Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ವೈ ಇವರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001009/IF/93393042893779349) IF 01 24/05/2022 21/07/2022 29425.728
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಯಂಕಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001009/IF/93393042893779361) IF 04 23/08/2022 01/12/2022 15935.45
ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ ಜಾತಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ  (1505001009/LD/93393042892288569) LD 293 28/06/2022 21/07/2022 93590.845
ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001009/LD/93393042892288570) LD 290 28/06/2022 21/07/2022 25755.3846
    291 28/06/2022 21/07/2022 120495.46
    292 28/06/2022 21/07/2022 127837.6572
Total (In Lakhs.) 4.13
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 06ನೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001009/AV/93393042892300227) AV 241 15/03/2022 16/06/2022 84059.7867
    242 15/03/2022 16/06/2022 102752.107
    243 26/03/2022 16/06/2022 118553.42
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುರುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001009/IF/93393042893295528) IF 8 08/11/2021 16/06/2022 16517.05
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001009/IF/93393042893295622) IF 7 11/12/2021 16/06/2022 16516.85
ಎನ್ ಟಿ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಿಳಿಬಾಯಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001009/IF/93393042893362898) IF 2 11/12/2021 16/06/2022 16514.45
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿ ಯಶೋದಮ್ಮ ಗಂಡ ಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001009/IF/93393042893362917) IF 14 17/12/2021 16/06/2022 16442.65
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಯಂಕಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಸಿ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001009/IF/93393042893362920) IF 5 11/01/2022 01/12/2022 16524.3
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಗೋವರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001009/IF/93393042893495009) IF 10 11/12/2021 16/06/2022 16514.45
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಜರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001009/IF/93393042893495011) IF 10 11/12/2021 16/06/2022 16518.25
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಾದಿ ಈರಣ್ಣ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001009/IF/93393042893495016) IF 11 12/11/2021 01/12/2022 16518.25
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಲುವಾದಿ ಹನುಮೇಶ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001009/IF/93393042893495019) IF 12 12/11/2021 16/06/2022 16518.25
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಟ್ರಗೌಡರ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001009/IF/93393042893516685) IF 13 11/12/2021 16/06/2022 16518.25
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಿಕ್ಕರ ಹೇಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಎರೆಹುಳು ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001009/IF/93393042893516688) IF 17 11/02/2022 16/06/2022 16559.05
ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ ಜಾತಿ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ  (1505001009/LD/93393042892288569) LD 249 31/03/2022 16/06/2022 154881.1809
    250 31/03/2022 16/06/2022 197973.27
    251 31/03/2022 16/06/2022 191797.95
    260 31/03/2022 16/06/2022 98119.4915
ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001009/LD/93393042892288570) LD 252 30/03/2022 16/06/2022 171812.8865
    253 31/03/2022 16/06/2022 141461.48
    254 31/03/2022 16/06/2022 135526.21
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವದ್ದಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಯರಂಗಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ  (1505001009/RC/93393042892338843) RC 203 29/01/2022 01/12/2022 135960.56
    204 31/01/2022 01/12/2022 122666
    205 01/02/2022 01/12/2022 100527
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವದ್ದಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಕೊಟ್ರಗೌಡರ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ವೈ ಬಸವರಾಜ ಹೊಲವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್‌ ರ (1505001009/RC/93393042892338848) RC 239 14/02/2022 16/06/2022 123106.52
    240 14/02/2022 16/06/2022 112953.4
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ವೀರಾಪುರ ಪಂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಕೊಟ್ರಗೌಡರ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲಿಂಗ್ ರಸ್ (1505001009/RC/93393042892349063) RC 247 31/03/2022 16/06/2022 127160.56
    248 31/03/2022 16/06/2022 102747
ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಪರ ರಸ್ತೆ ಚಂದಣ್ಣನವರ ಜಿನ್ನದಿಂದ ಹಂಪಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (1505001009/RC/93393042892349226) RC 245 31/03/2022 16/06/2022 125322.32
    246 31/03/2022 16/06/2022 104188.8
Total (In Lakhs.) 26.33
Grand Total (In Lakhs.) 30.46
Report Completed
Excel View