Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Thursday, June 20, 2024
Back

Expenditure On Material Under MGNREGA during the Financial Year 2022-2023

State : KARNATAKA District : BALLARI
Work Name  (Work Code) Work Category Bill No. Bill Date (DD/MM/YYYY) date of payment (DD/MM/YYYY) Bill Amount
(In Rupees)
Gram Panchayat Level Works
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893252450) IF 164 01/04/2022 21/07/2022 16381.5
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಾಡಿ ಕರೆಪ್ಪ 1613 ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುರಿಶೇಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893732068) IF 165 01/04/2022 21/07/2022 26028.152
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಾ ಗೂಳಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುರಿಶೇಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893733000) IF 168 01/04/2022 21/07/2022 26010.297
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ರಳ್ಳಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 1783 ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುರಿಶೇಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893733015) IF 169 01/04/2022 21/07/2022 26020.43
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ1934 ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕುರಿಶೇಡ್ಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893751274) IF 03 25/04/2022 21/07/2022 24770.4168
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಟ್ರಳಿ ಶಂಬುಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/IF/93393042893760109) IF 04 27/05/2022 21/07/2022 15830.85
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾತರೆಡ್ಡಿ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಹೊಲದಿಂದ ಮೇಟಿ ಈರಣ್ಣನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892289365) RC 271 16/06/2022 21/07/2022 63539
    272 16/06/2022 21/07/2022 143191.64
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಟಿ ಈರಣ್ಣನ ಹೊಲದಿಂದ ದಣೇರು ಹೊಲದ ಬಾವಿ ವರೆಗ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892289367) RC 273 16/06/2022 21/07/2022 120704.2
    274 16/06/2022 21/07/2022 86664.388
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ ಹೊಲದಿಂದ ದುರ್ಗಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892289370) RC 275 16/06/2022 21/07/2022 75277.344
    276 16/06/2022 21/07/2022 132177.72
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ 1ನೇ ಮೀನಿನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ  (1505001010/WC/93393042892473842) WC 255 18/05/2022 21/07/2022 84530
    258 27/05/2022 21/07/2022 84119
    261 14/06/2022 21/07/2022 54161
    403 29/06/2022 21/07/2022 27491
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ 2ನೇ ಮೀನಿನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/WC/93393042892473849) WC 256 18/05/2022 21/07/2022 72983
    259 05/06/2022 21/07/2022 97453
    262 16/06/2022 21/07/2022 60202
    402 29/06/2022 21/07/2022 27080
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ 3ನೇ ಮೀನಿನ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/WC/93393042892473855) WC 257 18/05/2022 21/07/2022 83708
    260 10/06/2022 21/07/2022 97453
    404 29/06/2022 21/07/2022 26669
Total (In Lakhs.) 14.72
Expenditure on Material purchased in 2021-2022 but paid in 2022-2023
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪನ ಜಾಗದಿಂದ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಹಟ್ಟೇವು ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚಂರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/FP/93393042892272803) FP 218 09/02/2022 24/05/2022 87865.49
    244 09/02/2022 24/05/2022 72098.08
ಬಾ ಗ್ರಾ ಬಸವೇಶ್ವರಿ ಗಂಡ ಜಗ್ಗರಾವ್ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042892612570) IF 160 07/01/2022 21/07/2022 6539.485
ಬಾದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ ಕ್ರಿಷ್ಣವೇಣಿ ಗಂಡ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893290573) IF 146 12/02/2022 24/05/2022 16519.45
ಬಾದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893290615) IF 159 14/02/2022 24/05/2022 16587.75
ಬಾದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗಡಿ ಕವಿತ ಗಂಡ ಸೋಮೇಶ 629 ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893338878) IF 140 11/12/2021 24/05/2022 9006.8306
ಬಾದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿರಿಗೇರಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893359117) IF 133 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಬಾದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಬಸಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವನಗೌಡ 2259ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893363743) IF 131 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಬಾದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಾಡಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕರಿಬಸಪ್ಪ 1349 ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893363751) IF 136 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಬಾದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂರಣ್ಣಿ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ 1394 ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893365634) IF 143 29/12/2021 24/05/2022 16449.95
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದರ್‌ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893434920) IF 134 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರವರ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893434981) IF 152 12/02/2022 24/05/2022 16524.3
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಮಲೆ ರಾಮಾಂಜಿನಿ ತಂದೆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ 1747 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893443440) IF 135 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಮಲೆ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ 1746 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893443465) IF 139 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರೆಮಲೆ ಹಾಲೇಶ ತಂದೆ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ 1612 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893443475) IF 138 11/12/2021 24/05/2022 16519.45
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರವರ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ 1676 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893642582) IF 154 12/02/2022 24/05/2022 16518.25
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದ್ರದ ಮಂಜಮ್ಮ1952 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893642615) IF 157 12/02/2022 24/05/2022 16373.15
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದ್ರದ ಹಂಪಮ್ಮ 1953 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893642948) IF 150 12/02/2022 24/05/2022 16524.3
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ 2122 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893642986) IF 147 12/02/2022 24/05/2022 16524.3
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಸರಸ್ವತಿ 1681 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893643009) IF 145 12/02/2022 24/05/2022 16524.3
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 1958 ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ತೋಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042893643026) IF 153 12/02/2022 24/05/2022 16518.25
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುರುಗೈ ಶಿವಣ್ಣ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/IF/93393042893700709) IF 161 23/02/2022 24/05/2022 25427.506
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ‍್ರಂಗಳಿಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾತರೆಡ್ಡಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892330172) RC 210 07/02/2022 24/05/2022 110325
    211 07/02/2022 24/05/2022 145734
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾತರೆಡ್ಡಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕರಿಬಸವನ ಗೌಡನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892330175) RC 212 07/02/2022 24/05/2022 110067.51
    213 07/02/2022 24/05/2022 146087.01
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಂಗಳಿಗಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರವರ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892335478) RC 216 09/02/2022 24/05/2022 97692.41
    217 09/02/2022 24/05/2022 118527
    220 10/02/2022 24/05/2022 38324
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೊರವರ ದೊಡ್ಡಬಸಪ್ಪ ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿದ್ದನಗೌಡನ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892335480) RC 214 09/02/2022 24/05/2022 95748.31
    215 09/02/2022 24/05/2022 116654
    219 10/02/2022 24/05/2022 42985.6
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂದ್ರದ ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ಹೊಲದಿಂದ ಸಾಹುಕಾರನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟ್ಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892338543) RC 223 16/02/2022 24/05/2022 96524.56
    224 16/02/2022 24/05/2022 101862.6
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಐನೇರು ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೊಲದಿಂದ ಹಿರೆಓಣಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನ ಹೊಲದವರೆಗೆ ಮೆಟಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1505001010/RC/93393042892339455) RC 221 16/02/2022 24/05/2022 95141.72
    222 16/02/2022 24/05/2022 106182.696
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/RC/93393042892342592) RC 12 22/02/2022 21/07/2022 89470.2
    13 22/02/2022 21/07/2022 163553
Total (In Lakhs.) 21.57
Expenditure on Material purchased in 2020-2021 but paid in 2022-2023
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪವಾಡಿ ಗಾದಿಲಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಪಕ್ಕೀರಪ್ಪ ಇವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042892540589) IF 55 17/10/2020 24/05/2022 7674.972
ಬಾದನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಪಿಯ ಬೇಗಂ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸೋಕ್‌ ಪೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1505001010/IF/93393042892549381) IF 110 22/12/2020 21/07/2022 8995.8374
Total (In Lakhs.) 0.17
Grand Total (In Lakhs.) 36.46
Report Completed
Excel View