022 110338.42
    188 01/04/2022 21/07/2022 178750.6016
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ.  (1505001006/AV/93393042892306857) AV 229 14/07/2022 01/12/2022 156590.7024
    230 14/07/2022 01/12/2022 218174.4
ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿ ಮಾರೆಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/IF/93393042893708176) IF 201 01/04/2022 01/12/2022 16608.86
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001006/IF/93393042893750234) IF 305 01/06/2022 21/07/2022 8798.88
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ವಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ನಾಗಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892252766) RC 09 01/04/2022 21/07/2022 221600.6
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ ಮಿಷನ್ ಬಡೇಸಾಬ್ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892253109) RC 8 01/04/2022 21/07/2022 199744.8
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಅಂಬ್ರರೇಶಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಜಿ.ಕೊಮಾರೆಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892308801) RC 220 24/06/2022 01/12/2022 175383.62
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಕೋಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಹೊಲದಿಂದ ಎಂ.ಪಂಪನಗೌಡ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892340895) RC 221 24/06/2022 01/12/2022 233611.44
    222 24/06/2022 01/12/2022 28301
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892340930) RC 231 01/08/2022 01/12/2022 55041.8
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಚಿಗೇರರ ಹೊಲದಿಂದ ಲೇಟ್ ಮುಷ್ಟಗಟ್ಟೆ ಬಸವನಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892355507) RC 223 27/06/2022 01/12/2022 229800
    224 27/06/2022 01/12/2022 28300
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಜಡ್ಜ್ ಕೊಮಾರಿಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ಸುಗ್ನಳ್ಳಿ ಕೊಮಾರೆಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892355508) RC 225 27/06/2022 01/12/2022 216480.65
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಣಿಗರ ವೀರೇಶಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಅಯ್ಯಮ್ಮನವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001006/RC/93393042892366684) RC 226 27/06/2022 01/12/2022 169559.6956
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮೇಶಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಅಗಸರ ಹುಲಿಗೇಶಿ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001006/RC/93393042892366688) RC 227 27/06/2022 01/12/2022 169500.9996
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹೊಲದಿಂದ ದೆವರಮನೆ ಚಂದ್ರಯ್ಯನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001006/RC/93393042892366690) RC 228 27/06/2022 01/12/2022 171000.3648
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ Soak Pit ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RS/93393042892282703) RS 194 01/04/2022 21/07/2022 9414.08
Total (In Lakhs.) 31.48
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಗೆ.ಗ್ರಾ. ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಉ.ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪೂ-ಉ ಭಾಗ-1) (1505001006/AV/93393042892230651) AV 06 07/02/2022 24/05/2022 72835.68
ಗೆ.ಗ್ರಾ. ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ.ಉ.ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ(ಪ- ಭಾಗ-2) (1505001006/AV/93393042892230654) AV 07 09/02/2022 24/05/2022 98224.768
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/AV/93393042892261280) AV 152 24/12/2021 24/05/2022 209077.16
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ Soak Pit ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/IF/93393042892580696) IF 249 14/12/2021 01/12/2022 7629.88
ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/IF/93393042892846155) IF 251 14/12/2021 01/12/2022 8437.4
ಬಸವಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀಲಮ್ಮ ಇವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/IF/93393042892846381) IF 250 14/12/2021 24/05/2022 8843.72
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/IF/93393042892988726) IF 325 01/12/2021 24/05/2022 9078.48
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳಮ್ಮ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/IF/93393042893279390) IF 28 13/12/2021 01/12/2022 16608.86
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001006/RC/93393042892278510) RC 04 01/02/2022 24/05/2022 75748.56
    08 01/02/2022 24/05/2022 186902.63
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಜಗದೀಶ ಪ್ಲಾಟ್ ನಿಂದ ಪೊಟೊ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001006/RC/93393042892278513) RC 01 19/01/2022 24/05/2022 173770.44
    04 19/01/2022 24/05/2022 88578.5
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಮನ ಹೊಲದಿಂದ ಆರ್ ಸೋಮನಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001006/RC/93393042892278524) RC 02 19/01/2022 24/05/2022 74657.64
    05 19/01/2022 24/05/2022 174159.5
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (1505001006/RC/93393042892299646) RC 03 26/01/2022 24/05/2022 77503.46
    06 26/01/2022 24/05/2022 185779.23
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬೊಗೊಟೆಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ದೊಡ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892299660) RC 05 01/02/2022 24/05/2022 175296.12
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಬರ ಅಂಬರೇಶಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಬಾರಿಕರು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ (ಕೊಂಚಿಗೇರಿ ದಾರಿ) ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ  (1505001006/RC/93393042892299671) RC 155 25/01/2022 24/05/2022 175866.58
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹಳೆಮನೆ ಬಸವನವನಗೌಡ ಹೊಲದಿಂದ ಕೆಂಪು ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892299674) RC 154 25/01/2022 24/05/2022 219667.15
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಟಿ ಬಸವರಾಜ ಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇಟಿ ಈರಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ (ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ)ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನ (1505001006/RC/93393042892315917) RC 140 03/10/2021 24/05/2022 158067.17
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹಚ್ಚೋಳ್ಳಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001006/RC/93393042892323252) RC 182 17/03/2022 24/05/2022 174217.04
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೇಲುಸೀಮೆ ಪರವನಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892339177) RC 178 17/02/2022 24/05/2022 219404.93
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ವಿ ಪಂಪನಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ಎಸ್.ಶಾಂತನಗೌಡರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892339180) RC 179 17/02/2022 24/05/2022 218188.23
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರವನಗೌಡರ ಹೊಲದಿಂದ ನಾಗಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟರ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892339183) RC 180 17/02/2022 24/05/2022 76879
    181 17/02/2022 24/05/2022 184933.43
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಮಲ್ಲೇಶಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892340921) RC 175 07/02/2022 24/05/2022 133418.76
    176 07/02/2022 24/05/2022 128703.2
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಮಾರೆಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹರಿಜನ ವೆಂಕಟೇಶ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RC/93393042892340926) RC 177 07/02/2022 24/05/2022 174698.84
ಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗುಗುಂಡಿ (Soak Pit) ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RS/93393042892281079) RS 158 17/12/2021 24/05/2022 9028.44
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ Varmi Copost ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RS/93393042892282704) RS 156 24/12/2021 24/05/2022 16535.66
ಕ್ಯಾದಿಗೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ Soad Pit ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/RS/93393042892282785) RS 157 24/12/2021 24/05/2022 9011.18
ಹೊಸಗೆಣಿಕೆಹಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೋಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ. (1505001006/WC/93393042892439697) WC 153 15/01/2022 24/05/2022 121607.18
Total (In Lakhs.) 36.63
Grand Total (In Lakhs.) 68.12
Report Completed
Excel View